Czcionka A- A A+

Student

Strona główna » Student » Indywidualny Tok Studiów

Indywidualny Tok Studiów

Drodzy Studenci ITS!

Indywidualny tok studiów przeznaczony jest dla Was, studentów, którzy – osiągając bardzo dobre wyniki w nauce – pragną wyjść poza podstawowe ramy edukacji na macierzystym kierunku, by już w czasie studiów realizować projekty naukowe pod okiem naukowców Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Celem ITS jest stworzenie optymalnych warunków do indywidualnego rozwoju każdego z Was. Możliwość modyfikacji planu zajęć i realizacji dodatkowych przedmiotów z innych kierunków oraz studencki urlop naukowy pozwolą Wam poszerzać wiedzę i godzić obowiązkowe zajęcia z aktywnościami naukowymi w wybranych jednostkach. Promotorzy angażujący Was w prace badawcze umożliwią Wam nabycie nowych umiejętności i doświadczenia, które zwykle uzyskuje się dopiero po studiach.

Program „ITS Go4Knowledge” wspiera finansowo wybrane przez Was inicjatywy szkoleniowe. W niedalekiej przyszłości zaproponujemy Wam kolejne programy wspomagające realizację Waszych indywidualnych oczekiwań, tak abyście czuli się coraz lepiej przygotowani do podjęcia pracy naukowej, klinicznej i dydaktycznej, czekającej na Was po ukończeniu studiów.

Rekrutacja Indywidualny Tok Studiów w roku akademickim 2023/2024

Rejestracja nowych studentów ITS prowadzona będzie wyłącznie w formie elektronicznej.

Ideą ITS jest Wasz rozwój – studentów aktywnych, pełnych pasji i pomysłów, świeżego spojrzenia na świat i mających precyzyjne wyobrażenie siebie na „tu i teraz” i na przyszłość.

Zespół ds. ITS
dr hab. n med. profesor uczelni Maciej Chałubiński
dr hab. n. med. Anna Lewandowska – Polak
dr n med. Paulina Gorzelak-Pabiś
mgr Małgorzata Kowalczyk

UWAGA! Studencie ITS, skorzystaj z dofinansowania!

Zachęcamy do składania wniosków o dofinansowanie inicjatyw naukowych na rzecz studentów odbywających kształcenie w ramach Indywidualnego Toku Studiów. Potrzebujesz kursu lub szkolenia aby podnieść swoje umiejętności?

Złóż wniosek (formularz elektroniczny do składania wniosków), uzyskaj dofinansowanie, podnieś swoje kwalifikacje!

Masz pytania? Napisz do nas:
um-its@umed.lodz.pl

Rekrutacja Indywidualny Tok Studiów w roku akademickim 2023/2024

Studentów zainteresowanych realizacją Indywidualnego Toku Studiów – programu łączącego edukację z prowadzeniem projektów naukowych zapraszamy do rekrutacji na Indywidulany Tok Studiów.

Rejestracja nowych studentów ITS prowadzona będzie wyłącznie w formie e-obiegu w Wirtualnej Uczelni lub aplikacji mStudia.
Rekrutacja odbędzie się w dniach 01.07-17.08.2023

Student ubiegający się o ITS zobowiązany jest wysłać skany następujących dokumentów:

  1. Wniosek o udzielenie zgody na odbywanie studiów w trybie ITS na kierunku lub kierunkach studiów, w którym podaje się nazwisko oraz stopień lub tytuł naukowy opiekuna naukowego (zgodnie z wzorem – pobierz)
  2. Zgodę opiekuna naukowego na objęcie studenta opieką naukową;
  3. Zatwierdzony przez opiekuna naukowego program ITS o objętości nieprzekraczającej 3 stron formatu A4 oraz opis planowanych badań naukowych i zakładanych efektów pracy naukowej (np. publikacje, prace prezentowane na konferencjach, zjazdach);
  4. Curriculum Vitae o objętości nieprzekraczającej 2 stron formatu A4, zawierające wykaz dotychczasowych osiągnięć studenta oraz opis zdobytego doświadczenia w pracy naukowej i umiejętności przydatnych w realizacji programu ITS;
  5. zaświadczenie o średniej ocen uzyskanej za poprzedni rok studiów (min. 4,19)

Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas! Email: um-its@umed.lodz.pl

Sprawozdanie okresowe/końcowe z realizacji ITS w roku akademickim 2022/2023

Studencie ITS!

Sprawozdanie okresowe/końcowe z realizacji ITS za rok akademicki 2022/2023 składane jest wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie https://formularze.umed.pl/ w zakładce Indywidualny Tok Studiów.

Pamiętaj! Sprawozdanie z realizacji ITS musisz złożyć do dnia 09.07.2023 r.

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP