Czcionka A- A A+

SOS

Strona główna » SOS » Akty prawne

Akty prawne

Kalendarium 2023/2024
Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Regulamin studiów (obowiązuje od 01.10.2022)
Regulamin studiów (obowiązuje do 30.09.2022)
Kalendarium 2021/2022
Zmiana Kalendarium 2021/2022
Kalendarium 2022/2023
Kodeks etyki studenta
Zarządzenia

 

UCHWAŁY

2023

Uchwała nr 38/2023
z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku ratownictwo medyczne – stacjonarnych studiów pierwszego stopnia, realizowanego od cyklu kształcenia 2023/2024
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2023_038.pdf

Uchwała nr 37/2023
z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmiany programu studiów dla kierunku położnictwo – stacjonarnych studiów pierwszego stopnia, realizowanego od cyklu kształcenia 2023/2024
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2023_037.pdf

Uchwała nr 36/2023
z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmiany programu studiów dla kierunku pielęgniarstwo – stacjonarnych studiów drugiego stopnia, realizowanego od cyklu kształcenia 2023/2024
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2023_036.pdf

Uchwała nr 35/2023
z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmiany programu studiów dla kierunku pielęgniarstwo – stacjonarnych studiów pierwszego stopnia, realizowanego od cyklu kształcenia 2023/2024
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2023_035.pdf

Uchwała nr 34/2023
z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmiany programu studiów dla kierunku lekarsko-dentystycznego – stacjonarnych i niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, realizowanego od cyklu kształcenia 2019/2020
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2023_034.pdf

Uchwała nr 33/2023
z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku kosmetologia – stacjonarnych studiów pierwszego stopnia, realizowanego od cyklu kształcenia 2023/2024
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2023_033.pdf

Uchwała nr 32/2023
z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmiany programu studiów dla kierunku kosmetologia – stacjonarnych studiów pierwszego stopnia, realizowanego od cyklu kształcenia 2022/2023
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2023_032.pdf

Uchwała nr 31/2023
z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmiany programu studiów dla kierunku fizjoterapia – stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, realizowanego od cyklu kształcenia 2023/2024
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2023_031.pdf

Uchwała nr 30/2023
z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku farmacja – stacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, realizowanego od cyklu kształcenia 2023/2024
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2023_030.pdf

Uchwała nr 29/2023
z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmiany programu studiów dla kierunku elektroradiologia – stacjonarnych studiów drugiego stopnia, realizowanego od cyklu kształcenia 2023/2024
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2023_029.pdf

Uchwała nr 28/2023
z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmiany programu studiów dla kierunku elektroradiologia – stacjonarnych studiów pierwszego stopnia, realizowanego od cyklu kształcenia 2023/2024
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2023_028.pdf

Uchwała nr 27/2023
z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmiany programu studiów dla kierunku dietetyka – stacjonarnych studiów pierwszego stopnia, realizowanego od cyklu kształcenia 2023/2024
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2023_027.pdf

Uchwała nr 26
z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku biotechnologia – stacjonarnych studiów drugiego stopnia, realizowanego od cyklu kształcenia 2023/2024
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2023_026.pdf

Uchwała nr 25/2023
z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku biotechnologia – stacjonarnych studiów pierwszego stopnia, realizowanego od cyklu kształcenia 2023/2024
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2023_025.pdf

Uchwała nr 24/2023
z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku analityka medyczna – stacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, realizowanego od cyklu kształcenia 2023/2024
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2023_024.pdf

Uchwała nr 23/2023
z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmiany programu studiów dla kierunku analityka medyczna – stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, realizowanego od cyklu kształcenia 2019/2020
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2023_023.pdf

2022

Uchwała nr 35/2022
z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany programu studiów dla kierunku techniki dentystyczne – stacjonarnych studiów drugiego stopnia, realizowanego od cyklu kształcenia 2022/2023
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2022_035.pdf

Uchwała nr 34/2022
z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany programu studiów dla kierunku techniki dentystyczne – stacjonarnych studiów pierwszego stopnia, realizowanego od cyklu kształcenia 2022/2023
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2022_034.pdf

Uchwała nr 33/2022
z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany programu studiów dla kierunku ratownictwo medyczne – stacjonarnych studiów pierwszego stopnia, realizowanego od cyklu kształcenia 2022/2023
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2022_033.pdf

Uchwała nr 32/2022
z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany programu studiów dla kierunku położnictwo – stacjonarnych studiów pierwszego stopnia, realizowanego od cyklu kształcenia 2022/2023
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2022_032.pdf

Uchwała nr 31/2022
z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany programu studiów dla kierunku pielęgniarstwo – stacjonarnych studiów drugiego stopnia, realizowanego od cyklu kształcenia 2022/2023
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2022_031.pdf

Uchwała nr 30/2022
z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany programu studiów dla kierunku pielęgniarstwo – stacjonarnych studiów pierwszego stopnia, realizowanego od cyklu kształcenia 2022/2023
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2022_030.pdf

Uchwała nr 29/2022
z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany programu studiów dla kierunku lekarsko-dentystycznego – stacjonarnych/ niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, realizowanego od cyklu kształcenia 2022/2023
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2022_029.pdf

Uchwała nr 28/2022
z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany programu studiów dla kierunku kosmetologia – stacjonarnych studiów drugiego stopnia, realizowanego od cyklu kształcenia 2022/2023
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2022_028.pdf

Uchwała nr 27/2022
z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany programu studiów dla kierunku kosmetologia – stacjonarnych studiów pierwszego stopnia, realizowanego od cyklu kształcenia 2022/2023
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2022_027.pdf

Uchwała nr 26/2022
z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie korekty edytorskiej programu studiów dla kierunku fizjoterapia – stacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, realizowanego od cyklu kształcenia 2019/2020
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2022_026.pdf
Uchwała nr 25/2022

z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany programu studiów dla kierunku biotechnologia – stacjonarnych studiów drugiego stopnia, realizowanego od cyklu kształcenia 2022/2023
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2022_025.pdf

Uchwała nr 24/2022
z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany programu studiów dla kierunku biotechnologia – stacjonarnych studiów pierwszego stopnia, realizowanego od cyklu kształcenia 2022/2023
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2022_024.pdf

Uchwała nr 23/2022
z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie utworzenia profilu ogólnoakademickiego oraz zmiany programu studiów na kierunku elektroradiologia – stacjonarnych studiach pierwszego stopnia, od cyklu kształcenia 2022/2023
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2022_023.pdf

Uchwała nr 22/2022
z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany programu studiów dla kierunku dietetyka – stacjonarnych studiów drugiego stopnia, realizowanego od cyklu kształcenia 2022/2023
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2022_022.pdf

Uchwała nr 21/2022
z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany programu studiów dla kierunku dietetyka – stacjonarnych studiów pierwszego stopnia, realizowanego od cyklu kształcenia 2022/2023
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2022_021.pdf

Uchwała nr 20/2022
z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia na studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi przez przeniesienie z uczelni znajdującej się na terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2022_020.pdf

Uchwała nr 19/2022
z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim, rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2022_019.pdf

Uchwała nr 18/2022
z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia prowadzone w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, określonych dla cudzoziemców na rok akademicki 2023/2024
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2022_018.pdf

Uchwała nr 17/2022
z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne, prowadzone w języku polskim na kierunku lekarskim w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej, dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2022_017.pdf

Uchwała nr 16/2022
z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia prowadzone w języku polskim, rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2022_016.pdf

2021

Uchwała nr 65/2021
z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany programu studiów dla kierunku zdrowie publiczne – niestacjonarnych studiów drugiego stopnia, realizowanego od cyklu kształcenia 2021/2022
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2021_065.pdf

Uchwała nr 64/2021
z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany programu studiów dla kierunku zdrowie publiczne – stacjonarnych studiów drugiego stopnia, realizowanego od cyklu kształcenia 2021/2022
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2021_064.pdf

Uchwała nr 63/2021
z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany programu studiów dla kierunku zdrowie publiczne – stacjonarnych studiów pierwszego stopnia, realizowanego od cyklu kształcenia 2021/2022
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2021_063.pdf

Uchwała nr 62/2021
z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie w sprawie korekty edytorskiej programu studiów dla kierunku zdrowie publiczne – niestacjonarnych studiów drugiego stopnia, realizowanego od cyklu kształcenia 2019/2020
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2021_062.pdf

Uchwała nr 61/2021
z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie korekty edytorskiej programu studiów dla kierunku zdrowie publiczne – stacjonarnych studiów drugiego stopnia, realizowanego od cyklu kształcenia 2019/2020
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2021_061.pdf

Uchwała nr 60/2021
z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie korekty edytorskiej programu studiów dla kierunku zdrowie publiczne – stacjonarnych studiów pierwszego stopnia, realizowanego od cyklu kształcenia 2019/2020
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2021_060.pdf

Uchwała nr 59/2021
z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany programu studiów dla kierunku techniki dentystyczne – stacjonarnych studiów drugiego stopnia, realizowanego od cyklu kształcenia 2021/2022
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2021_059.pdf

Uchwała nr 58/2021
z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany programu studiów dla kierunku ratownictwo medyczne – stacjonarnych studiów pierwszego stopnia, realizowanego od cyklu kształcenia 2021/2022
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2021_058.pdf

Uchwała nr 57/2021
z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie korekty edytorskiej programu studiów dla kierunku ratownictwo medyczne – stacjonarnych studiów pierwszego stopnia, realizowanego od cyklu kształcenia 2019/2020
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2021_057.pdf

Uchwała nr 56/2021
z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany programu studiów dla kierunku położnictwo – stacjonarnych studiów drugiego stopnia, realizowanego od cyklu kształcenia 2021/2022
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2021_056.pdf

Uchwała nr 55/2021
z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany programu studiów dla kierunku położnictwo – stacjonarnych studiów pierwszego stopnia, realizowanego od cyklu kształcenia 2021/2022
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2021_055.pdf

Uchwała nr 54/2021
z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany programu studiów dla kierunku pielęgniarstwo – stacjonarnych studiów drugiego stopnia, realizowanego od cyklu kształcenia 2021/2022
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2021_054.pdf

Uchwała nr 53/2021
z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany programu studiów dla kierunku pielęgniarstwo – stacjonarnych studiów pierwszego stopnia, realizowanego od cyklu kształcenia 2021/2022
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2021_053.pdf

Uchwała nr 52/2021
z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany programu studiów dla kierunku lekarsko-dentystycznego – stacjonarnych i niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, realizowanego od cyklu kształcenia 2021/2022
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2021_052.pdf

Uchwała nr 51/2021
z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany programów studiów dla kierunku lekarskiego – stacjonarnych i niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, oraz kierunku lekarskiego w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej – jednolitych studiów magisterskich, realizowanych od cyklu kształcenia 2021/2022
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2021_051.pdf

Uchwała nr 50/2021
z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany programu studiów dla kierunku kosmetologia – stacjonarnych studiów drugiego stopnia, realizowanego od cyklu kształcenia 2021/2022
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2021_050.pdf

Uchwała nr/2021
z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie korekty edytorskiej programu studiów dla kierunku fizjoterapia – stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, realizowanego od cyklu kształcenia 2019/2020
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2021_049.pdf

Uchwała nr 48/2021
z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany programu studiów dla kierunku farmacja – stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, realizowanego od cyklu kształcenia 2019/2020
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2021_048.pdf

Uchwała nr 47/2021
z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany programu studiów dla kierunku farmacja – stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, realizowanego od cyklu kształcenia 2021/2022
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2021_047.pdf

Uchwała nr 46/2021
z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany programu studiów dla kierunku elektroradiologia – stacjonarnych studiów drugiego stopnia, realizowanego od cyklu kształcenia 2021/2022
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2021_046.pdf

Uchwała nr 45/2021
z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany programu studiów dla kierunku elektroradiologia – stacjonarnych studiów pierwszego stopnia, realizowanego od cyklu kształcenia 2021/2022
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2021_045.pdf

Uchwała nr 44/2021
z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie korekty edytorskiej programu studiów dla kierunku dietetyka – stacjonarnych studiów drugiego stopnia, realizowanego od cyklu kształcenia 2019/2020
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2021_044.pdf

Uchwała nr 43/2021
z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie korekty edytorskiej programu studiów dla kierunku dietetyka – stacjonarnych studiów pierwszego stopnia, realizowanego od cyklu kształcenia 2019/2020
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2021_043.pdf

2020

Uchwała nr 399/2020
z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany programu studiów dla kierunku biotechnologia, studia stacjonarne pierwszego stopnia, realizowanego od cyklu kształcenia 2020/2021
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a%202020_399.pdf

Uchwała nr 398/2020
z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany programu studiów dla kierunku ratownictwo medyczne, studia stacjonarne pierwszego stopnia, realizowanego od cyklu kształcenia 2020/2021
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a%202020_398.pdf

Uchwała nr 397/2020
z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany programu studiów dla kierunku zdrowie publiczne, studia stacjonarne drugiego stopnia, realizowanego od cyklu kształcenia 2020/2021
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a%202020_397.pdf

Uchwała nr 396/2020
z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany programu studiów dla kierunku zdrowie publiczne, studia niestacjonarne drugiego stopnia, realizowanego od cyklu kształcenia 2020/2021
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a%202020_396.pdf

Uchwała nr 395/2020
z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany programu studiów dla kierunku kosmetologia, studia stacjonarne drugiego stopnia, realizowanego od cyklu kształcenia 2020/2021
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a%202020_395.pdf

Uchwała nr 394/2020
z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany programu studiów dla kierunku kosmetologia, studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, realizowanego od cyklu kształcenia 2020/2021
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a%202020_394.pdf

Uchwała nr 393/2020
z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany programu studiów dla kierunku techniki dentystyczne, studia stacjonarne drugiego stopnia, realizowanego od cyklu kształcenia 2020/2021
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/uchwa%C5%82a%202020_393.pdf

Uchwała nr 392/2020
z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany programu studiów dla kierunku techniki dentystyczne, studia stacjonarne pierwszego stopnia, realizowanego od cyklu kształcenia 2020/2021
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a%202020_392.pdf

Uchwała nr 391/2020
z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany programu studiów dla kierunku lekarsko-dentystycznego, stacjonarne i niestacjonarne jednolite studia magisterskie, realizowanego od cyklu kształcenia 2020/2021
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a%202020_391.pdf

Uchwała nr 390/2020
z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany programu studiów dla kierunku lekarskiego, stacjonarne i niestacjonarne studia jednolite magisterskie, realizowanego od cyklu kształcenia 2020/2021
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a%202020_390.pdf

Uchwała nr 389/2020
z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku lekarskiego w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej, stacjonarne studia jednolite magisterskie, realizowanego od cyklu kształcenia 2020/2021
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a%202020_389.pdf

2021

Uchwała 38/2021
z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Uchwała 71/2021
z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wzorów dyplomów potwierdzających ukończenie studiów w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

2020

Uchwała nr 388/2020
z dnia 27 maja 2020 r.
w sprawie wzorów dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Uchwała 374/2020
z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Uchwała nr 361/2020
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 321/2019 z dnia 26 września 2019 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie dostosowania programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

2019

Uchwała nr 354/2019
z dnia 29 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 323/2019 z dnia 26 września 2019 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie przyjęcia na studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi przez przeniesienie
z innej uczelni lub uczelni zagranicznej

Uchwała 323/2019
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie przyjęcia na studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi przez przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej

Uchwała 321/2019
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie dostosowania programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Uchwała nr 312/2019
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Uchwała nr 279/2019
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie Regulaminu organizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

2018

Uchwała nr 216/2018
z dnia 28 czerwca 2018 r.
Uchwała Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zmiany uchwały nr 197/2018 z dnia 24 maja 2018 r Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów prowadzonych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na rok akademicki 2018/2019

Uchwała nr 197/2018
z dnia 24 maja 2018 r.
Uchwała Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów prowadzonych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na rok akademicki 2018/2019

Uchwała nr 187/2018
z dnia 24 kwietnia 2018
Uchwała Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zmiany uchwały nr 54/2017 z dnia 23 marca 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu studiów w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

2017

Uchwała nr 130/2017
z dnia 23 listopada 2017
Uchwała Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zmiany uchwały nr 87/2017 z dnia 30 maja 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wprowadzenia wzorów uczelnianych dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów prowadzonych wspólnie, wzoru uczelnianego świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru uczelnianego świadectwa ukończenia studiów podyplomowych prowadzonych wspólnie

Uchwała nr 116/2017
z dnia 21 września 2017
Uchwała Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad tworzenia i likwidacji studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Uchwała nr 114/2017
z dnia 21 września 2017
Uchwała Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie ustalenia wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi do opracowania programów kształcenia dla studiów wyższych, studiów podyplomowych i kursów dokształcających

Uchwała nr 87/2017
z dnia 30 maja 2017
Uchwała Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wprowadzenia wzorów uczelnianych dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów prowadzonych wspólnie, wzoru uczelnianego świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru uczelnianego świadectwa ukończenia studiów podyplomowych prowadzonych wspólnie

Uchwała nr 70/2017
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
Uchwała Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zmiany uchwały nr 4/2016 z dnia 22 września 2016 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach wyższych oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat, oraz wprowadzenia tekstu jednolitego uchwały nr 4/2016 z dnia 22 września 2016 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uchwała nr 61/2017
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
Uchwała Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za studia wyższe i usługi edukacyjne w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Uchwała nr 54/2017
z dnia 23 marca 2017
Uchwała Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uchwała nr 42/2017
z dnia 23 lutego 2017
Uchwała Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

2016

Uchwała nr2/2016
z dnia 24 marca 2016
Uchwała Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk o Zdrowiu studiów podyplomowych w zakresie: Zalecenia żywieniowe dla ludzi zdrowych i chorych oraz przyjęcie efektów kształcenia określonych dla tych studiów

Uchwała nr3/2016
z dnia 24 marca 2016
Uchwała Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk o Zdrowiu studiów podyplomowych w zakresie: Menedżer opieki senioralnej oraz przyjęcie efektów kształcenia określonych dla tych studiów

Uchwała nr 4/2016
z dnia 22 września 2016
Uchwała Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach wyższych oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

2015

Uchwała nr 434/ 2015
z dnia 24 września 2015r.
w sprawie zmiany uchwały nr 308/2014 z dnia 26 czerwca 2014r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie: zatwierdzenia trybu przeprowadzenia anonimowej ankiety dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi , oceniającej jakość pracy pracowników działów administracyjnych związanych z bezpośrednią obsługą studentów i doktorantów

Uchwała nr 432/ 2015
z dnia 24 września 2015r.
w sprawie zmiany uchwały nr 155/2013 z dnia 20 czerwca 2013r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie: zatwierdzenia trybu przeprowadzenia anonimowej ankiety ogólnouczelnianej dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uchwała nr 430/ 2015
z dnia 24 września 2015r.
w sprawie zmiany uchwały n 345/2014 z dnia 27 listopada 2014r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zatwierdzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za studia wyższe i usługi edukacyjne w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Uchwała nr 429/ 2015
z dnia 24 września 2015r.
w sprawie zmiany uchwały nr 187/2013 z dnia 1 października 2013r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach wyższych oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat oraz wprowadzenia tekstu jednolitego uchwały nr 187/2013

Uchwała nr 428/ 2015
z dnia 24 września 2015r.
w sprawie dokonania korekty w treści uchwały nr 385/2015 z dnia 23 kwietnia 2015r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Uchwała nr 427/ 2015
z dnia 24 września 2015r.
w sprawie zmiany uchwały nr 399/2015 z dnia 28 maja 2015r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów prowadzonych w języku angielski na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2016/2017 na poszczególnych kierunkach i formach kształcenia oraz określenia terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz wprowadzenia tekstu jednolitego uchwały 399/2015

Uchwała nr 426/ 2015
z dnia 24 września 2015r.
w sprawie zmiany uchwały nr 398/2015 z dnia 28 maja 2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów prowadzonych w języku polskim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2016/2017 na poszczególnych kierunkach i formach kształcenia oraz określenia terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz wprowadzenia tekstu jednolitego uchwały 398/2015

Uchwała nr 425/ 2015
z dnia 24 września 2015r.
w sprawie zmiany uchwały nr 140/2013 z dnia 23 maja 2013r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie: wprowadzenia procedury organizowania i przeprowadzania uczelnianego egzaminu wstępnego na studia prowadzone w Uniwersytecie medycznym w Łodzi oraz wprowadzeniu tekstu jednolitego uchwały 140/2013

Uchwała nr 415/ 2015
z dnia 25 czerwca 2015r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Uchwała nr 413/ 2015
z dnia 25 czerwca 2015r.
w sprawie określenia limitów miejsc na poszczególnych kierunkach studiów prowadzonych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2015/2016

Uchwała nr 402/ 2015
z dnia 28 maja 2015r.
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi studiów pierwszego stopnia na kierunku elektroradiologia o profilu przktycznym oraz zatwierdzeniu efektów kształcenia określonych dla tych kierunków

Uchwała nr 401/ 2015
z dnia 28 maja 2015r.
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk o Zdrowi studiów podyplomowych w zakresi: Cukrzyca i związane z nią choroby przewlekłe u dzieci i młodzieży, orza zatwierdzenia efektów kszałcenia okreśłonych dla tych studiów

Uchwała nr 400/ 2015
z dnia 28 maja 2015r.
w sprawie warunków i trybu przyjmowania na pierwszy rok studiów stacjonarnych, prowadzonych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 216/2017 w ramach limitu miejsc Ministra Obrony narodowej, w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego

Uchwała nr 399/ 2015
z dnia 28 maja 2015r.
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów prowadzonych w języku angielskim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2016/2017 na poszczególnych kierunkach i formach kształcenia oraz określenia terminu rozpoczęvia i zakończenia rekrutacji

Uchwała nr 398/ 2015
z dnia 28 maja 2015r.
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rokstudiów prowadzonych w języku polskim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2016/2017 na poszczególnych kierunkach i formach kształcenia oraz określania terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji

Uchwała nr 397/ 2015
z dnia 28 maja 2015r.
w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2015/2016

Uchwała nr 389/ 2015
z dnia 23 kwietnia 2015r.
w sprawie uruchomienia na Oddziale Stomatologicznym Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi stacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku techniki dentystyczne oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów

Uchwała nr 388/ 2015
z dnia 23 kwietnia 2015r.
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi studiów pierwszego stopnia na kierunku elektroradiologia o profilu praktycznym, w zakresie obszaru kształcenia odpowiadającym naukom medycznym, naukom o zdrowiu oraz naukom o kulturze fizycznej oraz zatwierdzenia efektów kształcenia określonych dla tych studiów

Uchwała nr 387/ 2015
z dnia 23 kwietnia 2015r.
w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk o Zdrowiu studiów podyplomowych w zakresie obszaru kształcenia: cukrzyca i związane z nią choroby przewlekłe u dzieci i młodzieży, oraz zatwierdzenia efektów kształcenia określonych dla tych studiów

Uchwała nr 385/ 2015
z dnia 23 kwietnia 2015r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Uchwała nr 377/ 2015
z dnia 26 marca 2015r.
w sprawie zmiany uczwały nr 297/2014 z dnia 29 maja 2014 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów prowadzonych w języku polskim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2015/2016 na poszczególnych kierunkach i formach kształcenia

Uchwała nr 376/ 2015
z dnia 26 marca 2015r.
w sprawie zmiany uczwały nr 296/2014 z dnia 29 maja 2014 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów prowadzonych w języku angielskim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2015/2016 na poszczególnych kierunkach i formach kształcenia

Uchwała nr 369/ 2015
z dnia 26 lutego 2015r.
w sprawie zniesienia kierunku socjologia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

2014

Uchwała nr 352/ 2014
z dnia 18 grudnia2014r.
w sprawie zmiany uczwały nr 187/2013r. z dnia 1 października 2013 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach wyższych oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat, oraz wprowadzenia tekstu jednolitego uchwały nr 187/2013

Uchwała nr 349/ 2014
z dnia 18 grudnia2014r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 18/2012 z dnia 25 września 2012r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Fizjoterapia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Uchwała nr 346/ 2014
z dnia 27 listopada 2014r.
w sprawie zmiany uchwały nr 187/2013 z dnia 1 października 2013r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach wyższych oraz trybu i warunków zwalnianych z tych opłat, oraz wprowadzenia tekstu jednolitego uchwały nr 187/2013

Uchwała nr 345/ 2014
z dnia 27 listopada 2014r.
w sprawie: zatwierdzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za studia wyższe i usługi edukacyjne w Uniwersytecie Medycznym

Uchwała nr 310/ 2014
z dnia 26 czerwca 2014r.
w sprawie: zatwierdzenia efektów kształcenia na studiach podyplomowych: Elementy metodologii badań empirycznych w medycynie i zastosowania sttystyki w badaniach biomedycznych w zakresie obszaru kształcenia związanego z kierunkiem lekarskim na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uchwała nr 308/ 2014
z dnia 26 czerwca 2014r.
w sprawie: zatwierdzania trybu przeprowadzania anonimowej ankiety dla studentów i doktorantów Uniwersytetu medycznego w Łodzi, oceniającej jakośc pracy pracowników działów administracyjnych związanych z bezpośrednią obsługą studentów i doktorantów.

Uchwała nr 297/ 2014
z dnia 29 maja 2014r.
w sprawie: warunków i trybu rekrutacj na pierwszy rok studiów prowadzonych w języku polskim Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2015/2016 dla poszczególnych kierunków studiów i form kształcenia

Uchwała nr 296/ 2014
z dnia 29 maja 2014r.
w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów prowadzonych w języku angielskim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2015/2016 na poszczególnychkierunkach i formach kształcenia

Uchwała nr 295/ 2014
z dnia 29 maja 2014r.
w sprawie: zasad przyjmowania na studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w latach 2015-2018 laureatow i finalistów olimpiad stopnia
centralnego

Uchwała nr 294/ 2014
z dnia 29 maja 2014r.
w sprawie: warunków i trybu przyjmowania na pierwszy rok studiów stacjonarnych prowadzonych w Uniwersyteecie Medycznym w lodzi w roku akademickim 2015/2016 w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej, w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego

Uchwała nr 293/ 2014
z dnia 29 maja 2014r.
w sprawie: Regulaminu pracy: Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uchwała nr 292/ 2014
z dnia 29 maja 2014r.
w sprawie: uchwalenia regulaminu pracy Senackiej Komisji ds. Kształcenia

Uchwała nr 291/ 2014
z dnia 29 maja 2014r.
w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki w treści uchwały nr 281/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w łodzi w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Uchwała nr 290/ 2014
z dnia 29 maja 2014r.
w sprawie: określenia limitów miejsc na poszczególnych kierunkach studiów prowadzonych w Uniwersytecie medycznym w Łodzi w roku 2014/2015

Uchwała nr 289/ 2014
z dnia 29 maja 2014r.
w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2014/2015

Uchwała nr 282/ 2014
z dnia 17 kwietnia 2014r.
w sprawie: zatwierdzenia efektów kształcenia na studiach podyplomowych w zakresie obszaru kształcenia związanego z kieerunkiem Farmacja MEdyczna na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uchwała nr 281/ 2014
z dnia 17 kwietnia 2014r.
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Uchwała nr 253/ 2014
z dnia 27 lutego 2014r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 18/2013r. z dnia 1 października 2013r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacjne związane z kształceniem na studiach wyższych oraz ybu i warunków zwalniania z tych opłat

Uchwała nr 247/ 2014
z dnia 27 lutego 2014r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale nr 13/2012 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 25 września 2012r. w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do projektowania programów kształcenia dla studiów wyższych, studiów doktoranckich studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających w Uniwersytecie medycznycm w Łodzi

2013

Uchwała nr 217/ 2013
z dnia 28 listopada 2013r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 470/2012 z dnia 31 maja 2012r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zatwierdzenia efektów kszałcenia na kierunku Ratownictwo Medyczne w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Uchwała nr 216/ 2013
z dnia 28 listopada 2013r.
w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki w treści uchwały nr 119/2013 z dnia 28 marca 2013r. Senatu Uniwersytetu Medyczznego w Łodzi w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Uchwała nr 187/ 2013
z dnia 1 października 2013r.
w sprawie: zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach wyższych oraz trybu i warunkó zwalniania z tych opłat

Uchwała nr 182/ 2013
z dnia 23 września 2013r.
w sprawie: zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Zdrowie Publiczne w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Uchwała nr 181/ 2013
z dnia 23 września 2013r.
w sprawie: zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Dietetyka w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Uchwała nr 155/ 2013
z dnia 20 czerwca 2013r.
w sprawie: zatwierdzenia trybu przeprowadzenia anonimowej ankiety ogólnouczelnianej dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uchwała nr 140/ 2013
z dnia 23 maja 2013r.
w sprawie: wprowadzenia procedury organizowania i przeprowadzania uczelnianego egzaminu wstępnego na studia prowadzone w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Uchwała nr 139/ 2013
z dnia 23 maja 2013r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 47/2012 z dnia 31 maja 2012 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie Regulaminu pracy Wydziałowych Komisji Rekrutacynych, Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uchwała nr 138/ 2013
z dnia 23 maja 2013r.
w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2013/2014

Uchwała nr 137/ 2013
z dnia 23 maja 2013r.
w sprawie: określenia limitu miejsc na poszczególnych kierunkach studiów prowadzonych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2013/2014

Uchwała nr 136/ 2013
z dnia 23 maja 2013r.
w sprawie: warunków i trybu przyjmowania na pierwszy rok studiów stacjonarnych, prowadzonych na kierunku lekarskim Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w roku akademickim 2014/2015 w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej

Uchwała nr 135/ 2013
z dnia 23 maja 2013r.
w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów prowadzonych w języku angielskim na Uniwersytecie Medycznym w łodzi w roku akademickim 2014/2015 na poszczególnych kierunkach i formach kształcenia

Uchwała nr 134/ 2013
z dnia 23 maja 2013r.
w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów prowadzonych w języku polskim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2014/2015 dla poszczególnych kierunków studiów i form kształcenia

Uchwała nr 119 / 2013
z dnia 28 marca 2013r.
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Uchwała nr 118 / 2013
z dnia 14 marca 2013r.
w sprawie: zatwierdzenia efektow kształcenia na studiach podyplomowych na kierunku Komunikacja interpersonalna i wsparcie psychospołeczne w Uniwersytecie medycznym w Łodzi

Uchwała nr 117 / 2013
z dnia 14 marca 2013r.
w sprawie: zatwierdzenia efektow kształcenia na studiach podyplomowych na kierunku Diagnostyka w systemie ochrony zdrowia. Laboratorium diagnostyczne jako podmiot gospodarczy na rynku ochrony zdrowia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Uchwała nr 62 / 2013
z dnia 24 stycznia 2013r.
w sprawie zmiany Uchwały nr 154/2009 z dnia 25 czerwca 2009r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dotyczącej ustalenia zasad przejścia studentów studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne prowadzone w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz ustalenia zasad przejścia studentów innych uczelni na studia prowadzone w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2009/2010

2012

Uchwała nr 33 / 2012
z dnia 25 października 2012r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 7/2012 z dnia 25 września 2012 roku w sprawie: zasad pobierania opłat za studia lub usługi edukacyjne związane z kształceniem oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach wyższych

Uchwała nr 18 / 2012
z dnia 25 września 2012r.
w sprawie: zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Fizjoterapia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Uchwała nr 17 / 2012
z dnia 25 września 2012r.
w sprawie: zatwierdzenia efektow kształcenia na kierunku techniki dentystyczne w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Uchwała nr 16 / 2012
z dnia 25 września 2012r.
w sprawie: zmiany treści Uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Nr 611/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie „wprowadzenia kierunku studiów podyplomowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu”

Uchwała nr 15 / 2012
z dnia 25 września 2012r.
w sprawie: zmiany treści Uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Nr 613/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie „uruchomienia kierunku studiów podyplomowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu”

Uchwała nr 14 / 2012
z dnia 25 września 2012r.
w sprawie: zatwierdzenia efektow kształcenia na studiach podyplomowych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w zakresie: Poradnictwo psychospołeczne i pomoc terapeutyczna rodzinie.

Uchwała nr 13 / 2012
z dnia 25 września 2012r.
w sprawie: ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do projektowania programów kształcenia dla studiów wyższych, studiów doktoranckich studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Uchwała nr 7 / 2012
z dnia 25 września 2012r.
w sprawie: zasad pobierania opłat za studia lub usługi edukacyjne związane z kształceniem oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach wyższych

Uchwała nr 501 / 2012
z dnia 28 czerwca 2012r.
w sprawie: wprowadzenia studiów podyplomowych na Wydziale Farmaceutycznym

Uchwała nr8 / 2012
z dnia 28 czerwca 2012r.
w sprawie: zatwierdzenia efektów kształcenia na studiach podyplomowych w zakresie Ubezpieczenia Zdrowotne i Zarządzanie Ochroną Zdrowia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Uchwała nr7 / 2012
z dnia 28 czerwca 2012r.
w sprawie: zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Lekarsko-dentystycznym w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Uchwała nr6 / 2012
z dnia 28 czerwca 2012r.
w sprawie: zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Lekarskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Uchwała nr5 / 2012
z dnia 28 czerwca 2012r.
w sprawie: zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Fizjoterapia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Uchwała nr4 / 2012
z dnia 28 czerwca 2012r.
w sprawie: zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Biotechnologia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Uchwała nr3 / 2012
z dnia 28 czerwca 2012r.
w sprawie: zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Lekarskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Uchwała nr2 / 2012
z dnia 28 czerwca 2012r.
w sprawie: zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Farmacja w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Uchwała nr1 / 2012
z dnia 28 czerwca 2012r.
w sprawie: zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Położnictwo w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Uchwała nr0 / 2012
z dnia 28 czerwca 2012r.
w sprawie: zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Uchwała nr 478 / 2012
z dnia 31 maja 2012r.
w sprawie: zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Kosmetologia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Uchwała nr 477 / 2012
z dnia 31 maja 2012r.
w sprawie: zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Analityka Medyczna w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Uchwała nr 475 / 2012
z dnia 31 maja 2012r.
w sprawie: Regulaminu pracy: Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uchwała nr 474 / 2012
z dnia 31 maja 2012r.
w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w roku akadernickirn 2013/2014 na poszczególnych kierunkach i forrnach kształcenia

Uchwała nr 473 / 2012
z dnia 31 maja 2012r.
w sprawie: warunków i trybu przyjmowania kandydatów na piewszy rok studiów stacjonarnych na kierunku lekarskim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej w charakterze kandydata na zołnierza zawodowego w roku akademickim 2013/2014

Uchwała nr 472 / 2012
z dnia 31 maja 2012r.
w sprawie: warunkow i trybu rekrutacji na I rok studiów prowadzonych w języku angielskim do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w roku akademickim 2013/2014 na poszczególnych kierunkach i forrnach kształcenia

Uchwała nr 471 / 2012
z dnia 31 maja 2012r.
w sprawie: zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Socjologia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Uchwała nr 470 / 2012
z dnia 31 maja 2012r.
w sprawie: zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Ratownictwo Medyczne w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Uchwała nr 469 / 2012
z dnia 31 maja 2012r.
w sprawie: zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Dietetyka w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Uchwała nr 468 / 2012
z dnia 31 maja 2012r.
w sprawie: zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Zdrowie Publiczne w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Uchwała nr 467 / 2012
z dnia 31 maja 2012r.
w sprawie: ustalenia rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych oraz rodzajów zajęć dydaktycznych wchodzących w jego skład na rok akademicki 2012/2013

Uchwała nr 466 / 2012
z dnia 31 maja 2012r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 455/2012 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzorów uczelnianych dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów prowadzonych wspólnie oraz wzór uczelnianego Świadectwa ukończenia studiów podypIomowych

Uchwała nr 458 / 2012
z dnia 23 kwietnia 2012r.
w sprawie: powołania Uczelnianej koisji Rekruracyjnej na rok akaddemicki 2012/2013

Uchwała nr 457 / 2012
z dnia 23 kwietnia 2012r.
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Uchwała nr 455 / 2012
z dnia 29 marca 2012r.
w sprawie: wprowadzenia wzorów ucznelnianych dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów prowadzonych wspólnie oraz wzórr uczelnianego świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Uchwała nr 449 / 2012
z dnia 29 marca 2012r.
w sprawie: zaniany uchwały nr 352/201 1 z dnia 21 kwietnia 2011 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów niestacjonamych do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w roku akademickim 2012/2013 oraz formy studiow na poszczególnych kierunkach

Uchwała nr 448 / 2012
z dnia 29 marca 2012r.
w sprawie: określenia limitów miejsc na poszczególne kierunki studiów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uchwała nr 441 / 2012
z dnia 23 lutego 2012r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 3511201 1 z dnia 21 kwietnia 201 1 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w roku akademickim 2012/2013 oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach.

ZARZĄDZENIA

2023

Zarządzenie nr 81/2023
z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu „Wypełniajcie ankiety, wygrywajcie tablety” w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Zarz%C4%85dzenia%20Rektora/Zarz%C4%85dzenie_2023_081.pdf

Zarządzenie nr 79/2023
z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne na studiach prowadzonych w języku polskim
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Zarz%C4%85dzenia%20Rektora/Zarz%C4%85dzenie_2023_079.pdf

Zarządzenie nr 78/2023
z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne na studiach w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Zarz%C4%85dzenia%20Rektora/Zarz%C4%85dzenie_2023_078.pdf

Zarządzenie nr 76/2023
z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie Regulaminu Centralnego Ośrodka Egzaminacyjnego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Zarz%C4%85dzenia%20Rektora/Zarz%C4%85dzenie_2023_076.pdf

Zarządzenie nr 66/2023
z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie Regulaminu przyznawania i wydatkowania środków finansowych przez Samorząd Studentów, Samorząd Doktorantów, uczelniane organizacje studenckie i organizacje doktorantów oraz stowarzyszenia działające w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Zarz%C4%85dzenia%20Rektora/Zarz%C4%85dzenie_066_2023.pdf

Zarządzenie nr 64/2023
z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie Regulaminu przyznawania i wydatkowania środków finansowych związanych z inicjatywami naukowymi na rzecz studentów odbywających kształcenie w ramach Indywidualnego Toku Studiów
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Zarz%C4%85dzenia%20Rektora/Zarza%CC%A8dzenie_2023_064.pdf

Zarządzenie nr 61/2023
z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wysokości opłaty semestralnej za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2023/2024
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Zarz%C4%85dzenia%20Rektora/Zarz%C4%85dzenie_2023_061.pdf

Zarządzenie nr 60/2023
z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie wysokości opłat rocznych za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku polskim oraz na kierunku biotechnologia – studiach stacjonarnych drugiego stopnia prowadzonych w języku angielskim dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Zarz%C4%85dzenia%20Rektora/Zarz%C4%85dzenie_2023_060.pdf

Zarządzenie nr 58/2023
z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie rocznych kosztów kształcenia na studiach stacjonarnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2023/2024
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Zarz%C4%85dzenia%20Rektora/Zarz%C4%85dzenie_2023_058.pdf

Zarządzenie nr 6/2023
z dnia 12 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 109/2020 z dnia 26 października 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie powołania Komisji ds. Kształcenia na okres kadencji 2020 – 2024
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Zarz%C4%85dzenia%20Rektora/Zarz%C4%85dzenie_2023_006.pdf

2022

Zarządzenie nr 107/2022
z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie rejestracji uczelnianych organizacji studenckich i organizacji doktoranckich oraz warunków ich funkcjonowania w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Zarz%C4%85dzenia%20Rektora/Zarza%CC%A8dzenie_2022_107_1.pdf

Zarządzenie nr 102/2022
z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie systemu bezpieczeństwa blankietów i dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Zarz%C4%85dzenia%20Rektora/Zarz%C4%85dzenie_2022_102.pdf

Zarządzenie nr 47/2022
z dnia 17 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 80/2021 z dnia 6 lipca 2021 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad personalizowania i wydawania dyplomu ukończenia studiów, jego odpisów i duplikatów oraz sporządzania i wydawania suplementu do dyplomu, jego odpisów i duplikatów
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Zarz%C4%85dzenia%20Rektora/Zarz%C4%85dzenie_2022_047.pdf

Zarządzenie 38/2022
z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie limitów przyjęć na studia na poszczególnych kierunkach, poziomach i formach studiów w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie nr 37/2022
z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na studia wyższe rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023

2021

Zarządzenie 56/2021
z dnia 11 maja 2021 w sprawie Procedury przeprowadzania w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie

Zarządzenie 58/2021
z dnia 24 maja 2021 w sprawie wprowadzenia harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na studia wyższe rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie 79/2021
z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie rocznych kosztów kształcenia na studiach stacjonarnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie 80/2021
z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie zasad personalizowania i wydawania dyplomu ukończenia studiów, jego odpisów i duplikatów oraz sporządzania i wydawania suplementu do dyplomu, jego odpisów i duplikatów

Zarządzenie 81/2021
z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach wyższych dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach wyższych dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie nr 82/2021
z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie zasad wyliczania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach wyższych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz kwot podlegających zwrotowi

Zarządzenie 86/2021
z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie powołania Centrum Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Zarządzenie 87/2021
z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie systemu bezpieczeństwa blankietów i dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Zarządzenie 17/2021
z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie Regulaminu pracy Komisji ds. Kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zarządzenie 24/2021
z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie Regulaminu organizacji zajęć, zaliczeń i egzaminów prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Zarządzenie 29/2021
z dnia 18 marca 2021 w sprawie Regulaminu pracy komisji rekrutacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zarządzenie 56/2021
z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie Procedury przeprowadzania w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie

2020

Zarządzenie nr 132/2020
z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS–COV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zarządzenie nr 121/2020
z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 28/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad pobierania opłat na studiach wyższych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat oraz wprowadzenia tekstu jednolitego zarządzenia

Zarządzenie nr 120/2020
z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie realizacji programów studiów w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zarządzenie nr 118/2020
z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 77/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie działalności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz wprowadzenia tekstu jednolitego zarządzenia

Zarządzenie nr 116/2020
z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie zasad przyznawania nagrody Rektora dla najlepszych absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz zasad sporządzania i ogłaszania list rankingowych 10% najlepszych absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi uprawnionych do wystąpienia z wnioskiem o umorzenie kredytu studenckiego

Zarządzenie nr 99/2020
z dnia 1 października 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 38/2019 z dnia 20 maja 2019 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wytycznych do tworzenia programów studiów w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz wprowadzenia tekstu jednolitego zarządzenia

Zarządzenie nr 97/2020
z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie przesyłania za pośrednictwem operatora pocztowego dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zarządzenie nr 95/2020
z dnia 29 września 2020 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 82/2020 z dnia 7 września 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wytycznych dotyczących prowadzenia zajęć, zaliczeń i egzaminów w siedzibie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i wprowadzenia tekstu jednolitego zarządzenia

Zarządzenie nr 82/2020
z dnia 7 września 2020 r.
w sprawie wytycznych dotyczących prowadzenia zajęć, zaliczeń i egzaminów w siedzibie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 76/2020
z dnia 31 lipca 2020 r.
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach wyższych dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 75/2020
z dnia 31 lipca 2020 r.
w sprawie rocznych kosztów kształcenia na studiach stacjonarnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 47/2020
z dnia 22 maja 2020 r.
w sprawie przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zarządzenie nr 44/2020
z dnia 18 maja 2020 r.
w sprawie zasad wyliczania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach wyższych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz kwot podlegających zwrotowi

Zarządzenie nr 41/2020
z dnia 12 maja 2020 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 29/2020 z dnia 30 marca 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie realizacji programów studiów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz wprowadzenia tekstu jednolitego zarządzenia

Zarządzenie nr 39/2020
z dnia 6 maja 2020 r.
w sprawie realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS–COV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zarządzenie nr 29/2020
z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie realizacji programów studiów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS–COV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zarządzenie nr 24/2020
z dnia 17 marca 2020 r.
w sprawie realizacji programów studiów z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS–COV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

2019

Zarządzenie nr 77/2019
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 31/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad wyliczania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach wyższych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz kwot podlegających zwrotowi w przypadku rozwiązania umowy o warunkach pobierania opłat związanych z kształceniem na studiach wyższych lub przyznania urlopu od zajęć

Zarządzenie nr 76/2019
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 28/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad pobierania opłat na studiach wyższych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat oraz wprowadzenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 28/2019 r. z dnia 23 kwietnia 2019 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad pobierania opłat na studiach wyższych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

Zarządzenie nr 56/2019
z dnia 15 lipca 2019 r.
w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat na studiach wyższych prowadzonych w języku polskim

Zarządzenie nr 31/2019
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie zasad wyliczania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach wyższych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz kwot podlegających zwrotowi w przypadku rozwiązania umowy o warunkach pobierania opłat związanych z kształceniem na studiach wyższych lub przyznania urlopu od zajęć

Zarządzenie nr 30/2019
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach wyższych dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 29/2019
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie rocznych kosztów kształcenia na studiach stacjonarnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 28/2019
z dnia 23 kwietnia 2019 r.
w sprawie zasad pobierania opłat na studiach wyższych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

2018

Zarządzenie nr 45/2018
z dnia 12 lipca 2018
Zarządzenie Rektora w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach wyższych i podyplomowych dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie nr 44/2018
z dnia 10 lipca 2018
Zarządzenie Rektora w sprawie rocznych kosztów kształcenia na studiach stacjonarnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie nr 30/2018
z dnia 29 marca 2018 r.
Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia Regulaminu pomocy psychologicznej udzielanej studentom w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Zarządzenie nr 13/2018
z dnia 20 lutego 2018 r.
Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia Regulaminu systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

2017

Zarządzenie nr 80/2017
z dnia 19 grudnia 2017 r.
Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia w roku akademickim 2017/2018 Regulaminu konkursu w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi – Wypełniona ankieta? Wygraj tableta

Zarządzenie nr 78/2017
z dnia 5 grudnia 2017 r.
Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019

Zarządzenie nr 58/2017
z dnia 7 września 2017
Zarządzenie Rektora w sprawie ogólnych zasad przygotowywania i oceny prac dyplomowych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz wytycznych dla rad wydziałów, dotyczących ustalenia szczegółowych zasad przygotowywania i oceny prac dyplomowych

Zarządzenie nr 2/2017
z dnia 16 stycznia 2017
Zarządzenie Rektora w sprawie zasad przyznawania nagrody Rektora dla najlepszych absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP