Czcionka A- A A+

Centrum Nauczania Języków Obcych

Współpraca CNJO

     

Od wielu lat pracownicy CNJO poszczególnych sekcji językowych uczestniczą w szkoleniach organizowanych w kraju i za granicą ściśle współpracując z Goethe Institut, Alliance Française,  British Council , wydawnictwami Cambridge, i Oxford University Press oraz Pearson-Longman .

Od ponad 10 lat CNJO UM współpracuje z uczelnianym biurem uczestniczącym w Programie ERASMUS, poprzednio SOCRATES od 1999 roku. Obecnie, od 2007 roku,  Program ERASMUS jest realizowany w ramach edukacyjnego programu Unii Europejskiej Erasmus LLP- Lifelong Learning Programme Uczenie Się Przez Całe Życie.  CNJO UM prowadzi dokształcające kursy językowe przygotowujące studentów do wyjazdów i praktyk w zakresie języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego i portugalskiego. Do zadań CNJO należy również poświadczanie kompetencji językowych ubiegających się osób.

CNJO UM współpracuje z organizacjami studenckimi działającymi na terenie Uniwersytetu Medycznego – IFMSA oraz IASTE organizując szkolenia językowe oraz przeprowadzając egzaminy certyfikujące kompetencje językowe osób ubiegających się o uczestnictwo praktykach zagranicznych i programach edukacyjnych.

W roku 2012 CNJO UM rozpoczęło współpracę z Urzędem Miasta Łodzi jako partner strategiczny, realizując kolejne edycje projektu pod nazwą Młodzi w Łodzi- Językowzięci. Celem Projektu, który jest adresowany – oprócz studentów – także do absolwentów łódzkich uczelni wyższych, jest promocja nauki języków obcych i zachęcenie łódzkich studentów i absolwentów do podnoszenia swoich kwalifikacji językowych. CNJO Uniwersytetu Medycznego prowadzi zajęcia w zakresie języka czeskiego, niderlandzkiego oraz portugalskiego.
CNJO UM jest członkiem Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Językow Obcych – SERMO aktywnie uczestnicząc w jego pracach oraz organizowanych szkoleniach . Kierownik CNJO UM – dr Kinga Studzińska-Pasieka pełni funkcję Viceprezesa Stowarzyszenia.

Więcej informacji o stowarzyszeniu: www.sermo.org.pl

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji Power Point dotyczącej Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO.

Pobierz: Prezentacja-PowerPoint-SERMO.ppt

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP