Czcionka A- A A+

ACERT

Strona główna » Student » Centrum Nauczania Języków Obcych » ACERT » Kryteria oceniania egzminu

Kryteria oceniania egzminu

A. Ocena części ustnej

OCENA CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO – B2 (20 punktów)

ESP
GENERAL ENGLISH

liczba
punktów

   WYMAGANIA

liczba
punktów

       WYMAGANIA

                                                      TREŚĆ  PRZEKAZU
      3 wyczerpanie tematu w sposób płynny i logiczny      3 pełna zgodność przekazu z zadaniem zawartym w pytaniu; płynne wypowiedzi i  umiejętne podtrzymywanie dialogu
      2 wypowiedź dobra, obejmująca większość wymaganych treści      2 niepełna zgodność z zadaniem; ograniczona płynność prowadzenia rozmowy
      1 treść przekazu bardzo ograniczona; wypowiedź chaotyczna      1 Ograniczona zgodność przekazu z zadaniem; chaotyczne prowadzenie dialogu
      0 brak odpowiedzi      0 brak podjęcia dialogu
                                                 POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA
      3 wypowiedź gramatycznie poprawna; nieliczne usterki językowe       3 wypowiedź gramatycznie poprawna; nieliczne usterki językowe
      2 poprawność językowa zapewniająca komunikatywność       2 poprawność językowa zapewniająca komunikatywność
      1 błędy zakłócające rozumienie przekazu       1 błędy zakłócające rozumienie przekazu
      0 błędy uniemożliwiające zrozumienie wypowiedzi       0 błędy uniemożliwiające zrozumienie wypowiedzi
                                                     BOGACTWO JĘZYKOWE
       3 bogate słownictwo specjalistyczne i ogólne       3 bogate słownictwo adekwatne do tematyki
       2 słownictwo specjalistyczne i ogólne na poziomie dobrym       2 słownictwo na poziomie dobrym, adekwatne do tematyki
       1 ograniczone słownictwo specjalistyczne i podstawowe słownictwo ogólne       1 ubogie słownictwo, ograniczające swobodne wyrażenie myśli
       0 słownictwo bardzo ograniczone lub brak wypowiedzi       0 słownictwo bardzo ograniczone lub brak wypowiedzi
                            WYMOWA i INTONACJA (ESP + GENERAL ENGLISH)
        2 poprawna wymowa i intonacja
        1 wymowa i intonacja z błędami, nie mającymi większego wpływu na rozumienie wypowiedzi
        0 wymowa i intonacja uniemożliwiająca zrozumienie wypowiedzi

 

B. Ocena części pisemnej

Ocena części pisemnej egzaminu certyfikowanego ACERT – B2 (20 punktów) *

 

Wykonanie zadania
(Task achievement)
0-5 pkt.

 

Organizacja i spójność
(Coherence and cohesion)
0-5 pkt.

 

Słownictwo
(Vocabulary)
0-5 pkt.

 

Gramatyka
(Grammar)
0-5 pkt.

5
 • Wszystkie części zadania określonego poleceniem uwzględnione i odpowiednio rozwinięte (100%)
 • Tekst spełnia wymogi formalne zadania
5
 • Przejrzysta i logiczna organizacja tekstu
 • Przejrzyste i logiczne łączenie zdań w akapitach i między akapitami
 • Prawidłowe użycie spójników
 • Właściwa, tzn. zgodna

z poleceniem długość tekstu

5
 • Zaawansowane, różnorodne i odpowiednie słownictwo dostosowane do treści zadania
 • Brak błędów w stosowaniu słownictwa
 • Pojedyncze błędy ortograficzne
5
 • Prawidłowe stosowanie różnorodnych struktur gramatycznych
 • Pojedyncze błędy interpunkcyjne niezmieniające sensu zdania
4
 • Zadanie wykonane w większości poprawnie
 • Nieliczne braki związane wymogami formalnymi tekstu
4
 • Dobra organizacja tekstu
 • Przejrzyste i logiczne łączenie zdań w większości akapitów i między akapitami
 • Sporadyczne błędy w użyciu spójników
 • Długość tekstu: dopuszczalny

błąd: +/-10% określonej w poleceniu liczby wyrazów

4
 • Dobry zakres słownictwa dostosowanego do treści zadania
 • Nieliczne błędy w stosowaniu słownictwa niezmieniające sensu zdania
 • Nieliczne błędy ortograficzne
4
 • Dobry zakres struktur gramatycznych, nieliczne błędy
 • Użycie zdań prostych i złożonych z nielicznymi błędami w budowie zdań
 • Rozumienie tekstu nie jest utrudnione
3
 • Zadanie wykonane częściowo (>50%)
 • Wiele błędów związanych z wymogami formalnymi zadania (ton, styl, format)
3
 • Braki w organizacji tekstu
 • Braki w łączeniu zdań i akapitów w dużych partiach tekstu/brak podziału na akapity
 • Bardzo ograniczone użycie spójników / liczne błędy
 •  Długość tekstu: dopuszczalny błąd: +/-30% określonej w poleceniu liczby wyrazów
3
 • Podstawowe słownictwo dostosowane do treści zadania
 • Liczne błędy w stosowaniu słownictwa
 • Błędy zmieniające znaczenie tekstu, miejscami utrudniające jego zrozumienie
 • Liczne błędy ortograficzne
3
 • Ograniczony zakres struktur gramatycznych, liczne błędy
 • Użycie tylko prostych zdań, zdania złożone z licznymi błędami
 • Rozumienie tekstu miejscami jest utrudnione
1-2
 • Zadanie wykonane w niewystarczającym stopniu (<50%)
 • Tekst nie spełnia wymogów formalnych zadania (ton, styl, format)
1-2
 • Chaotyczny układ całego tekstu
 • Długość tekstu nie przekracza czająca 50%

 

1-2
 • Bardzo ograniczone słownictwo, w większości niezgodne z treścią zadania
 • Liczne błędy w doborze słownictwa uniemożliwiające zrozumienie tekstu
1-2
 • Podstawowe struktury gramatyczne
 • Błędy gramatyczne uniemożliwiające zrozumienie większości tekstu
0
 • Zadanie nie zostało wykonane wg. polecenia

 

0
 • Brak logiki w układzie całego tekstu

 

0
 • Słownictwo nieodpowiednie do tematu
 • Błędy w słownictwie i związkach frazeologicznych uniemożliwiające zrozumienie tekstu
0
 • Błędy gramatyczne uniemożliwiające zrozumienie tekstu
* Praca otrzymuje 0 pkt., jeśli jest odpowiedzią na inny temat niż ten przedstawiony w poleceniu

 

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP