Student

Indywidualny Tok Studiów

Drodzy Studenci ITS!

Indywidualny tok studiów przeznaczony jest dla Was, studentów, którzy – osiągając bardzo dobre wyniki w nauce – pragną wyjść poza podstawowe ramy edukacji na macierzystym kierunku, by już w czasie studiów realizować projekty naukowe pod okiem naukowców Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Celem ITS jest stworzenie optymalnych warunków do indywidualnego rozwoju każdego z Was. Możliwość modyfikacji planu zajęć i realizacji dodatkowych przedmiotów z innych kierunków oraz studencki urlop naukowy pozwolą Wam poszerzać wiedzę i godzić obowiązkowe zajęcia z aktywnościami naukowymi w wybranych jednostkach. Promotorzy angażujący Was w prace badawcze umożliwią Wam nabycie nowych umiejętności i doświadczenia, które zwykle uzyskuje się dopiero po studiach.

Kilka miesięcy temu wprowadziliśmy program „ITS Go4Knowledge” wspierający finansowo wybrane przez Was inicjatywy szkoleniowe. W niedalekiej przyszłości zaproponujemy Wam kolejne programy wspomagające realizację Waszych indywidualnych oczekiwań, tak abyście czuli się coraz lepiej przygotowani do podjęcia pracy naukowej, klinicznej i dydaktycznej, czekającej na Was po ukończeniu studiów.

Ideą ITS jest Wasz rozwój – studentów aktywnych, pełnych pasji i pomysłów, świeżego spojrzenia na świat i mających precyzyjne wyobrażenie siebie na „tu i teraz” i na przyszłość.

Zespół ds. ITS
dr hab. n med. profesor uczelni Maciej Chałubiński
dr hab. n. med. Anna Lewandowska – Polak
dr n med. Paulina Gorzelak-Pabiś
mgr Katarzyna Kubisiak

Rekrutacja Indywidualny Tok Studiów w roku akademickim 2021/2022

Studentów zainteresowanych realizacją Indywidualnego Toku Studiów – programu łączącego edukację z prowadzeniem projektów naukowych zapraszamy do rekrutacji na Indywidulany Tok Studiów.

Rejestracja nowych studentów ITS prowadzona będzie wyłącznie w formie elektronicznej. Skany dokumentów rekrutacyjnych, należy nadsyłać w terminie od dnia 01 lipca do dnia 17 sierpnia 2021 na adres: anna.sadzynska@umed.lodz.pl

Student ubiegający się o ITS zobowiązany jest wysłać skany następujących dokumentów:

  1. wniosek o udzielenie zgody na odbywanie studiów w trybie ITS na kierunku lub kierunkach studiów, w którym podaje się nazwisko oraz stopień lub tytuł naukowy opiekuna naukowego (zgodnie ze wzorem- pobierz);
  2. zgodę opiekuna naukowego na objęcie studenta opieką naukową;
  3. zatwierdzony przez opiekuna naukowego program ITS o objętości nieprzekraczającej stron formatu A4 oraz opis planowanych badań naukowych i zakładanych efektów pracy naukowej (np. publikacje, prace prezentowane na konferencjach, zjazdach);
  4. Curriculum Vitae o objętości nieprzekraczającej 2 stron formatu A4, zawierające wykaz dotychczasowych osiągnięć studenta oraz opis zdobytego doświadczenia w pracy naukowej i umiejętności przydatnych w realizacji programu ITS;
  5. zaświadczenie o średniej ocen uzyskanej za poprzedni rok studiów (min. 4,25)

Sprawozdanie okresowe/końcowe z realizacji ITS w roku akademickim 2020/2021

Studenci ITS przypominamy o złożeniu sprawozdania okresowego/końcowego z realizacji ITS w roku akademickim 2020/2021 do dnia 10 sierpnia 2021 roku.

Skan sprawozdania po akceptacji opiekuna ITS proszę przesyłać na adres: katarzyna.kubiczak@umed.lodz.pl.

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną dopuszcza się przesłanie akceptacji sprawozdania przez opiekuna ITS w formie wiadomości e-mail wraz z załącznikiem sprawozdania.

Dr hab. n med. Maciej Chałubiński
Przewodniczący Zespołu
ds. Organizacji i Koordynowania
Studiów Indywidualnych
w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

UWAGA STUDENCI ITS!!!

Zachęcamy do składania wniosków o dofinansowanie inicjatyw naukowych na rzecz studentów odbywających kształcenie w ramach indywidualnego toku studiów.

Złóż wniosek (formularz elektroniczny do składania wniosków), uzyskaj dofinansowanie, podnieś swoje umiejętności i kwalifikacje!

Zespół ds. Organizacji i Koordynowania Studiów Indywidualnych

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!