Oferta podyplomowa

Strona główna » Oferta podyplomowa

Oferta podyplomowa

W ramach ofer­ty pody­plo­mowej Cen­trum Ksz­tałce­nia Pody­plo­mowego UM w Łodzi prowadzi m.in.:

  • Stu­dia pody­plo­mowe
  • Kursy spec­jal­iza­cyjne dla lekarzy i lekarzy den­tys­tów
  • Przeszkole­nia dla lekarzy w związku z prz­er­wą w wykony­wa­niu zawodu
  • Szkole­nia lekarzy i lekarzy den­tys­tów w ramach stażu pody­plo­mowego
  • Staże dla lekarzy i lekarzy den­tys­tów
  • Szkole­nie prak­ty­czne dla anglo­języ­cznych
  • Spec­jal­iza­c­je dla diag­nos­tów, far­ma­ceutów oraz z zakre­su ochrony zdrowia
  • Szkole­nia ciągłe dla diag­nos­tów i far­ma­ceutów
  • Szkole­nia z kom­pe­tencji miękkich/kursy doskon­alące
  • Szkole­nia e‑learningowe

Peł­na ofer­ta ksz­tałce­nia pody­plo­mowego dostęp­na jest na stron­ie:

http://okp.umed.pl/

Serdecznie zaprasza­my!

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP