Czcionka A- A A+

Centrum Nauczania Języków Obcych

Strona główna » Student » Centrum Nauczania Języków Obcych » Działalność dydaktyczna CNJO

Działalność dydaktyczna CNJO

Centrum Nauczania Języków Obcych, w ramach swojej działalności dydaktycznej, prowadzi zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz doktoranckich Uniwersytetu Medycznego.

Wymiar godzin języka obcego – kongresowego uzależniony jest od programu danego wydziału i wacha się od 60 do 200 godzin w siatce zajęć. Zajęcia kończą się pisemnym zaliczeniem na ocenę lub egzaminem w formie pisemnej i ustnej.

Nauka języków jest prowadzona na poziomie zaawansowanym lub średnio-zaawansowanym, o tematyce biomedycznej, dostosowywanej na poszczególnych wydziałach pod kątem przyszłych potrzeb ich absolwentów. Syllabusy na poszczególnych kierunkach są przygotowane zgodnie z wytycznym zawartymi w Standardach i Krajowych Ramach Kwalifikacji.

Zajęcia z języka łacińskiego są prowadzone na I roku na wyznaczonych wydziałach UM  w wymiarze 45 – 60 godzin oraz kończą się zaliczeniem na ocenę.

CNJO prowadzi oferuje również zajęcia językowe, jako przedmiot obieralny. Lista zajęć dostępna w zakładce Informacje dla studentów – fakultety.

 

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP