Czcionka A- A A+

Działalność egzaminacyjna CNJO

Zaświadczenie o znajomości języka CNJO

„Informujemy, że egzaminy z języka obcego (doktorskie, w ramach specjalizacji i przy ubieganiu się o stanowisko w UM ) odbywają się w formie online za pomocą aplikacji TEAMS” – DO ODWOŁANIA

Egzaminy potwierdzające znajomość języka obcego
Zaświadczenie potwierdzające znajomość języka jest wymagane przy wszelkich procedurach konkursowych i promocyjnych oraz rekrutacji na wyjazdy, stypendia i praktyki zagraniczne.

Wymagania do egzaminu
Egzamin polega na zreferowaniu wcześniej przygotowanego artykułu z prasy fachowej zgodnie z zainteresowaniami lub wykonywaną pracą. Dodatkowo sprawdzana jest znajomość słownictwa za pomocą tłumaczenia tekstu lub zdań. Celem egzaminu jest również sprawdzenie poziomu kompetencji językowych umożliwiających prowadzenie zajęć dla studentów anglojęzycznych.
Świadectwem zdania egzaminu jest protokół oraz zaświadczenie.

Dla osób niezatrudnionych w UM oraz studentów egzamin płatny – 25 zł.

Zapisy na egzaminy przyjmuje sekretariat CNJO.
Dla osób niezatrudnionych w UM oraz studentów egzamin płatny – 25 zł.
Opłaty za egzamin należy  dokonywać na rzecz:

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO w Łodzi
ul. Al. Kościuszki 4

ING Bank Śląski
nr. konta – 46 10501461 1000 0005 0378 4118

z  następującym dopiskiem:
CNJO – egzamin z języka obcego – … imię i nazwisko osoby zdającej.
W dniu egzaminu należy złożyć potwierdzenie/dowód wpłaty.

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP