Centrum Nauczania Języków Obcych

Egzamin kwalifikacyjny z języka obcego do Międzynarodowej Szkoły Doktorskie

Egzamin z języka obcego – angielskiego , jest sprawdzeniem kompetencji językowej kandydatów na studentów Szkoły Doktorskiej W UM na poziomie co najmniej B2. Celem egzaminu jest sprawdzenie w szczególności znajomości języka akademickiego . Egzamin jest w formie testu pisemnego i składa się z 3 części.

Czas trwania testu – 1,5 h ( 2h lekcyjne)

Więcej informacji: EGZAMIN KWALIFIKACYJNY Z JĘZYKA OBCEGO

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!