Czcionka A- A A+

Centrum Nauczania Języków Obcych

Strona główna » Student » Centrum Nauczania Języków Obcych » Praktyki zagraniczne IFMSA i IASTE

Praktyki zagraniczne IFMSA i IASTE

EGZAMIN NA STYPENDIA I PRAKTYKI ZAGRANICZNE

Egzaminy z języków obcych na stypendium w ramach praktyk organizowanych przez IFMSA, IASTE.

Egzaminy odbywają się w ustalonych wcześniej terminach, z następujących języków:
– z języka angielskiego,
– z języka francuskiego,
– z języka niemieckiego,
– z języka włoskiego,
– z języka hiszpańskiego.

Zapisy przyjmuje Sekretariat C.N.J.O. (Egzaminator może odmówić przyjęcia na egzamin osób nie zapisanych na listę egzaminacyjną)

Egzaminy płatne – 25 ZŁ
Opłaty za egzamin należy  dokonywać na rzecz:
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO w Łodzi
ul. Al. Kościuszki 4
ING Bank Śląski
nr. konta – 46 10501461 1000 0005 0378 4118
z  następującym dopiskiem:
CNJO – egzamin z języka obcego  – … imię i nazwisko osoby zdającej oraz odpowiedni dopisek –  IASTE, IFMSA
W dniu egzaminu należy okazać się potwierdzeniem/dowodem wpłaty.

 

WYMAGANIA DO EGZAMINU
Egzamin  ma charakter ustny.
Celem jest sprawdzenie umiejętności komunikacji w sytuacjach życia codziennego, studenckiego oraz zawodowego  w wymaganym obszarze.

Zgodnie z aktualnym regulaminem Programu Stałego ds. Praktyk Wakacyjnych SCOPE IFMSA

5.7.2.1  Ocena z egzaminu językowego wpisana do indeksu stanowi podstawę do przyznania punktów. W przypadku aplikacji studenta wydziału anglojęzycznego po dostarczeniu dokumentu potwierdzającego wpisanie na listę studentów anglojęzycznych przyznawana jest mu maksymalna liczba punktów za język angielski.

5.7.2.2Certyfikaty z języków obcych uwzględniane są zgodnie z zasadą:
a) B2 (np. FCE): 20 pkt.
b) C1 (np. CAE): 25 pkt.
c) C2 (np. CPE): 30 pkt.

5.7.2.3 Student musi dostarczyć potwierdzenie znajomości wszystkich języków
wymaganych przez NMO, do których aplikuje.

 

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP