Czcionka A- A A+

Działalność egzaminacyjna CNJO

Strona główna » Student » Centrum Nauczania Języków Obcych » Działalność egzaminacyjna CNJO » Egzamin do specjalizacji z języka obcego CNJO

Egzamin do specjalizacji z języka obcego CNJO

„Informujemy, że egzaminy z języka obcego (doktorskie, w ramach specjalizacji i przy ubieganiu się o stanowisko w UM ) odbywają się w formie online za pomocą aplikacji TEAMS” – DO ODWOŁANIA

Uwaga!!!

Zgodnie z Ustawą Ministra Zdrowia  z dnia 28 kwietnia 2011 roku o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 113, poz.  658)  lekarze zakwalifikowani do odbywania szkolenia specjalistycznego pod dniu wejścia w życie ww. ustawy, tj. po dniu 1 lipca 2011 r., nie są obowiązani do wykazania się praktyczną znajomością języka obcego.

Egzaminy dla lekarzy i innych pracownikow OZ

Centrum Nauczania Języków Obcych przeprowadza egzaminy z języków obcych -kongresowych tj. angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego oraz po wcześniejszym uzgodnieniu – hiszpańskiego do specjalizacji dla lekarzy, lekarzy stomatologów oraz innych osób z wyższym wykształceniem zatrudnionych w służbie zdrowia i opiece społecznej. Cudzoziemcy mają możliwość zdawania egzaminu ze znajomości języka polskiego. Ze względu na sprecyzowany zakres wymagań określony przez Ministerstwo Zdrowia nie można ubiegać się o zwolnienie z egzaminu lub wpis do książeczki specjalizacyjnej na podstawie innych zdawanych egzaminów (FC, CAE, TOEFL, itp. doktorskich, lub poświadczających znajomość języka obcego przy procedurach konkursowych promocyjnych).

Wymagania do egzaminu
Celem egzaminu jest sprawdzenie opanowania języka obcego w stopniu umożliwiającym
swobodne porozumiewanie się z naciskiem na sprawdzenie znajomości języka specjalistycznego oraz korzystanie z literatury medycznej.

Egzamin do specjalizacji z języka obcego i języka polskiego (dla cudzoziemców) jest komisyjnym egzaminem ustnym, w trakcie którego należy streścić, wcześniej przygotowane przez zdającego, dwa artykuły z prasy medycznej z dziedziny jego specjalizacji. Obowiązuje:
– znajomość słownictwa ogólnego i fachowego związanego z daną specjalizacją (poszczególne układy, jednostki chorobowe, etiologia, przebieg, leczenie),
– umiejętność porozumiewania się z pacjentem (wywiad) oraz innymi pracownikami OZ,
– umiejętność tłumaczenia tekstu fachowego z danej dziedziny.

Świadectwem zdania egzaminu jest protokół, zaświadczenie oraz wpis w książeczkę specjalizacyjną.
Niezbędne dokumenty: Dowód osobisty, Książeczka Specjalizacji, Wniosek (wypełniany w CNJO w dniu egzaminu).

Zapisy na egzaminy przyjmuje sekretariat CNJO.

Egzamin płatny 120zł

Opłaty za egzamin należy  dokonywać na rzecz:

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO w Łodzi
ul. Al. Kościuszki 4

ING Bank Śląski
nr. konta – 46 10501461 1000 0005 0378 4118

z  następującym dopiskiem:
CNJO – egzamin z języka obcego – … imię i nazwisko osoby zdającej.
W dniu egzaminu należy złożyć potwierdzenie/dowód wpłaty.

Zgodnie z informacją Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w sprawie trybu postępowania w celu przystąpienia do państwowego egzaminu specjalizacyjnego (http://cem.edu.pl/legis/informa.doc) przypominamy, że:

 1. Celem egzaminu jest sprawdzenie opanowania języka obcego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się oraz korzystanie z literatury medycznej.
 2. Specjalizujący się jest zobowiązany do zdawania egzaminu z jednego języka obcego.
 3. Uznawane są zaświadczenia o zdaniu egzaminu z języków kongresowych:
  • angielskiego
  • francuskiego
  • niemieckiego
  • hiszpańskiego.

Obowiązują zaświadczenia  z egzaminu przeprowadzonego w Studium Języka Obcego jednej z wyższych szkół medycznych.

 1. Zaświadczenia o zdanych egzaminach w innych wyższych uczelniach są ważne, jeżeli zostaną potwierdzone przez Studium Języka Obcego jednej z uczelni medycznych Potwierdzenie zaświadczenia ma formę egzaminu z naciskiem na sprawdzenie znajomości języka specjalistycznego – medycznego.

LITERATURA POMOCNICZA DO EGZAMINU NA SPECJALIZACJĘ – JĘZYK ANGIELSKI:

 1. J.Ciecierska, B.Janike – English for Medicine, Wyd. Lek. PZWL, 2007
 2. E.Donesch-Jeżo – English for Medical Students and Doctors, 1 & 2 ,Wyd. Przegląd Lekarski, 2000/2001
 3. K.Studzińska-Pasieka, M. Otto – Open Your English Wider, Bestom, 2010
 4. E.Donesch-Jeżo – English for Students of Pharmacy and Pharmacists, Wyd. Przegląd Lekarski, 2007
 5. Good Practice, Communication Skills In English for the Medical Practitioners, M. McCullagh, R.Wright, Cambridge University Press, 2008
 6. English for Health Sciences, M. Milner,, Thomson, 2006
 7.  English for Pharmacists, A. Kierczak, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009
 8. English for Nursing, V. Allum, P. M McGarr,  J. Day Cambridge University Press 2008

LITERATURA POMOCNICZA DO EGZAMINU NA SPECJALIZACJĘ – JĘZYK NIEMIECKI:

 1. Nazarska-Brzeska A., Rund um den Körper. Ein Lehrbuch für medizinische Fachkräfte, Łódź, Bestom DENTOnet.pl, 2009
 2. Weiss-Wilk I., Drebenstedt M., Język niemiecki dla studentów medycyny, Kraków 1997
 3. Szafrański M., Deutsch für Mediziner. Język niemiecki dla medyków, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008
 4. Nazarska-Brzeska A., Rund um den Zahn. Deutsch für stomatologische Fachkräfte, Łódź, Bestom DENTOnet.pl, 2005
 5. Szafrański M., Deutsch für Zahnmediziner, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009
 6. Weiss-Wilk I., Drebenstedt M., Język niemiecki dla studentów farmacji, Kraków 1998
 7. Tafil-Klawe M., Podręczny słownik medyczny polsko-niemiecki i niemiecko-polski,Warszawa 1998
 8. Ganczar Maciej, Rogowska Barbara, Medycyna. Język niemiecki. Ćwiczenia i słownictwo specjalistyczne,2007, Hueber polska
 9. Polecane strony internetowe: http://www.netdoktor.de; www.gesundheit.de; www.portal-der-zahnmedizin.de; http://www.surfmed.de

LITERATURA POMOCNICZA DO EGZAMINU NA SPECJALIZACJĘ – JĘZYK HISZPAŃSKI:
W PRZYGOTOWANIU

LITERATURA POMOCNICZA DO EGZAMINU NA SPECJALIZACJĘ – JĘZYK FRANCUSKI:

 1. Pharmacie… Pharmacien… étudiant en Pharmacie, Glanowska J., Janicka S., Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1983
 2. Le médicament, Demirdjian S., Sauvageot M.H., NATHAN, Paris 1998
 3. Le corps humain, Anselme B., NATHAN, Paris 1998

UWAGA !!!! 
W MIESIĄCU LIPCU I SIERPNIU NIE PROWADZIMY DZIAŁALNOŚCI EGZAMINACYJNEJ !!!

 

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP