Czcionka A- A A+

ACERT

Co daje ACERT?

 

  • certyfikat poświadczający kompetencje językowe na poziomie B2+ ważny 5 lat
  • dla studentów I roku  uzyskanie certyfikatu zwalnia z uczestnictwa w lektoracie i egzaminu końcowego   w przypadku uzyskania  oceny bdb.
  • dla studentów  II roku – uzyskanie certyfikatu zwalnia z uczestnictwa w lektoracie  i  egzaminu końcowego (do indeksu wpisuje się ocenę uzyskana na egzaminie. Ocenę można poprawić poprzez  podejście w I terminie przewidzianej sesji.  Wpisuje się ocenę uzyskaną  nawet jeżeli jest  niższa od  uzyskanej  poprzednio.
  • zwalnia z egzaminu  językowego  dla Studentów i Stypendystów  Programu Erasmus + ( praktyki wakacyjne i studia)
  • zwalnia z egzaminu językowego na praktyki zagraniczne organizowane przez IASTE
  • w przypadku uzyskania oceny bdb. certyfikat zwalnia z egzaminu wstępnego dla kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie UM (certyfikat ważny 5 lat)
  • w przypadku uzyskania oceny bdb. certyfikat zwalnia  z egzaminu poświadczającego znajomość języka obcego przy procedurach konkursowych, promocyjnych lub rekrutacji na wyjazdy, stypendia i praktyki zagraniczne dla pracowników UM (certyfikat ważny 5 lat)

 

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP