Student

Indywidualny Tok Studiów

Szanowni Państwo, informujemy, że ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną wyniki rekrutacji ITS zostaną przedstawione do dnia 22 października 2020r. Prosimy Państwa jeszcze o chwilę cierpliwości.  

Zespół ds. Organizacji i Koordynowania Studiów Indywidualnych.

Drodzy Studenci ITS!

Indywidualny tok studiów przeznaczony jest dla Was, studentów, którzy – osiągając bardzo dobre wyniki w nauce – pragną wyjść poza podstawowe ramy edukacji na macierzystym kierunku, by już w czasie studiów realizować projekty naukowe pod okiem naukowców Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Celem ITS jest stworzenie optymalnych warunków do indywidualnego rozwoju każdego z Was. Możliwość modyfikacji planu zajęć i realizacji dodatkowych przedmiotów z innych kierunków oraz studencki urlop naukowy pozwolą Wam poszerzać wiedzę i godzić obowiązkowe zajęcia z aktywnościami naukowymi w wybranych jednostkach. Promotorzy angażujący Was w prace badawcze umożliwią Wam nabycie nowych umiejętności i doświadczenia, które zwykle uzyskuje się dopiero po studiach.

Kilka miesięcy temu wprowadziliśmy program „ITS Go4Knowledge” wspierający finansowo wybrane przez Was inicjatywy szkoleniowe. W niedalekiej przyszłości zaproponujemy Wam kolejne programy wspomagające realizację Waszych indywidualnych oczekiwań, tak abyście czuli się coraz lepiej przygotowani do podjęcia pracy naukowej, klinicznej i dydaktycznej, czekającej na Was po ukończeniu studiów.

Ideą ITS jest Wasz rozwój – studentów aktywnych, pełnych pasji i pomysłów, świeżego spojrzenia na świat i mających precyzyjne wyobrażenie siebie na „tu i teraz” i na przyszłość.

Zespół ds. ITS
dr hab. n med. profesor uczelni Maciej Chałubiński
dr hab. n med. profesor uczelni Joanna Makowska
dr n med. Paulina Gorzelak-Pabiś
mgr Katarzyna Kubisiak

Sprawozdanie okresowe/końcowe z realizacji ITS w roku akademickim 2019/2020

Studenci ITS przypominamy o złożeniu sprawozdania okresowego/końcowego z realizacji ITS w roku akademickim 2019/2020.

Skan sprawozdania po akceptacji opiekuna ITS proszę przesyłać na adres: katarzyna.kubiczak@umed.lodz.pl.

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną dopuszcza się przesłanie akceptacji sprawozdania przez opiekuna ITS w formie wiadomości e-mail wraz z załącznikiem sprawozdania.

Dr hab. n med. Maciej Chałubiński
Przewodniczący Zespołu
ds. Organizacji i Koordynowania
Studiów Indywidualnych
w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Do pobrania: Sprawozdanie z realizacji ITS

UWAGA STUDENCI ITS!!!

Zachęcamy do składania wniosków o dofinansowanie inicjatyw naukowych na rzecz studentów odbywających kształcenie w ramach indywidualnego toku studiów.

Złóż wniosek (formularz elektroniczny do składania wniosków), uzyskaj dofinansowanie, podnieś swoje umiejętności i kwalifikacje!

Zespół ds. Organizacji i Koordynowania Studiów Indywidualnych

Indywidualny Tok Studiów w roku akademickim 2020/2021

Studentów zainteresowanych realizacją Indywidualnego Toku Studiów – programu łączącego edukację medyczną z prowadzeniem projektów naukowych zapraszamy do rekrutacji na Indywidualny Tok Studiów.
Rejestracja nowych studentów ITS prowadzona będzie wyłącznie w formie elektronicznej. Skany dokumentów rekrutacyjnych należy nadsyłać w terminie od dnia 1 lipca do dnia 16 sierpnia 2020 na adreskatarzyna.kubiczak@umed.lodz.pl

Student ubiegający się o ITS zobowiązany jest wysłać skany następujących dokumentów:

  1. do dnia 16 sierpnia:
  • wniosek o udzielenie zgody na odbywanie studiów w trybie ITS na kierunku lub kierunkach studiów, w którym podaje nazwisko oraz stopień lub tytuł naukowy opiekuna naukowego (zgodnie ze wzorem wniosku zamieszczonym w ESOS);
  • pisemną zgodę opiekuna naukowego na objęcie studenta opieką naukową;
  • podpisany przez opiekuna naukowego program ITS o objętości nieprzekraczającej 3 stron formatu A4 oraz opis planowanych badań naukowych i zakładanych efektów pracy naukowej(np. publikacje, prace prezentowane na konferencjach, zjazdach itp.);
  • Curriculum Vitae o objętości nieprzekraczającej 2 stron formatu A4, zawierające zestawienie dotychczasowych osiągnięć studenta oraz opis zdobytego doświadczenia w pracy naukowej i umiejętności przydatnych w realizacji programu ITS.
  1. warunkowo ze względu na aktualną sytuację epidemiczną do dnia 30 września:
  • zaświadczenie o średniej ocen za poprzedni rok studiów, na kierunku na którym student zamierza odbywać studia w trybie ITS.

 

Dr hab. n med. Maciej Chałubiński
Przewodniczący Zespołu
ds. Organizacji i Koordynowania
Studiów Indywidualnych
w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!