ACERT

Co to jest ACERT?

ACERT to ogólnopolski, akademicki certyfikat dający możliwość poświadczenia znajomości języka obcego ogólnego oraz specjalistycznego. Od roku 2014 studenci szkół wyższych w Polsce mogą przystępować do egzaminu z języka obcego, który potwierdzany jest certyfikatem zgodnym   z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego CEFR. Egzamin umożliwia określenie kompetencji językowych na różnych poziomach zaawansowania. Certyfikat ACERT jest wydawany przez uczelnie zrzeszone w Stowarzyszeniu Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO. Wysoką jakość egzaminu gwarantują procedury opracowane przez ekspertów z poszczególnych ośrodków akademickich.
Certyfikat ACERT jest cenną alternatywą dla egzaminów zewnętrznych.

ACERT 2019
W roku akademickim 2018/2019  dostępny jest specjalistyczny egzamin z języka angielskiego  poświadczający znajomość  język specjalistycznego języka medycznego  na poziomie B2+ wg. europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!