Centrum Nauczania Języków Obcych

Działalność egzaminacyjna CNJO

Pracownicy Centrum przeprowadzają następujące egzaminy w celu certyfikacji kompetencji z języka obcego:

  • doktorskie;
  • do specjalizacji;
  • poświadczające znajomość języka obcego przy procedurach konkursowych, promocyjnych lub rekrutacji na wyjazdy, stypendia i praktyki zagraniczne;
  • dla kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne Studia Doktoranckie UM;

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!