Student

Indywidualny Tok Studiów

Drogi Studencie!

Program ITS jest elitarnym sposobem połączenia studiów medycznych oraz badań naukowych realizowanych pod okiem najlepszych naukowców Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Konkursowa procedura przyznawania miejsc ITS promuje jedynie najlepszych studentów każdego kierunku studiów i przyznaje wybrańcom szereg uprawnień i korzyści ułatwiających połączenie studiów i pracy naukowej w laboratorium lub klinice. Dodatkowe dni wolne, możliwość dowolnych modyfikacji planu zajęć oraz realizacji dodatkowych przedmiotów z innych kierunków to tylko niektóre z zalet uczestniczenia w ITSie.

Nic dziwnego więc, że kilkunastu studentów ITS wybranych podczas pierwszej rekrutacji do nowego programu, w samym tylko roku akademickim 2014/2015 zdobyli: 13 nagród na konferencjach naukowych, opublikowali 12 artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej (posiadających Impact Factor), zdobyli 4 granty uczelniane oraz diamentowy grant Ministerstwa Nauki (Hubert Zatorski), zaprezentowali 29 prac konferencyjnych, uczestniczyli w 6 stażach zagranicznych oraz otrzymali 3 stypendia Ministra Nauki lub Marszałka Województwa Łódzkiego.

its

Mateusz Kotecki – Student V roku Wydziału Lekarskiego podczas praktyk w Royal Brompton and Harefield NHS Foundation Trust, Londyn, Wielka Brytania. Obok Mateusza – profesor Athol Wells – szef oddziału chorób śródmiąższowych, światowej sławy ekspertem w tej dziedzinie.

Nic więc dziwnego, że w roku akademickim 2015/2016 ITS przyjął w swoje szeregi kolejnych kilkunastu studentów. Jeśli lubicie wyzwania naukowe i kliniczne, nie boicie się ciężkiej pracy i konkurencji, a swoją karierę medyczną wiążecie z pracą naukową na uczelni lub w szpitalu klinicznym – podejmijcie wyzwanie! Znajdźcie opiekuna, przygotujcie plan badań, pokonajcie konkurencję i korzystajcie z możliwości jakie daje Indywidualny Tok Studiów na UM w Łodzi.

Indywidualny Tok Studiów w Roku Akademickim 2018/2019

Studentów zainteresowanych realizacją Indywidualnego Toku Studiów – programu łączącego edukację medyczną z prowadzeniem projektów naukowych – zapraszamy do zapoznania się z regulaminem ITS.

Realizacja ITS polega na prowadzeniu badań naukowych pod okiem Opiekunów – doświadczonych naukowców UM w Łodzi.

Rejestracja nowych studentów ITS prowadzona będzie wyłącznie w formie elektronicznej. Dokumenty rekrutacyjne należy nadsyłać w terminie od dnia 2 lipca do dnia 17 sierpnia 2018 na adres its@umed.lodz.pl

Szablon wniosku o przyznanie ITS znajduje się poniżej w dokumentach do pobrania.

Studenci którzy realizowali ITS w roku 2017/2018 i kończą studia lub są zainteresowani kontynuacją ITS na kolejnych latach powinni przesłać na stosownym formularzu sprawozdanie okresowe lub końcowe do dnia 10 sierpnia 2018 r. na adres its@umed.lodz.pl.

 

Do pobrania

 

Zespół ITS

6

Przewodniczący Zespołu ds. ITS dr hab. n med. Wojciech Fendler

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!