ACERT

Zapisy

Warunkiem zapisania się na egzamin jest wypełnienie formularza  znajdującego się TUTAJ oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej.

Termin  zapisów: do 9 kwietnia 2019 r.

Opłaty za egzamin należy  dokonywać na rzecz:
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO w Łodzi
ul. Al. Kościuszki 4
ING Bank Śląski
nr. konta – 46 10501461 1000 0005 0378 4118
W tytule przelewu proszę wpisać:
CNJO UM – ACERT  – … imię i nazwisko osoby zdającej.

Wypełniony formularz zgłoszenia oraz  dowód wpłaty w formie pdf  lub skanu  proszę przesłać do  9 kwietnia 2019 r.  na poniższy adres e-mail: anita.stempien@umed.lodz.pl, z dopiskiem w tytule maila „Egzamin ACERT,”.

Każdy zgłaszający otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Nie przyjmujemy zgłoszeń bez dowodu wpłaty.

Egzamin pisemny ACERT w naukach medycznych odbędzie się 13 kwietnia 2019 r. w CKD ul. Pomorska 251 Aula 1000 godz. 9.00

Egzamin pisemny ACERT w naukach biomedycznych odbędzie się 11 kwietnia 2019 r w CNJO Pl. Hallera 1 bud. 1B sala 304 godz. 17.00

Egzamin ustny dla wszystkich odbędzie się 12 kwietnia 2019 r. w CNJO pl. Hallera 1 bud. 1B. Godziny i sale zostaną podane 11 kwietnia 2019 r. na stronie https://umed.pl/student/centrum-nauczania-jezykow-obcych/aktualnosci-cnjo/

Wyniki zostaną umieszczone 29 kwietnia 2019 r. na stronie https://umed.pl/student/centrum-nauczania-jezykow-obcych/aktualnosci-cnjo/

CENNIK  OPŁAT
       

Odbiorca

Opłata rejestracyjna /Cena

Wydanie certyfikatu studentowi   I – VI rok UM

25 zł

 Pracownicy  UM

25 zł

Słuchacze Studium Doktoranckiego UM

25 zł

Pozostali zainteresowani

150 zł

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!