Czcionka A- A A+

Student

Strona główna » Student » Ubezpieczenie

Ubezpieczenie

Bez­pieczne życie stu­denck­ie z Ergo Hes­tia, czyli pro­gram ubez­pieczenia Stu­den­tów Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w zakre­sie OC, NNW oraz OC MED PLUS (w związku z wykony­waniem czyn­noś­ci medy­cznych poza granicą Pol­s­ki).

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP