Czcionka A- A A+

Centrum Nauczania Języków Obcych

Sekcja tłumaczeń CNJO

Sekcja Tłumaczeń CNJO UM dokonuje korekt prac naukowych napisanych w języku angielskim oraz  tłumaczeń prac z języka polskiego na język angielski. Pracownicy Sekcji udzielają również konsultacji językowych.

Z usług Sekcji Tłumaczeń mogą korzystać  etatowi pracownicy UM przygotowujący prace do publikacji w języku angielskim, a także Władze Uczelni oraz komórki organizacyjne przygotowujące na polecenie Władz korespondencję zagraniczną.

Usługi Sekcji Tłumaczeń są płatne z konta jednostki zlecającej według następujących stawek:

Tłumaczenie z j. polskiego na j. angielski Tłumaczenie z j. angielskiego na j. polski Korekta (w języku angielskim) Konsultacja językowa
65 zł za stronę (1600 znaków ze spacjami) 42 zł za  stronę (1600 znaków ze spacjami) Bezpłatnie   dla etatowych pracowników UM* 35 zł za 60 min.

* Pierwszy autor oraz co najmniej dwóch współautorów zatrudnionych w ramach stosunku pracy w UM w Łodzi.  

 

ZASADY DOTYCZĄCE PRZESYŁANIA PRAC DO SEKCJI TŁUMACZEŃ CENTRUM NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH

Preferujemy składanie prac drogą elektroniczną. Prosimy o wypełnienie formularza wniosku do Sekcji Tłumaczeń (Część A) i wysłanie go drogą elektroniczną. Wzór formularza jest dostępny poniżej oraz w zakładce Dokumenty do Pobrania – Centrum Nauczania Języków Obcych lub w zakładce Sekcja Tłumaczeń (Struktura – Jednostki Ogólnouczelniane – CNJO – Sekcja Tłumaczeń).

W przypadku niedostarczenia zeskanowanego wniosku drogą elektroniczną, uprzejmie prosimy o dostarczenie go osobiście do Sekcji Tłumaczeń, Plac Hallera 1, III piętro, pokój 307a (godziny pracy podane poniżej) lub Sekretariatu CNJO, pokój 311 (godziny pracy 8 – 15).

Prace prosimy wysyłać na adres tlumacze@umed.lodz.pl, a nie na indywidualne adresy tłumaczy. W temacie e-maila prosimy wpisać skrócony tytuł artykułu, a nie dowolne słowa (np. prośba czy tłumaczenie). Podobnie, nazwa pliku powinno być tytułem manuskryptu (jeśli to możliwe) zamiast skróty, np. 3452ws.doc lub manuskrypt.doc.

Materiały do korekty i tłumaczenia powinny być zapisane w programie Word w formacie .doc, .docx czy .rtf; albo Powerpoint jako .ppt czy .pptx:

Nie możemy edytować dokumentów w formacie .pdf, . jpg, .gif, .png.

Prosimy nie przesyłać prac zapisanych w pakiecie Openoffice (tj. z rozszerzeniem .odt, .ods, .odp i .odf).

Duża liczba zleceń, które wpływają do naszej Sekcji w różnych odstępach czasowych sprawia, że Sekcja może mieć trudności z terminową realizacją powierzonych prac do tłumaczeń i adjustacji. W związku z powyższym prosimy autorów artykułów o przeznaczenie 2 tygodni na adjustację i 2 – 4 tygodni na tłumaczenie w zależności od stopnia trudności artykułu, jego długości i liczby oczekujących prac. W wyjątkowych wypadkach (urlop, choroba tłumaczy, lub spiętrzenie prac itp.) okres oczekiwania może być dłuższy.

Sekcja Tłumaczeń:
tel. 42 2725165
Adres poczty elektronicznej: tlumacze@umed.lodz.pl
» Formularz wniosku do sekcji tłumaczeń

Dyżury SEKCJI TŁUMACZEŃ w roku akad. 2021/22

Edward Lowczowski Dorota Wawrzyniak Katarzyna Kraska
poniedziałek 8.00-11.00 10.00-12.00 8.15-11.15
wtorek 12.00-15.00 11.00-13.00 8.15-11.15
środa ———— 10.00-13.00 8.15-11.15
czwartek 12.00-14.00 11.00-13.00 8.15-11.15
piątek 9.00-13.00 ———— ————

Tel. 2725165

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP