Czcionka A- A A+

Ubezpieczenie

BHP

Szkolenie BHP

Pamiętaj!  Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów jest obowiązkowe i realizowane w ramach procesu kształcenia.

BHP na uczelni to:

  • wiedza o bezpieczeństwie i zagrożeniach związanych z uczestnictwem w zajęciach dydaktycznych (teoretycznych i praktycznych) oraz w czasie przerw miedzy nimi,
  • wiedza o zasadach bezpiecznego i higienicznego korzystania z pomieszczeń uczelni (w tym pomieszczeń specjalistycznych – pracownie, laboratoria) i wyposażenia technicznego,
  • wiedza o bezpieczeństwie i zagrożeniach wynikających z realizacji zajęć w placówkach medycznych,
  • wiedza o planach ewakuacji osób z budynków uczelni i oznaczeniach dróg ewakuacyjnych,
  • wiedza o postępowaniu w przypadkach wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia.

Zgłaszanie wypadków:

Jeśli uległeś wypadkowi, który wystąpił w związku ze studiami zgłoś to niezwłocznie:

  • pracownikowi, z którym odbywałeś zajęcia,
  • lub pracownikowi Inspektoratu BHP Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Plac Hallera 1, 90-647 Łódź, tel.: +48 422725112, e-mail: bhp@umed.lodz.pl).

Zostanie wszczęta procedura powypadkowa, która uprawni Cię do ubiegania się o odszkodowanie jeśli jesteś ubezpieczony.

Więcej informacji:

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP