Czcionka A- A A+

Centrum Nauczania Języków Obcych

Teaching Staff CNJO

Head of the For­eign Lan­guage Cen­tre

Kinga Studz­ińs­ka-Pasieka M.A., Ph.D.
kinga.studzinska-pasieka@umed.lodz.pl

Deputy:
Katarzy­na Dyni­ak M.A.
katarzyna.dyniak@umed.lodz.pl

Teach­ers of Pol­ish

 1. Michali­na Bier­nac­ka   M.A., Ph.D.
  Lec­tur­er
  michalina.biernacka@umed.lodz.pl
 2. Iwona Dem­bows­ka-Wosik M.A., Ph.D.
  Lec­tur­er
  iwona.dembowska-wosik@umed.lodz.pl
 3. Ane­ta Strz­elec­ka   M.A., Ph.D.
  Lec­tur­er
  aneta.strzelecka@umed.lodz.pl
 4. Emil­ia Sztab­nic­ka-Grad­ows­ka  M.A.
  Lec­tur­er
  emilia.sztabnicka-gradowska@umed.lodz.pl
 5. Mag­dale­na Ławnic­ka-Borońs­ka  M.A., Ph.D.
  Lec­tur­er
  magdalena.lawnicka-boronska@umed.lodz.pl

Teach­ers of Latin

 1. Agniesz­ka Żurawska vel Gra­jew­s­ka M.A.
  Lec­tur­er
  agnieszka.zurawska.vel.grajewska@umed.lodz.pl
 2. Adri­ana Grze­lak-Krzymi­anows­ka M.A., Ph.D.
  Lec­tur­er
  adriana.grzelak-krzymianowska@umed.lodz.pl
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP