Czcionka A- A A+

SOS

Strona główna » SOS » Akty prawne

Akty prawne

Reg­u­lamin studiów (obow­iązu­je od 01.10.2023)
Kalen­dar­i­um 2024/2025
Ustawa Pra­wo o szkol­nictwie wyższym i nauce
Kalen­dar­i­um 2022/2023
Kodeks ety­ki stu­den­ta
Zarządzenia

 

UCHWAŁY

2023

Uch­wała nr 38/2023
z dnia 30 maja 2023 r. w spraw­ie ustal­e­nia pro­gra­mu studiów dla kierunku ratown­ict­wo medy­czne – stacjonarnych studiów pier­wszego stop­nia, real­i­zowanego od cyk­lu ksz­tałce­nia 2023/2024
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2023_038.pdf

Uch­wała nr 37/2023
z dnia 30 maja 2023 r. w spraw­ie zmi­any pro­gra­mu studiów dla kierunku położnict­wo – stacjonarnych studiów pier­wszego stop­nia, real­i­zowanego od cyk­lu ksz­tałce­nia 2023/2024
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2023_037.pdf

Uch­wała nr 36/2023
z dnia 30 maja 2023 r. w spraw­ie zmi­any pro­gra­mu studiów dla kierunku pielęg­niarst­wo – stacjonarnych studiów drugiego stop­nia, real­i­zowanego od cyk­lu ksz­tałce­nia 2023/2024
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2023_036.pdf

Uch­wała nr 35/2023
z dnia 30 maja 2023 r. w spraw­ie zmi­any pro­gra­mu studiów dla kierunku pielęg­niarst­wo – stacjonarnych studiów pier­wszego stop­nia, real­i­zowanego od cyk­lu ksz­tałce­nia 2023/2024
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2023_035.pdf

Uch­wała nr 34/2023
z dnia 30 maja 2023 r. w spraw­ie zmi­any pro­gra­mu studiów dla kierunku lekarsko-den­tysty­cznego – stacjonarnych i nies­tacjonarnych jed­no­li­tych studiów mag­is­ter­s­kich, real­i­zowanego od cyk­lu ksz­tałce­nia 2019/2020
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2023_034.pdf

Uch­wała nr 33/2023
z dnia 30 maja 2023 r. w spraw­ie ustal­e­nia pro­gra­mu studiów dla kierunku kos­me­tolo­gia – stacjonarnych studiów pier­wszego stop­nia, real­i­zowanego od cyk­lu ksz­tałce­nia 2023/2024
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2023_033.pdf

Uch­wała nr 32/2023
z dnia 30 maja 2023 r. w spraw­ie zmi­any pro­gra­mu studiów dla kierunku kos­me­tolo­gia – stacjonarnych studiów pier­wszego stop­nia, real­i­zowanego od cyk­lu ksz­tałce­nia 2022/2023
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2023_032.pdf

Uch­wała nr 31/2023
z dnia 30 maja 2023 r. w spraw­ie zmi­any pro­gra­mu studiów dla kierunku fizjoter­apia – stacjonarnych jed­no­li­tych studiów mag­is­ter­s­kich, real­i­zowanego od cyk­lu ksz­tałce­nia 2023/2024
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2023_031.pdf

Uch­wała nr 30/2023
z dnia 30 maja 2023 r. w spraw­ie ustal­e­nia pro­gra­mu studiów dla kierunku far­ma­c­ja – stacjonarnych studiów jed­no­li­tych mag­is­ter­s­kich, real­i­zowanego od cyk­lu ksz­tałce­nia 2023/2024
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2023_030.pdf

Uch­wała nr 29/2023
z dnia 30 maja 2023 r. w spraw­ie zmi­any pro­gra­mu studiów dla kierunku elek­tro­ra­di­olo­gia – stacjonarnych studiów drugiego stop­nia, real­i­zowanego od cyk­lu ksz­tałce­nia 2023/2024
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2023_029.pdf

Uch­wała nr 28/2023
z dnia 30 maja 2023 r. w spraw­ie zmi­any pro­gra­mu studiów dla kierunku elek­tro­ra­di­olo­gia – stacjonarnych studiów pier­wszego stop­nia, real­i­zowanego od cyk­lu ksz­tałce­nia 2023/2024
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2023_028.pdf

Uch­wała nr 27/2023
z dnia 30 maja 2023 r. w spraw­ie zmi­any pro­gra­mu studiów dla kierunku diete­ty­ka – stacjonarnych studiów pier­wszego stop­nia, real­i­zowanego od cyk­lu ksz­tałce­nia 2023/2024
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2023_027.pdf

Uch­wała nr 26
z dnia 30 maja 2023 r. w spraw­ie ustal­e­nia pro­gra­mu studiów dla kierunku biotech­nolo­gia – stacjonarnych studiów drugiego stop­nia, real­i­zowanego od cyk­lu ksz­tałce­nia 2023/2024
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2023_026.pdf

Uch­wała nr 25/2023
z dnia 30 maja 2023 r. w spraw­ie ustal­e­nia pro­gra­mu studiów dla kierunku biotech­nolo­gia – stacjonarnych studiów pier­wszego stop­nia, real­i­zowanego od cyk­lu ksz­tałce­nia 2023/2024
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2023_025.pdf

Uch­wała nr 24/2023
z dnia 30 maja 2023 r. w spraw­ie ustal­e­nia pro­gra­mu studiów dla kierunku anal­i­ty­ka medy­cz­na – stacjonarnych studiów jed­no­li­tych mag­is­ter­s­kich, real­i­zowanego od cyk­lu ksz­tałce­nia 2023/2024
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2023_024.pdf

Uch­wała nr 23/2023
z dnia 30 maja 2023 r. w spraw­ie zmi­any pro­gra­mu studiów dla kierunku anal­i­ty­ka medy­cz­na – stacjonarnych jed­no­li­tych studiów mag­is­ter­s­kich, real­i­zowanego od cyk­lu ksz­tałce­nia 2019/2020
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2023_023.pdf

2022

Uch­wała nr 35/2022
z dnia 26 maja 2022 r. w spraw­ie zmi­any pro­gra­mu studiów dla kierunku tech­ni­ki den­tysty­czne – stacjonarnych studiów drugiego stop­nia, real­i­zowanego od cyk­lu ksz­tałce­nia 2022/2023
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2022_035.pdf

Uch­wała nr 34/2022
z dnia 26 maja 2022 r. w spraw­ie zmi­any pro­gra­mu studiów dla kierunku tech­ni­ki den­tysty­czne – stacjonarnych studiów pier­wszego stop­nia, real­i­zowanego od cyk­lu ksz­tałce­nia 2022/2023
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2022_034.pdf

Uch­wała nr 33/2022
z dnia 26 maja 2022 r. w spraw­ie zmi­any pro­gra­mu studiów dla kierunku ratown­ict­wo medy­czne – stacjonarnych studiów pier­wszego stop­nia, real­i­zowanego od cyk­lu ksz­tałce­nia 2022/2023
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2022_033.pdf

Uch­wała nr 32/2022
z dnia 26 maja 2022 r. w spraw­ie zmi­any pro­gra­mu studiów dla kierunku położnict­wo – stacjonarnych studiów pier­wszego stop­nia, real­i­zowanego od cyk­lu ksz­tałce­nia 2022/2023
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2022_032.pdf

Uch­wała nr 31/2022
z dnia 26 maja 2022 r. w spraw­ie zmi­any pro­gra­mu studiów dla kierunku pielęg­niarst­wo – stacjonarnych studiów drugiego stop­nia, real­i­zowanego od cyk­lu ksz­tałce­nia 2022/2023
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2022_031.pdf

Uch­wała nr 30/2022
z dnia 26 maja 2022 r. w spraw­ie zmi­any pro­gra­mu studiów dla kierunku pielęg­niarst­wo – stacjonarnych studiów pier­wszego stop­nia, real­i­zowanego od cyk­lu ksz­tałce­nia 2022/2023
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2022_030.pdf

Uch­wała nr 29/2022
z dnia 26 maja 2022 r. w spraw­ie zmi­any pro­gra­mu studiów dla kierunku lekarsko-den­tysty­cznego – stacjonarnych/ nies­tacjonarnych jed­no­li­tych studiów mag­is­ter­s­kich, real­i­zowanego od cyk­lu ksz­tałce­nia 2022/2023
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2022_029.pdf

Uch­wała nr 28/2022
z dnia 26 maja 2022 r. w spraw­ie zmi­any pro­gra­mu studiów dla kierunku kos­me­tolo­gia – stacjonarnych studiów drugiego stop­nia, real­i­zowanego od cyk­lu ksz­tałce­nia 2022/2023
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2022_028.pdf

Uch­wała nr 27/2022
z dnia 26 maja 2022 r. w spraw­ie zmi­any pro­gra­mu studiów dla kierunku kos­me­tolo­gia – stacjonarnych studiów pier­wszego stop­nia, real­i­zowanego od cyk­lu ksz­tałce­nia 2022/2023
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2022_027.pdf

Uch­wała nr 26/2022
z dnia 26 maja 2022 r. w spraw­ie korek­ty edy­torskiej pro­gra­mu studiów dla kierunku fizjoter­apia – stacjonarnych studiów jed­no­li­tych mag­is­ter­s­kich, real­i­zowanego od cyk­lu ksz­tałce­nia 2019/2020
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2022_026.pdf
Uch­wała nr 25/2022

z dnia 26 maja 2022 r. w spraw­ie zmi­any pro­gra­mu studiów dla kierunku biotech­nolo­gia – stacjonarnych studiów drugiego stop­nia, real­i­zowanego od cyk­lu ksz­tałce­nia 2022/2023
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2022_025.pdf

Uch­wała nr 24/2022
z dnia 26 maja 2022 r. w spraw­ie zmi­any pro­gra­mu studiów dla kierunku biotech­nolo­gia – stacjonarnych studiów pier­wszego stop­nia, real­i­zowanego od cyk­lu ksz­tałce­nia 2022/2023
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2022_024.pdf

Uch­wała nr 23/2022
z dnia 26 maja 2022 r. w spraw­ie utworzenia pro­filu ogól­noaka­demick­iego oraz zmi­any pro­gra­mu studiów na kierunku elek­tro­ra­di­olo­gia – stacjonarnych stu­di­ach pier­wszego stop­nia, od cyk­lu ksz­tałce­nia 2022/2023
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2022_023.pdf

Uch­wała nr 22/2022
z dnia 26 maja 2022 r. w spraw­ie zmi­any pro­gra­mu studiów dla kierunku diete­ty­ka – stacjonarnych studiów drugiego stop­nia, real­i­zowanego od cyk­lu ksz­tałce­nia 2022/2023
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2022_022.pdf

Uch­wała nr 21/2022
z dnia 26 maja 2022 r. w spraw­ie zmi­any pro­gra­mu studiów dla kierunku diete­ty­ka – stacjonarnych studiów pier­wszego stop­nia, real­i­zowanego od cyk­lu ksz­tałce­nia 2022/2023
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2022_021.pdf

Uch­wała nr 20/2022
z dnia 26 maja 2022 r. w spraw­ie przyję­cia na stu­dia w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi przez prze­niesie­nie z uczel­ni zna­j­du­jącej się na tery­to­ri­um Ukrainy w związku z kon­flik­tem zbro­jnym na tery­to­ri­um tego państ­wa
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2022_020.pdf

Uch­wała nr 19/2022
z dnia 26 maja 2022 r. w spraw­ie warunk­ów, try­bu oraz ter­minu rozpoczę­cia i zakończenia rekru­tacji na stu­dia prowad­zone w języku ang­iel­skim, rozpoczy­na­jące się w roku aka­demickim 2023/2024
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2022_019.pdf

Uch­wała nr 18/2022
z dnia 26 maja 2022 r. w spraw­ie warunk­ów i try­bu rekru­tacji na stu­dia prowad­zone w języku pol­skim w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi, określonych dla cud­zoziem­ców na rok aka­demic­ki 2023/2024
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2022_018.pdf

Uch­wała nr 17/2022
z dnia 26 maja 2022 r. w spraw­ie warunk­ów i try­bu rekru­tacji na stu­dia stacjonarne, prowad­zone w języku pol­skim na kierunku lekarskim w ramach lim­i­tu miejsc Min­is­tra Obrony Nar­o­dowej, dla kandy­datów na żołnierzy zawodowych, rozpoczy­na­jące się w roku aka­demickim 2023/2024
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2022_017.pdf

Uch­wała nr 16/2022
z dnia 26 maja 2022 r. w spraw­ie warunk­ów, try­bu oraz ter­minu rozpoczę­cia i zakończenia rekru­tacji na stu­dia prowad­zone w języku pol­skim, rozpoczy­na­jące się w roku aka­demickim 2023/2024
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2022_016.pdf

2021

Uch­wała nr 65/2021
z dnia 27 maja 2021 r. w spraw­ie zmi­any pro­gra­mu studiów dla kierunku zdrowie pub­liczne – nies­tacjonarnych studiów drugiego stop­nia, real­i­zowanego od cyk­lu ksz­tałce­nia 2021/2022
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2021_065.pdf

Uch­wała nr 64/2021
z dnia 27 maja 2021 r. w spraw­ie zmi­any pro­gra­mu studiów dla kierunku zdrowie pub­liczne – stacjonarnych studiów drugiego stop­nia, real­i­zowanego od cyk­lu ksz­tałce­nia 2021/2022
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2021_064.pdf

Uch­wała nr 63/2021
z dnia 27 maja 2021 r. w spraw­ie zmi­any pro­gra­mu studiów dla kierunku zdrowie pub­liczne – stacjonarnych studiów pier­wszego stop­nia, real­i­zowanego od cyk­lu ksz­tałce­nia 2021/2022
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2021_063.pdf

Uch­wała nr 62/2021
z dnia 27 maja 2021 r. w spraw­ie w spraw­ie korek­ty edy­torskiej pro­gra­mu studiów dla kierunku zdrowie pub­liczne – nies­tacjonarnych studiów drugiego stop­nia, real­i­zowanego od cyk­lu ksz­tałce­nia 2019/2020
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2021_062.pdf

Uch­wała nr 61/2021
z dnia 27 maja 2021 r. w spraw­ie korek­ty edy­torskiej pro­gra­mu studiów dla kierunku zdrowie pub­liczne – stacjonarnych studiów drugiego stop­nia, real­i­zowanego od cyk­lu ksz­tałce­nia 2019/2020
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2021_061.pdf

Uch­wała nr 60/2021
z dnia 27 maja 2021 r. w spraw­ie korek­ty edy­torskiej pro­gra­mu studiów dla kierunku zdrowie pub­liczne – stacjonarnych studiów pier­wszego stop­nia, real­i­zowanego od cyk­lu ksz­tałce­nia 2019/2020
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2021_060.pdf

Uch­wała nr 59/2021
z dnia 27 maja 2021 r. w spraw­ie zmi­any pro­gra­mu studiów dla kierunku tech­ni­ki den­tysty­czne – stacjonarnych studiów drugiego stop­nia, real­i­zowanego od cyk­lu ksz­tałce­nia 2021/2022
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2021_059.pdf

Uch­wała nr 58/2021
z dnia 27 maja 2021 r. w spraw­ie zmi­any pro­gra­mu studiów dla kierunku ratown­ict­wo medy­czne – stacjonarnych studiów pier­wszego stop­nia, real­i­zowanego od cyk­lu ksz­tałce­nia 2021/2022
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2021_058.pdf

Uch­wała nr 57/2021
z dnia 27 maja 2021 r. w spraw­ie korek­ty edy­torskiej pro­gra­mu studiów dla kierunku ratown­ict­wo medy­czne – stacjonarnych studiów pier­wszego stop­nia, real­i­zowanego od cyk­lu ksz­tałce­nia 2019/2020
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2021_057.pdf

Uch­wała nr 56/2021
z dnia 27 maja 2021 r. w spraw­ie zmi­any pro­gra­mu studiów dla kierunku położnict­wo – stacjonarnych studiów drugiego stop­nia, real­i­zowanego od cyk­lu ksz­tałce­nia 2021/2022
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2021_056.pdf

Uch­wała nr 55/2021
z dnia 27 maja 2021 r. w spraw­ie zmi­any pro­gra­mu studiów dla kierunku położnict­wo – stacjonarnych studiów pier­wszego stop­nia, real­i­zowanego od cyk­lu ksz­tałce­nia 2021/2022
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2021_055.pdf

Uch­wała nr 54/2021
z dnia 27 maja 2021 r. w spraw­ie zmi­any pro­gra­mu studiów dla kierunku pielęg­niarst­wo – stacjonarnych studiów drugiego stop­nia, real­i­zowanego od cyk­lu ksz­tałce­nia 2021/2022
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2021_054.pdf

Uch­wała nr 53/2021
z dnia 27 maja 2021 r. w spraw­ie zmi­any pro­gra­mu studiów dla kierunku pielęg­niarst­wo – stacjonarnych studiów pier­wszego stop­nia, real­i­zowanego od cyk­lu ksz­tałce­nia 2021/2022
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2021_053.pdf

Uch­wała nr 52/2021
z dnia 27 maja 2021 r. w spraw­ie zmi­any pro­gra­mu studiów dla kierunku lekarsko-den­tysty­cznego – stacjonarnych i nies­tacjonarnych jed­no­li­tych studiów mag­is­ter­s­kich, real­i­zowanego od cyk­lu ksz­tałce­nia 2021/2022
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2021_052.pdf

Uch­wała nr 51/2021
z dnia 27 maja 2021 r. w spraw­ie zmi­any pro­gramów studiów dla kierunku lekarskiego – stacjonarnych i nies­tacjonarnych jed­no­li­tych studiów mag­is­ter­s­kich, oraz kierunku lekarskiego w ramach lim­i­tu miejsc Min­is­tra Obrony Nar­o­dowej – jed­no­li­tych studiów mag­is­ter­s­kich, real­i­zowanych od cyk­lu ksz­tałce­nia 2021/2022
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2021_051.pdf

Uch­wała nr 50/2021
z dnia 27 maja 2021 r. w spraw­ie zmi­any pro­gra­mu studiów dla kierunku kos­me­tolo­gia – stacjonarnych studiów drugiego stop­nia, real­i­zowanego od cyk­lu ksz­tałce­nia 2021/2022
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2021_050.pdf

Uch­wała nr/2021
z dnia 27 maja 2021 r. w spraw­ie korek­ty edy­torskiej pro­gra­mu studiów dla kierunku fizjoter­apia – stacjonarnych jed­no­li­tych studiów mag­is­ter­s­kich, real­i­zowanego od cyk­lu ksz­tałce­nia 2019/2020
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2021_049.pdf

Uch­wała nr 48/2021
z dnia 27 maja 2021 r. w spraw­ie zmi­any pro­gra­mu studiów dla kierunku far­ma­c­ja – stacjonarnych jed­no­li­tych studiów mag­is­ter­s­kich, real­i­zowanego od cyk­lu ksz­tałce­nia 2019/2020
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2021_048.pdf

Uch­wała nr 47/2021
z dnia 27 maja 2021 r. w spraw­ie zmi­any pro­gra­mu studiów dla kierunku far­ma­c­ja – stacjonarnych jed­no­li­tych studiów mag­is­ter­s­kich, real­i­zowanego od cyk­lu ksz­tałce­nia 2021/2022
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2021_047.pdf

Uch­wała nr 46/2021
z dnia 27 maja 2021 r. w spraw­ie zmi­any pro­gra­mu studiów dla kierunku elek­tro­ra­di­olo­gia – stacjonarnych studiów drugiego stop­nia, real­i­zowanego od cyk­lu ksz­tałce­nia 2021/2022
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2021_046.pdf

Uch­wała nr 45/2021
z dnia 27 maja 2021 r. w spraw­ie zmi­any pro­gra­mu studiów dla kierunku elek­tro­ra­di­olo­gia – stacjonarnych studiów pier­wszego stop­nia, real­i­zowanego od cyk­lu ksz­tałce­nia 2021/2022
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2021_045.pdf

Uch­wała nr 44/2021
z dnia 27 maja 2021 r. w spraw­ie korek­ty edy­torskiej pro­gra­mu studiów dla kierunku diete­ty­ka – stacjonarnych studiów drugiego stop­nia, real­i­zowanego od cyk­lu ksz­tałce­nia 2019/2020
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2021_044.pdf

Uch­wała nr 43/2021
z dnia 27 maja 2021 r. w spraw­ie korek­ty edy­torskiej pro­gra­mu studiów dla kierunku diete­ty­ka – stacjonarnych studiów pier­wszego stop­nia, real­i­zowanego od cyk­lu ksz­tałce­nia 2019/2020
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a_2021_043.pdf

2020

Uch­wała nr 399/2020
z dnia 27 maja 2020 r. w spraw­ie zmi­any pro­gra­mu studiów dla kierunku biotech­nolo­gia, stu­dia stacjonarne pier­wszego stop­nia, real­i­zowanego od cyk­lu ksz­tałce­nia 2020/2021
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a%202020_399.pdf

Uch­wała nr 398/2020
z dnia 27 maja 2020 r. w spraw­ie zmi­any pro­gra­mu studiów dla kierunku ratown­ict­wo medy­czne, stu­dia stacjonarne pier­wszego stop­nia, real­i­zowanego od cyk­lu ksz­tałce­nia 2020/2021
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a%202020_398.pdf

Uch­wała nr 397/2020
z dnia 27 maja 2020 r. w spraw­ie zmi­any pro­gra­mu studiów dla kierunku zdrowie pub­liczne, stu­dia stacjonarne drugiego stop­nia, real­i­zowanego od cyk­lu ksz­tałce­nia 2020/2021
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a%202020_397.pdf

Uch­wała nr 396/2020
z dnia 27 maja 2020 r. w spraw­ie zmi­any pro­gra­mu studiów dla kierunku zdrowie pub­liczne, stu­dia nies­tacjonarne drugiego stop­nia, real­i­zowanego od cyk­lu ksz­tałce­nia 2020/2021
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a%202020_396.pdf

Uch­wała nr 395/2020
z dnia 27 maja 2020 r. w spraw­ie zmi­any pro­gra­mu studiów dla kierunku kos­me­tolo­gia, stu­dia stacjonarne drugiego stop­nia, real­i­zowanego od cyk­lu ksz­tałce­nia 2020/2021
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a%202020_395.pdf

Uch­wała nr 394/2020
z dnia 27 maja 2020 r. w spraw­ie zmi­any pro­gra­mu studiów dla kierunku kos­me­tolo­gia, stu­dia stacjonarne i nies­tacjonarne pier­wszego stop­nia, real­i­zowanego od cyk­lu ksz­tałce­nia 2020/2021
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a%202020_394.pdf

Uch­wała nr 393/2020
z dnia 27 maja 2020 r. w spraw­ie zmi­any pro­gra­mu studiów dla kierunku tech­ni­ki den­tysty­czne, stu­dia stacjonarne drugiego stop­nia, real­i­zowanego od cyk­lu ksz­tałce­nia 2020/2021
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/uchwa%C5%82a%202020_393.pdf

Uch­wała nr 392/2020
z dnia 27 maja 2020 r. w spraw­ie zmi­any pro­gra­mu studiów dla kierunku tech­ni­ki den­tysty­czne, stu­dia stacjonarne pier­wszego stop­nia, real­i­zowanego od cyk­lu ksz­tałce­nia 2020/2021
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a%202020_392.pdf

Uch­wała nr 391/2020
z dnia 27 maja 2020 r. w spraw­ie zmi­any pro­gra­mu studiów dla kierunku lekarsko-den­tysty­cznego, stacjonarne i nies­tacjonarne jed­no­lite stu­dia mag­is­ter­skie, real­i­zowanego od cyk­lu ksz­tałce­nia 2020/2021
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a%202020_391.pdf

Uch­wała nr 390/2020
z dnia 27 maja 2020 r. w spraw­ie zmi­any pro­gra­mu studiów dla kierunku lekarskiego, stacjonarne i nies­tacjonarne stu­dia jed­no­lite mag­is­ter­skie, real­i­zowanego od cyk­lu ksz­tałce­nia 2020/2021
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a%202020_390.pdf

Uch­wała nr 389/2020
z dnia 27 maja 2020 r. w spraw­ie ustal­e­nia pro­gra­mu studiów dla kierunku lekarskiego w ramach lim­i­tu miejsc Min­is­tra Obrony Nar­o­dowej, stacjonarne stu­dia jed­no­lite mag­is­ter­skie, real­i­zowanego od cyk­lu ksz­tałce­nia 2020/2021
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Uchwa%C5%82y/Uchwa%C5%82a%202020_389.pdf

2021

Uch­wała 38/2021
z dnia 29 kwiet­nia 2021 r. w spraw­ie Reg­u­laminu studiów w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi.

Uch­wała 71/2021
z dnia 27 maja 2021 r. w spraw­ie wzorów dyplomów potwierdza­ją­cych ukończe­nie studiów w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi

2020

Uch­wała nr 388/2020
z dnia 27 maja 2020 r.
w spraw­ie wzorów dyplomów ukończenia studiów w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi

Uch­wała 374/2020
z dnia 28 kwiet­nia 2020 r.
w spraw­ie Reg­u­laminu studiów w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi

Uch­wała nr 361/2020
z dnia 30 sty­cz­nia 2020 r.
w spraw­ie zmi­any uch­wały nr 321/2019 z dnia 26 wrześ­nia 2019 r. Sen­atu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie dos­tosowa­nia pro­gramów studiów rozpoczy­na­ją­cych się od roku aka­demick­iego 2019/2020 do wyma­gań określonych w ustaw­ie z dnia 20 lip­ca 2018 r. − Pra­wo o szkol­nictwie wyższym i nauce

2019

Uch­wała nr 354/2019
z dnia 29 grud­nia 2019 r.
w spraw­ie zmi­any uch­wały nr 323/2019 z dnia 26 wrześ­nia 2019 r. Sen­atu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie przyję­cia na stu­dia w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi przez prze­niesie­nie
z innej uczel­ni lub uczel­ni zagranicznej

Uch­wała 323/2019
z dnia 26 wrześ­nia 2019 r.
w spraw­ie przyję­cia na stu­dia w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi przez prze­niesie­nie z innej uczel­ni lub uczel­ni zagranicznej

Uch­wała 321/2019
z dnia 26 wrześ­nia 2019 r.
w spraw­ie dos­tosowa­nia pro­gramów studiów rozpoczy­na­ją­cych się od roku aka­demick­iego 2019/2020 do wyma­gań określonych w ustaw­ie z dnia 20 lip­ca 2018 r. — Pra­wo o szkol­nictwie wyższym i nauce

Uch­wała nr 312/2019
z dnia 27 czer­w­ca 2019 r.
w spraw­ie Reg­u­laminu studiów w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi

Uch­wała nr 279/2019
z dnia 28 mar­ca 2019 r.
w spraw­ie Reg­u­laminu orga­ni­za­cji zajęć dydak­ty­cznych prowad­zonych z wyko­rzys­taniem metod
i tech­nik ksz­tałce­nia na odległość w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi

2018

Uch­wała nr 216/2018
z dnia 28 czer­w­ca 2018 r.
Uch­wała Sen­atu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie zmi­any uch­wały nr 197/2018 z dnia 24 maja 2018 r Sen­atu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie określe­nia licz­by miejsc na poszczegól­nych kierunk­ach studiów prowad­zonych w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi na rok aka­demic­ki 2018/2019

Uch­wała nr 197/2018
z dnia 24 maja 2018 r.
Uch­wała Sen­atu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie określe­nia licz­by miejsc na poszczegól­nych kierunk­ach studiów prowad­zonych w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi na rok aka­demic­ki 2018/2019

Uch­wała nr 187/2018
z dnia 24 kwiet­nia 2018
Uch­wała Sen­atu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie zmi­any uch­wały nr 54/2017 z dnia 23 mar­ca 2017 r. Sen­atu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie Reg­u­laminu studiów w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi oraz wprowadzenia tek­stu jed­no­litego Reg­u­laminu studiów w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi

2017

Uch­wała nr 130/2017
z dnia 23 listopa­da 2017
Uch­wała Sen­atu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie zmi­any uch­wały nr 87/2017 z dnia 30 maja 2017 r. Sen­atu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie wprowadzenia wzorów uczel­ni­anych dyplomów ukończenia studiów pier­wszego stop­nia, studiów drugiego stop­nia, jed­no­li­tych studiów mag­is­ter­s­kich, studiów prowad­zonych wspól­nie, wzoru uczel­ni­anego świadect­wa ukończenia studiów pody­plo­mowych oraz wzoru uczel­ni­anego świadect­wa ukończenia studiów pody­plo­mowych prowad­zonych wspól­nie

Uch­wała nr 116/2017
z dnia 21 wrześ­nia 2017
Uch­wała Sen­atu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie zasad tworzenia i lik­widacji studiów wyższych, studiów pody­plo­mowych oraz kursów dok­sz­tał­ca­ją­cych w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi

Uch­wała nr 114/2017
z dnia 21 wrześ­nia 2017
Uch­wała Sen­atu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie ustal­e­nia wyty­cznych dla rad wydzi­ałów Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi do opra­cow­a­nia pro­gramów ksz­tałce­nia dla studiów wyższych, studiów pody­plo­mowych i kursów dok­sz­tał­ca­ją­cych

Uch­wała nr 87/2017
z dnia 30 maja 2017
Uch­wała Sen­atu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie wprowadzenia wzorów uczel­ni­anych dyplomów ukończenia studiów pier­wszego stop­nia, studiów drugiego stop­nia, jed­no­li­tych studiów mag­is­ter­s­kich, studiów prowad­zonych wspól­nie, wzoru uczel­ni­anego świadect­wa ukończenia studiów pody­plo­mowych oraz wzoru uczel­ni­anego świadect­wa ukończenia studiów pody­plo­mowych prowad­zonych wspól­nie

Uch­wała nr 70/2017
z dnia 27 kwiet­nia 2017 r.
Uch­wała Sen­atu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie zmi­any uch­wały nr 4/2016 z dnia 22 wrześ­nia 2016 r. Sen­atu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie zasad pobiera­nia opłat za usłu­gi eduka­cyjne związane z ksz­tałce­niem na stu­di­ach wyższych oraz try­bu i warunk­ów zwal­ni­a­nia z tych opłat, oraz wprowadzenia tek­stu jed­no­litego uch­wały nr 4/2016 z dnia 22 wrześ­nia 2016 r. Sen­atu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi

Uch­wała nr 61/2017
z dnia 27 kwiet­nia 2017 r.
Uch­wała Sen­atu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie wprowadzenia wzorów umów o warunk­ach odpłat­noś­ci za stu­dia wyższe i usłu­gi eduka­cyjne w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi

Uch­wała nr 54/2017
z dnia 23 mar­ca 2017
Uch­wała Sen­atu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie wprowadzenia Reg­u­laminu studiów Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi

Uch­wała nr 42/2017
z dnia 23 lutego 2017
Uch­wała Sen­atu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie wprowadzenia Reg­u­laminu studiów pody­plo­mowych w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi

2016

Uch­wała nr2/2016
z dnia 24 mar­ca 2016
Uch­wała Sen­atu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie uru­chomienia na Wydziale Nauk o Zdrow­iu studiów pody­plo­mowych w zakre­sie: Zalece­nia żywieniowe dla ludzi zdrowych i chorych oraz przyję­cie efek­tów ksz­tałce­nia określonych dla tych studiów

Uch­wała nr3/2016
z dnia 24 mar­ca 2016
Uch­wała Sen­atu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie uru­chomienia na Wydziale Nauk o Zdrow­iu studiów pody­plo­mowych w zakre­sie: Menedżer opie­ki senio­ral­nej oraz przyję­cie efek­tów ksz­tałce­nia określonych dla tych studiów

Uch­wała nr 4/2016
z dnia 22 wrześ­nia 2016
Uch­wała Sen­atu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie zasad pobiera­nia opłat za usłu­gi eduka­cyjne związane z ksz­tałce­niem na stu­di­ach wyższych oraz try­bu i warunk­ów zwal­ni­a­nia z tych opłat

2015

Uch­wała nr 434/ 2015
z dnia 24 wrześ­nia 2015r.
w spraw­ie zmi­any uch­wały nr 308/2014 z dnia 26 czer­w­ca 2014r. Sen­atu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie: zatwierdzenia try­bu przeprowadzenia anon­i­mowej anki­ety dla stu­den­tów i dok­toran­tów Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi , oce­ni­a­jącej jakość pra­cy pra­cown­ików dzi­ałów admin­is­tra­cyjnych związanych z bezpośred­nią obsługą stu­den­tów i dok­toran­tów

Uch­wała nr 432/ 2015
z dnia 24 wrześ­nia 2015r.
w spraw­ie zmi­any uch­wały nr 155/2013 z dnia 20 czer­w­ca 2013r. Sen­atu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie: zatwierdzenia try­bu przeprowadzenia anon­i­mowej anki­ety ogól­nouczel­ni­anej dla stu­den­tów Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi

Uch­wała nr 430/ 2015
z dnia 24 wrześ­nia 2015r.
w spraw­ie zmi­any uch­wały n 345/2014 z dnia 27 listopa­da 2014r. Sen­atu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie zatwierdzenia wzorów umów o warunk­ach odpłat­noś­ci za stu­dia wyższe i usłu­gi eduka­cyjne w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi

Uch­wała nr 429/ 2015
z dnia 24 wrześ­nia 2015r.
w spraw­ie zmi­any uch­wały nr 187/2013 z dnia 1 październi­ka 2013r. Sen­atu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie zasad pobiera­nia opłat za usłu­gi eduka­cyjne związane z ksz­tałce­niem na stu­di­ach wyższych oraz try­bu i warunk­ów zwal­ni­a­nia z tych opłat oraz wprowadzenia tek­stu jed­no­litego uch­wały nr 187/2013

Uch­wała nr 428/ 2015
z dnia 24 wrześ­nia 2015r.
w spraw­ie doko­na­nia korek­ty w treś­ci uch­wały nr 385/2015 z dnia 23 kwiet­nia 2015r. Sen­atu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie wprowadzenia Reg­u­laminu studiów w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi

Uch­wała nr 427/ 2015
z dnia 24 wrześ­nia 2015r.
w spraw­ie zmi­any uch­wały nr 399/2015 z dnia 28 maja 2015r. Sen­atu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie warunk­ów i try­bu rekru­tacji na pier­wszy rok studiów prowad­zonych w języku ang­iel­s­ki na Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi w roku aka­demickim 2016/2017 na poszczegól­nych kierunk­ach i for­ma­ch ksz­tałce­nia oraz określe­nia ter­minu rozpoczę­cia i zakończenia rekru­tacji oraz wprowadzenia tek­stu jed­no­litego uch­wały 399/2015

Uch­wała nr 426/ 2015
z dnia 24 wrześ­nia 2015r.
w spraw­ie zmi­any uch­wały nr 398/2015 z dnia 28 maja 2015 Sen­atu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie warunk­ów i try­bu rekru­tacji na pier­wszy rok studiów prowad­zonych w języku pol­skim na Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi w roku aka­demickim 2016/2017 na poszczegól­nych kierunk­ach i for­ma­ch ksz­tałce­nia oraz określe­nia ter­minu rozpoczę­cia i zakończenia rekru­tacji oraz wprowadzenia tek­stu jed­no­litego uch­wały 398/2015

Uch­wała nr 425/ 2015
z dnia 24 wrześ­nia 2015r.
w spraw­ie zmi­any uch­wały nr 140/2013 z dnia 23 maja 2013r. Sen­atu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie: wprowadzenia pro­ce­dury orga­ni­zowa­nia i przeprowadza­nia uczel­ni­anego egza­minu wstęp­nego na stu­dia prowad­zone w Uni­w­er­syte­cie medy­cznym w Łodzi oraz wprowadze­niu tek­stu jed­no­litego uch­wały 140/2013

Uch­wała nr 415/ 2015
z dnia 25 czer­w­ca 2015r.
w spraw­ie wprowadzenia Reg­u­laminu potwierdza­nia efek­tów uczenia się w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi

Uch­wała nr 413/ 2015
z dnia 25 czer­w­ca 2015r.
w spraw­ie określe­nia lim­itów miejsc na poszczegól­nych kierunk­ach studiów prowad­zonych w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi w roku aka­demickim 2015/2016

Uch­wała nr 402/ 2015
z dnia 28 maja 2015r.
w spraw­ie uru­chomienia na Wydziale Nauk Bio­m­e­dy­cznych i Ksz­tałce­nia Pody­plo­mowego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi studiów pier­wszego stop­nia na kierunku elek­tro­ra­di­olo­gia o pro­filu przk­ty­cznym oraz zatwierdze­niu efek­tów ksz­tałce­nia określonych dla tych kierunk­ów

Uch­wała nr 401/ 2015
z dnia 28 maja 2015r.
w spraw­ie uru­chomienia na Wydziale Nauk o Zdrowi studiów pody­plo­mowych w zakre­si: Cukrzy­ca i związane z nią choro­by przewlekłe u dzieci i młodzieży, orza zatwierdzenia efek­tów ksza­łce­nia okreśłonych dla tych studiów

Uch­wała nr 400/ 2015
z dnia 28 maja 2015r.
w spraw­ie warunk­ów i try­bu przyj­mowa­nia na pier­wszy rok studiów stacjonarnych, prowad­zonych w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi w roku aka­demickim 216/2017 w ramach lim­i­tu miejsc Min­is­tra Obrony nar­o­dowej, w charak­terze kandy­da­ta na żołnierza zawodowego

Uch­wała nr 399/ 2015
z dnia 28 maja 2015r.
w spraw­ie warunk­ów i try­bu rekru­tacji na pier­wszy rok studiów prowad­zonych w języku ang­iel­skim na Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi w roku aka­demickim 2016/2017 na poszczegól­nych kierunk­ach i for­ma­ch ksz­tałce­nia oraz określe­nia ter­minu rozpoczęvia i zakończenia rekru­tacji

Uch­wała nr 398/ 2015
z dnia 28 maja 2015r.
w spraw­ie warunk­ów i try­bu rekru­tacji na pier­wszy rokstudiów prowad­zonych w języku pol­skim na Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi w roku aka­demickim 2016/2017 na poszczegól­nych kierunk­ach i for­ma­ch ksz­tałce­nia oraz określa­nia ter­minu rozpoczę­cia i zakończenia rekru­tacji

Uch­wała nr 397/ 2015
z dnia 28 maja 2015r.
w spraw­ie powoła­nia Uczel­ni­anej Komisji Rekru­ta­cyjnej na rok aka­demic­ki 2015/2016

Uch­wała nr 389/ 2015
z dnia 23 kwiet­nia 2015r.
w spraw­ie uru­chomienia na Odd­ziale Stom­a­to­log­icznym Wydzi­ału Lekarskiego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi stacjonarnych studiów drugiego stop­nia o pro­filu ogól­noaka­demickim na kierunku tech­ni­ki den­tysty­czne oraz wprowadzenia efek­tów ksz­tałce­nia dla tego kierunku studiów

Uch­wała nr 388/ 2015
z dnia 23 kwiet­nia 2015r.
w spraw­ie uru­chomienia na Wydziale Nauk Bio­m­e­dy­cznych i Ksz­tałce­nia Pody­plo­mowego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi studiów pier­wszego stop­nia na kierunku elek­tro­ra­di­olo­gia o pro­filu prak­ty­cznym, w zakre­sie obszaru ksz­tałce­nia odpowiada­ją­cym naukom medy­cznym, naukom o zdrow­iu oraz naukom o kul­turze fizy­cznej oraz zatwierdzenia efek­tów ksz­tałce­nia określonych dla tych studiów

Uch­wała nr 387/ 2015
z dnia 23 kwiet­nia 2015r.
w spraw­ie uru­chomienia na Wydziale Nauk o Zdrow­iu studiów pody­plo­mowych w zakre­sie obszaru ksz­tałce­nia: cukrzy­ca i związane z nią choro­by przewlekłe u dzieci i młodzieży, oraz zatwierdzenia efek­tów ksz­tałce­nia określonych dla tych studiów

Uch­wała nr 385/ 2015
z dnia 23 kwiet­nia 2015r.
w spraw­ie wprowadzenia Reg­u­laminu studiów w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi

Uch­wała nr 377/ 2015
z dnia 26 mar­ca 2015r.
w spraw­ie zmi­any uczwały nr 297/2014 z dnia 29 maja 2014 r. Sen­atu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie warunk­ów i try­bu rekru­tacji na pier­wszy rok studiów prowad­zonych w języku pol­skim na Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi w roku aka­demickim 2015/2016 na poszczegól­nych kierunk­ach i for­ma­ch ksz­tałce­nia

Uch­wała nr 376/ 2015
z dnia 26 mar­ca 2015r.
w spraw­ie zmi­any uczwały nr 296/2014 z dnia 29 maja 2014 r. Sen­atu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie warunk­ów i try­bu rekru­tacji na pier­wszy rok studiów prowad­zonych w języku ang­iel­skim na Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi w roku aka­demickim 2015/2016 na poszczegól­nych kierunk­ach i for­ma­ch ksz­tałce­nia

Uch­wała nr 369/ 2015
z dnia 26 lutego 2015r.
w spraw­ie zniesienia kierunku socjolo­gia na Wydziale Nauk o Zdrow­iu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi

2014

Uch­wała nr 352/ 2014
z dnia 18 grudnia2014r.
w spraw­ie zmi­any uczwały nr 187/2013r. z dnia 1 październi­ka 2013 r. Sen­atu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie zasad pobiera­nia opłat za usłu­gi eduka­cyjne związane z ksz­tałce­niem na stu­di­ach wyższych oraz try­bu i warunk­ów zwal­ni­a­nia z tych opłat, oraz wprowadzenia tek­stu jed­no­litego uch­wały nr 187/2013

Uch­wała nr 349/ 2014
z dnia 18 grudnia2014r.
w spraw­ie: zmi­any uch­wały nr 18/2012 z dnia 25 wrześ­nia 2012r. Sen­atu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie zatwierdzenia efek­tów ksz­tałce­nia na kierunku Fizjoter­apia w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi

Uch­wała nr 346/ 2014
z dnia 27 listopa­da 2014r.
w spraw­ie zmi­any uch­wały nr 187/2013 z dnia 1 październi­ka 2013r. Sen­atu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie zasad pobiera­nia opłat za usłu­gi eduka­cyjne związane z ksz­tałce­niem na stu­di­ach wyższych oraz try­bu i warunk­ów zwal­ni­anych z tych opłat, oraz wprowadzenia tek­stu jed­no­litego uch­wały nr 187/2013

Uch­wała nr 345/ 2014
z dnia 27 listopa­da 2014r.
w spraw­ie: zatwierdzenia wzorów umów o warunk­ach odpłat­noś­ci za stu­dia wyższe i usłu­gi eduka­cyjne w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym

Uch­wała nr 310/ 2014
z dnia 26 czer­w­ca 2014r.
w spraw­ie: zatwierdzenia efek­tów ksz­tałce­nia na stu­di­ach pody­plo­mowych: Ele­men­ty metodologii badań empirycznych w medy­cynie i zas­tosowa­nia sttysty­ki w bada­ni­ach bio­m­e­dy­cznych w zakre­sie obszaru ksz­tałce­nia związanego z kierunk­iem lekarskim na Wydziale Lekarskim Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi

Uch­wała nr 308/ 2014
z dnia 26 czer­w­ca 2014r.
w spraw­ie: zatwierdza­nia try­bu przeprowadza­nia anon­i­mowej anki­ety dla stu­den­tów i dok­toran­tów Uni­w­er­syte­tu medy­cznego w Łodzi, oce­ni­a­jącej jakośc pra­cy pra­cown­ików dzi­ałów admin­is­tra­cyjnych związanych z bezpośred­nią obsługą stu­den­tów i dok­toran­tów.

Uch­wała nr 297/ 2014
z dnia 29 maja 2014r.
w spraw­ie: warunk­ów i try­bu rekru­tacj na pier­wszy rok studiów prowad­zonych w języku pol­skim Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi w roku aka­demickim 2015/2016 dla poszczegól­nych kierunk­ów studiów i form ksz­tałce­nia

Uch­wała nr 296/ 2014
z dnia 29 maja 2014r.
w spraw­ie: warunk­ów i try­bu rekru­tacji na pier­wszy rok studiów prowad­zonych w języku ang­iel­skim na Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi w roku aka­demickim 2015/2016 na poszczegól­ny­chkierunk­ach i for­ma­ch ksz­tałce­nia

Uch­wała nr 295/ 2014
z dnia 29 maja 2014r.
w spraw­ie: zasad przyj­mowa­nia na stu­dia w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi w lat­ach 2015–2018 lau­re­atow i final­istów olimpiad stop­nia
cen­tral­nego

Uch­wała nr 294/ 2014
z dnia 29 maja 2014r.
w spraw­ie: warunk­ów i try­bu przyj­mowa­nia na pier­wszy rok studiów stacjonarnych prowad­zonych w Uni­w­er­sy­teecie Medy­cznym w lodzi w roku aka­demickim 2015/2016 w ramach lim­i­tu miejsc Min­is­tra Obrony Nar­o­dowej, w charak­terze kandy­da­ta na żołnierza zawodowego

Uch­wała nr 293/ 2014
z dnia 29 maja 2014r.
w spraw­ie: Reg­u­laminu pra­cy: Wydzi­ałowych Komisji Rekru­ta­cyjnych, Między­wydzi­ałowej Komisji Rekru­ta­cyjnej oraz Uczel­ni­anej Komisji Rekru­ta­cyjnej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi

Uch­wała nr 292/ 2014
z dnia 29 maja 2014r.
w spraw­ie: uch­wale­nia reg­u­laminu pra­cy Senack­iej Komisji ds. Ksz­tałce­nia

Uch­wała nr 291/ 2014
z dnia 29 maja 2014r.
w spraw­ie: spros­towa­nia oczy­wis­tej omył­ki w treś­ci uch­wały nr 281/2014 z dnia 17 kwiet­nia 2014 r. Sen­atu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w łodzi w spraw­ie wprowadzenia Reg­u­laminu studiów w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi

Uch­wała nr 290/ 2014
z dnia 29 maja 2014r.
w spraw­ie: określe­nia lim­itów miejsc na poszczegól­nych kierunk­ach studiów prowad­zonych w Uni­w­er­syte­cie medy­cznym w Łodzi w roku 2014/2015

Uch­wała nr 289/ 2014
z dnia 29 maja 2014r.
w spraw­ie: powoła­nia Uczel­ni­anej Komisji Rekru­ta­cyjnej na rok aka­demic­ki 2014/2015

Uch­wała nr 282/ 2014
z dnia 17 kwiet­nia 2014r.
w spraw­ie: zatwierdzenia efek­tów ksz­tałce­nia na stu­di­ach pody­plo­mowych w zakre­sie obszaru ksz­tałce­nia związanego z kieerunk­iem Far­ma­c­ja MEdy­cz­na na Wydziale Far­ma­ceu­ty­cznym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi

Uch­wała nr 281/ 2014
z dnia 17 kwiet­nia 2014r.
w spraw­ie: wprowadzenia Reg­u­laminu studiów w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi

Uch­wała nr 253/ 2014
z dnia 27 lutego 2014r.
w spraw­ie: zmi­any uch­wały nr 18/2013r. z dnia 1 październi­ka 2013r. Sen­atu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie zasad pobiera­nia opłat za usłu­gi edukacjne związane z ksz­tałce­niem na stu­di­ach wyższych oraz ybu i warunk­ów zwal­ni­a­nia z tych opłat

Uch­wała nr 247/ 2014
z dnia 27 lutego 2014r.
w spraw­ie: wprowadzenia zmi­an w uch­wale nr 13/2012 Sen­atu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi z dnia 25 wrześ­nia 2012r. w spraw­ie ustal­e­nia wyty­cznych dla rad pod­sta­wowych jed­nos­tek orga­ni­za­cyjnych do pro­jek­towa­nia pro­gramów ksz­tałce­nia dla studiów wyższych, studiów dok­toranc­kich studiów pody­plo­mowych oraz kursów dok­sz­tał­ca­ją­cych w Uni­w­er­syte­cie medy­czny­cm w Łodzi

2013

Uch­wała nr 217/ 2013
z dnia 28 listopa­da 2013r.
w spraw­ie: zmi­any uch­wały nr 470/2012 z dnia 31 maja 2012r. Sen­atu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie zatwierdzenia efek­tów ksza­łce­nia na kierunku Ratown­ict­wo Medy­czne w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi

Uch­wała nr 216/ 2013
z dnia 28 listopa­da 2013r.
w spraw­ie: spros­towa­nia oczy­wis­tej omył­ki w treś­ci uch­wały nr 119/2013 z dnia 28 mar­ca 2013r. Sen­atu Uni­w­er­syte­tu Medy­cz­znego w Łodzi w spraw­ie wprowadzenia Reg­u­laminu studiów w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi

Uch­wała nr 187/ 2013
z dnia 1 październi­ka 2013r.
w spraw­ie: zasad pobiera­nia opłat za usłu­gi eduka­cyjne związane z ksz­tałce­niem na stu­di­ach wyższych oraz try­bu i warunkó zwal­ni­a­nia z tych opłat

Uch­wała nr 182/ 2013
z dnia 23 wrześ­nia 2013r.
w spraw­ie: zatwierdzenia efek­tów ksz­tałce­nia na kierunku Zdrowie Pub­liczne w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi

Uch­wała nr 181/ 2013
z dnia 23 wrześ­nia 2013r.
w spraw­ie: zatwierdzenia efek­tów ksz­tałce­nia na kierunku Diete­ty­ka w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi

Uch­wała nr 155/ 2013
z dnia 20 czer­w­ca 2013r.
w spraw­ie: zatwierdzenia try­bu przeprowadzenia anon­i­mowej anki­ety ogól­nouczel­ni­anej dla stu­den­tów Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi

Uch­wała nr 140/ 2013
z dnia 23 maja 2013r.
w spraw­ie: wprowadzenia pro­ce­dury orga­ni­zowa­nia i przeprowadza­nia uczel­ni­anego egza­minu wstęp­nego na stu­dia prowad­zone w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi

Uch­wała nr 139/ 2013
z dnia 23 maja 2013r.
w spraw­ie: zmi­any uch­wały nr 47/2012 z dnia 31 maja 2012 r. Sen­atu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie Reg­u­laminu pra­cy Wydzi­ałowych Komisji Rekru­ta­cynych, Między­wydzi­ałowej Komisji Rekru­ta­cyjnej oraz Uczel­ni­anej Komisji Rekru­ta­cyjnej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi

Uch­wała nr 138/ 2013
z dnia 23 maja 2013r.
w spraw­ie: powoła­nia Uczel­ni­anej Komisji Rekru­ta­cyjnej na rok aka­demic­ki 2013/2014

Uch­wała nr 137/ 2013
z dnia 23 maja 2013r.
w spraw­ie: określe­nia lim­i­tu miejsc na poszczegól­nych kierunk­ach studiów prowad­zonych w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi w roku aka­demickim 2013/2014

Uch­wała nr 136/ 2013
z dnia 23 maja 2013r.
w spraw­ie: warunk­ów i try­bu przyj­mowa­nia na pier­wszy rok studiów stacjonarnych, prowad­zonych na kierunku lekarskim Wydzi­ału Wojskowo-Lekarskiego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w roku aka­demickim 2014/2015 w ramach lim­i­tu miejsc Min­is­tra Obrony Nar­o­dowej

Uch­wała nr 135/ 2013
z dnia 23 maja 2013r.
w spraw­ie: warunk­ów i try­bu rekru­tacji na pier­wszy rok studiów prowad­zonych w języku ang­iel­skim na Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w łodzi w roku aka­demickim 2014/2015 na poszczegól­nych kierunk­ach i for­ma­ch ksz­tałce­nia

Uch­wała nr 134/ 2013
z dnia 23 maja 2013r.
w spraw­ie: warunk­ów i try­bu rekru­tacji na pier­wszy rok studiów prowad­zonych w języku pol­skim na Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi w roku aka­demickim 2014/2015 dla poszczegól­nych kierunk­ów studiów i form ksz­tałce­nia

Uch­wała nr 119 / 2013
z dnia 28 mar­ca 2013r.
w spraw­ie: wprowadzenia Reg­u­laminu Studiów w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi

Uch­wała nr 118 / 2013
z dnia 14 mar­ca 2013r.
w spraw­ie: zatwierdzenia efek­tow ksz­tałce­nia na stu­di­ach pody­plo­mowych na kierunku Komu­nikac­ja inter­per­son­al­na i wspar­cie psy­chospołeczne w Uni­w­er­syte­cie medy­cznym w Łodzi

Uch­wała nr 117 / 2013
z dnia 14 mar­ca 2013r.
w spraw­ie: zatwierdzenia efek­tow ksz­tałce­nia na stu­di­ach pody­plo­mowych na kierunku Diag­nos­ty­ka w sys­temie ochrony zdrowia. Lab­o­ra­to­ri­um diag­nos­ty­czne jako pod­miot gospo­dar­czy na rynku ochrony zdrowia w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi.

Uch­wała nr 62 / 2013
z dnia 24 sty­cz­nia 2013r.
w spraw­ie zmi­any Uch­wały nr 154/2009 z dnia 25 czer­w­ca 2009r. Sen­atu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi doty­czącej ustal­e­nia zasad prze­jś­cia stu­den­tów studiów nies­tacjonarnych na stu­dia stacjonarne prowad­zone w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi oraz ustal­e­nia zasad prze­jś­cia stu­den­tów innych uczel­ni na stu­dia prowad­zone w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi w roku aka­demickim 2009/2010

2012

Uch­wała nr 33 / 2012
z dnia 25 październi­ka 2012r.
w spraw­ie: zmi­any Uch­wały Nr 7/2012 z dnia 25 wrześ­nia 2012 roku w spraw­ie: zasad pobiera­nia opłat za stu­dia lub usłu­gi eduka­cyjne związane z ksz­tałce­niem oraz try­bu i warunk­ów zwal­ni­a­nia z tych opłat na stu­di­ach wyższych

Uch­wała nr 18 / 2012
z dnia 25 wrześ­nia 2012r.
w spraw­ie: zatwierdzenia efek­tów ksz­tałce­nia na kierunku Fizjoter­apia w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi

Uch­wała nr 17 / 2012
z dnia 25 wrześ­nia 2012r.
w spraw­ie: zatwierdzenia efek­tow ksz­tałce­nia na kierunku tech­ni­ki den­tysty­czne w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi.

Uch­wała nr 16 / 2012
z dnia 25 wrześ­nia 2012r.
w spraw­ie: zmi­any treś­ci Uch­wały Sen­atu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi Nr 611/2008 z dnia 28 sierp­nia 2008 r. w spraw­ie “wprowadzenia kierunku studiów pody­plo­mowych na Wydziale Nauk o Zdrow­iu”

Uch­wała nr 15 / 2012
z dnia 25 wrześ­nia 2012r.
w spraw­ie: zmi­any treś­ci Uch­wały Sen­atu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi Nr 613/2008 z dnia 28 sierp­nia 2008 r. w spraw­ie “uru­chomienia kierunku studiów pody­plo­mowych na Wydziale Nauk o Zdrow­iu”

Uch­wała nr 14 / 2012
z dnia 25 wrześ­nia 2012r.
w spraw­ie: zatwierdzenia efek­tow ksz­tałce­nia na stu­di­ach pody­plo­mowych w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi w zakre­sie: Porad­nict­wo psy­chospołeczne i pomoc ter­apeu­ty­cz­na rodzinie.

Uch­wała nr 13 / 2012
z dnia 25 wrześ­nia 2012r.
w spraw­ie: ustal­e­nia wyty­cznych dla rad pod­sta­wowych jed­nos­tek orga­ni­za­cyjnych do pro­jek­towa­nia pro­gramów ksz­tałce­nia dla studiów wyższych, studiów dok­toranc­kich studiów pody­plo­mowych oraz kursów dok­sz­tał­ca­ją­cych w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi

Uch­wała nr 7 / 2012
z dnia 25 wrześ­nia 2012r.
w spraw­ie: zasad pobiera­nia opłat za stu­dia lub usłu­gi eduka­cyjne związane z ksz­tałce­niem oraz try­bu i warunk­ów zwal­ni­a­nia z tych opłat na stu­di­ach wyższych

Uch­wała nr 501 / 2012
z dnia 28 czer­w­ca 2012r.
w spraw­ie: wprowadzenia studiów pody­plo­mowych na Wydziale Far­ma­ceu­ty­cznym

Uch­wała nr8 / 2012
z dnia 28 czer­w­ca 2012r.
w spraw­ie: zatwierdzenia efek­tów ksz­tałce­nia na stu­di­ach pody­plo­mowych w zakre­sie Ubez­pieczenia Zdrowotne i Zarządzanie Ochroną Zdrowia w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi.

Uch­wała nr7 / 2012
z dnia 28 czer­w­ca 2012r.
w spraw­ie: zatwierdzenia efek­tów ksz­tałce­nia na kierunku Lekarsko-den­tysty­cznym w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi.

Uch­wała nr6 / 2012
z dnia 28 czer­w­ca 2012r.
w spraw­ie: zatwierdzenia efek­tów ksz­tałce­nia na kierunku Lekarskim w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi.

Uch­wała nr5 / 2012
z dnia 28 czer­w­ca 2012r.
w spraw­ie: zatwierdzenia efek­tów ksz­tałce­nia na kierunku Fizjoter­apia w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi.

Uch­wała nr4 / 2012
z dnia 28 czer­w­ca 2012r.
w spraw­ie: zatwierdzenia efek­tów ksz­tałce­nia na kierunku Biotech­nolo­gia w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi.

Uch­wała nr3 / 2012
z dnia 28 czer­w­ca 2012r.
w spraw­ie: zatwierdzenia efek­tów ksz­tałce­nia na kierunku Lekarskim w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi.

Uch­wała nr2 / 2012
z dnia 28 czer­w­ca 2012r.
w spraw­ie: zatwierdzenia efek­tów ksz­tałce­nia na kierunku Far­ma­c­ja w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi.

Uch­wała nr1 / 2012
z dnia 28 czer­w­ca 2012r.
w spraw­ie: zatwierdzenia efek­tów ksz­tałce­nia na kierunku Położnict­wo w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi.

Uch­wała nr0 / 2012
z dnia 28 czer­w­ca 2012r.
w spraw­ie: zatwierdzenia efek­tów ksz­tałce­nia na kierunku Pielęg­niarst­wo w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi.

Uch­wała nr 478 / 2012
z dnia 31 maja 2012r.
w spraw­ie: zatwierdzenia efek­tów ksz­tałce­nia na kierunku Kos­me­tolo­gia w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi

Uch­wała nr 477 / 2012
z dnia 31 maja 2012r.
w spraw­ie: zatwierdzenia efek­tów ksz­tałce­nia na kierunku Anal­i­ty­ka Medy­cz­na w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi

Uch­wała nr 475 / 2012
z dnia 31 maja 2012r.
w spraw­ie: Reg­u­laminu pra­cy: Wydzi­ałowych Komisji Rekru­ta­cyjnych, Między­wydzi­ałowej Komisji Rekru­ta­cyjnej oraz Uczel­ni­anej Komisji Rekru­ta­cyjnej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi

Uch­wała nr 474 / 2012
z dnia 31 maja 2012r.
w spraw­ie: warunk­ów i try­bu rekru­tacji na I rok studiów do Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w roku akader­nickirn 2013/2014 na poszczegól­nych kierunk­ach i for­rnach ksz­tałce­nia

Uch­wała nr 473 / 2012
z dnia 31 maja 2012r.
w spraw­ie: warunk­ów i try­bu przyj­mowa­nia kandy­datów na piewszy rok studiów stacjonarnych na kierunku lekarskim na Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi w ramach lim­i­tu miejsc Min­is­tra Obrony Nar­o­dowej w charak­terze kandy­da­ta na zołnierza zawodowego w roku aka­demickim 2013/2014

Uch­wała nr 472 / 2012
z dnia 31 maja 2012r.
w spraw­ie: warunk­ow i try­bu rekru­tacji na I rok studiów prowad­zonych w języku ang­iel­skim do Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w roku aka­demickim 2013/2014 na poszczegól­nych kierunk­ach i for­rnach ksz­tałce­nia

Uch­wała nr 471 / 2012
z dnia 31 maja 2012r.
w spraw­ie: zatwierdzenia efek­tów ksz­tałce­nia na kierunku Socjolo­gia w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi

Uch­wała nr 470 / 2012
z dnia 31 maja 2012r.
w spraw­ie: zatwierdzenia efek­tów ksz­tałce­nia na kierunku Ratown­ict­wo Medy­czne w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi

Uch­wała nr 469 / 2012
z dnia 31 maja 2012r.
w spraw­ie: zatwierdzenia efek­tów ksz­tałce­nia na kierunku Diete­ty­ka w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi

Uch­wała nr 468 / 2012
z dnia 31 maja 2012r.
w spraw­ie: zatwierdzenia efek­tów ksz­tałce­nia na kierunku Zdrowie Pub­liczne w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi

Uch­wała nr 467 / 2012
z dnia 31 maja 2012r.
w spraw­ie: ustal­e­nia rocznego wymi­aru zajęć dydak­ty­cznych oraz rodza­jów zajęć dydak­ty­cznych wchodzą­cych w jego skład na rok aka­demic­ki 2012/2013

Uch­wała nr 466 / 2012
z dnia 31 maja 2012r.
w spraw­ie: zmi­any uch­wały nr 455/2012 z dnia 29 mar­ca 2012 r. w spraw­ie wprowadzenia wzorów uczel­ni­anych dyplomów ukończenia studiów pier­wszego stop­nia, studiów drugiego stop­nia, jed­no­li­tych studiów mag­is­ter­s­kich, studiów prowad­zonych wspól­nie oraz wzór uczel­ni­anego Świadect­wa ukończenia studiów pody­p­I­omowych

Uch­wała nr 458 / 2012
z dnia 23 kwiet­nia 2012r.
w spraw­ie: powoła­nia Uczel­ni­anej koisji Rekru­ra­cyjnej na rok akad­demic­ki 2012/2013

Uch­wała nr 457 / 2012
z dnia 23 kwiet­nia 2012r.
w spraw­ie: wprowadzenia Reg­u­laminu Studiów w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi

Uch­wała nr 455 / 2012
z dnia 29 mar­ca 2012r.
w spraw­ie: wprowadzenia wzorów ucznel­ni­anych dyplomów ukończenia studiów pier­wszego stop­nia, studiów drugiego stop­nia, jed­no­li­tych studiów mag­is­ter­s­kich, studiów prowad­zonych wspól­nie oraz wzórr uczel­ni­anego świadect­wa ukończenia studiów pody­plo­mowych.

Uch­wała nr 449 / 2012
z dnia 29 mar­ca 2012r.
w spraw­ie: zani­any uch­wały nr 352/201 1 z dnia 21 kwiet­nia 2011 r. Sen­atu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie warunk­ów i try­bu rekru­tacji na I rok studiów nies­tacjon­amych do Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w roku aka­demickim 2012/2013 oraz formy stu­diow na poszczegól­nych kierunk­ach

Uch­wała nr 448 / 2012
z dnia 29 mar­ca 2012r.
w spraw­ie: określe­nia lim­itów miejsc na poszczególne kierun­ki studiów Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi

Uch­wała nr 441 / 2012
z dnia 23 lutego 2012r.
w spraw­ie: zmi­any uch­wały nr 3511201 1 z dnia 21 kwiet­nia 201 1 r. Sen­atu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie warunk­ów i try­bu rekru­tacji na I rok studiów stacjonarnych do Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w roku aka­demickim 2012/2013 oraz formy studiów na poszczegól­nych kierunk­ach.

ZARZĄDZENIA

2023

Zarządze­nie nr 81/2023
z dnia 7 sierp­nia 2023 r. w spraw­ie wprowadzenia Reg­u­laminu konkur­su „Wypeł­ni­a­j­cie anki­ety, wygry­wa­j­cie table­ty” w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Zarz%C4%85dzenia%20Rektora/Zarz%C4%85dzenie_2023_081.pdf

Zarządze­nie nr 79/2023
z dnia 7 sierp­nia 2023 r. w spraw­ie wzorów umów o warunk­ach pobiera­nia opłat za usłu­gi eduka­cyjne na stu­di­ach prowad­zonych w języku pol­skim
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Zarz%C4%85dzenia%20Rektora/Zarz%C4%85dzenie_2023_079.pdf

Zarządze­nie nr 78/2023
z dnia 7 sierp­nia 2023 r. w spraw­ie zasad pobiera­nia opłat za usłu­gi eduka­cyjne na stu­di­ach w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi oraz warunk­ów i try­bu zwal­ni­a­nia z tych opłat
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Zarz%C4%85dzenia%20Rektora/Zarz%C4%85dzenie_2023_078.pdf

Zarządze­nie nr 76/2023
z dnia 7 sierp­nia 2023 r. w spraw­ie Reg­u­laminu Cen­tral­nego Ośrod­ka Egza­m­i­na­cyjnego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Zarz%C4%85dzenia%20Rektora/Zarz%C4%85dzenie_2023_076.pdf

Zarządze­nie nr 66/2023
z dnia 5 czer­w­ca 2023 r. w spraw­ie Reg­u­laminu przyz­nawa­nia i wydatkowa­nia środ­ków finan­sowych przez Samorząd Stu­den­tów, Samorząd Dok­toran­tów, uczel­ni­ane orga­ni­za­c­je stu­denck­ie i orga­ni­za­c­je dok­toran­tów oraz sto­warzyszenia dzi­ała­jące w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Zarz%C4%85dzenia%20Rektora/Zarz%C4%85dzenie_066_2023.pdf

Zarządze­nie nr 64/2023
z dnia 6 czer­w­ca 2023 r. w spraw­ie Reg­u­laminu przyz­nawa­nia i wydatkowa­nia środ­ków finan­sowych związanych z inic­jaty­wa­mi naukowy­mi na rzecz stu­den­tów odby­wa­ją­cych ksz­tałce­nie w ramach Indy­wid­u­al­nego Toku Studiów
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Zarz%C4%85dzenia%20Rektora/Zarza%CC%A8dzenie_2023_064.pdf

Zarządze­nie nr 61/2023
z dnia 25 maja 2023 r. w spraw­ie wysokoś­ci opłaty semes­tral­nej za usłu­gi eduka­cyjne związane z ksz­tałce­niem na stu­di­ach nies­tacjonarnych dla cyk­lu ksz­tałce­nia rozpoczy­na­jącego się w roku aka­demickim 2023/2024
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Zarz%C4%85dzenia%20Rektora/Zarz%C4%85dzenie_2023_061.pdf

Zarządze­nie nr 60/2023
z dnia 23 maja 2023 r. w spraw­ie wysokoś­ci opłat rocznych za usłu­gi eduka­cyjne związane z ksz­tałce­niem cud­zoziem­ców na stu­di­ach stacjonarnych prowad­zonych w języku pol­skim oraz na kierunku biotech­nolo­gia – stu­di­ach stacjonarnych drugiego stop­nia prowad­zonych w języku ang­iel­skim dla cyk­li ksz­tałce­nia rozpoczy­na­ją­cych się w roku aka­demickim 2023/2024
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Zarz%C4%85dzenia%20Rektora/Zarz%C4%85dzenie_2023_060.pdf

Zarządze­nie nr 58/2023
z dnia 18 maja 2023 r. w spraw­ie rocznych kosztów ksz­tałce­nia na stu­di­ach stacjonarnych w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi w roku aka­demickim 2023/2024
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Zarz%C4%85dzenia%20Rektora/Zarz%C4%85dzenie_2023_058.pdf

Zarządze­nie nr 6/2023
z dnia 12 sty­cz­nia 2023 r. zmieni­a­jące zarządze­nie nr 109/2020 z dnia 26 październi­ka 2020 r. Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie powoła­nia Komisji ds. Ksz­tałce­nia na okres kadencji 2020 — 2024
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Zarz%C4%85dzenia%20Rektora/Zarz%C4%85dzenie_2023_006.pdf

2022

Zarządze­nie nr 107/2022
z dnia 1 grud­nia 2022 r. w spraw­ie rejes­tracji uczel­ni­anych orga­ni­za­cji stu­denc­kich i orga­ni­za­cji dok­toranc­kich oraz warunk­ów ich funkcjonowa­nia w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Zarz%C4%85dzenia%20Rektora/Zarza%CC%A8dzenie_2022_107_1.pdf

Zarządze­nie nr 102/2022
z dnia 29 listopa­da 2022 r. w spraw­ie sys­te­mu bez­pieczeńst­wa blanki­etów i dyplomów ukończenia studiów w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Zarz%C4%85dzenia%20Rektora/Zarz%C4%85dzenie_2022_102.pdf

Zarządze­nie nr 47/2022
z dnia 17 maja 2022 r. zmieni­a­jące zarządze­nie nr 80/2021 z dnia 6 lip­ca 2021 r. Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie zasad per­son­al­i­zowa­nia i wydawa­nia dyplo­mu ukończenia studiów, jego odpisów i dup­likatów oraz sporządza­nia i wydawa­nia suple­men­tu do dyplo­mu, jego odpisów i dup­likatów
https://bip.umed.pl/sites/legal-acts/legalActs/Zarz%C4%85dzenia%20Rektora/Zarz%C4%85dzenie_2022_047.pdf

Zarządze­nie 38/2022
z 27 kwiet­nia 2022 r. w spraw­ie lim­itów przyjęć na stu­dia na poszczegól­nych kierunk­ach, poziomach i for­ma­ch studiów w roku aka­demickim 2022/2023

Zarządze­nie nr 37/2022
z 27 kwiet­nia 2022 r. w spraw­ie wprowadzenia har­mono­gra­mu postępowa­nia rekru­ta­cyjnego na stu­dia wyższe rozpoczy­na­jące się w roku aka­demickim 2022/2023

2021

Zarządze­nie 56/2021
z dnia 11 maja 2021 w spraw­ie Pro­ce­dury przeprowadza­nia w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi nos­try­fikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdza­nia ukończenia studiów na określonym poziomie

Zarządze­nie 58/2021
z dnia 24 maja 2021 w spraw­ie wprowadzenia har­mono­gra­mu postępowa­nia rekru­ta­cyjnego na stu­dia wyższe rozpoczy­na­jące się w roku aka­demickim 2021/2022

Zarządze­nie 79/2021
z dnia 6 lip­ca 2021 r. w spraw­ie rocznych kosztów ksz­tałce­nia na stu­di­ach stacjonarnych w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi w roku aka­demickim 2021/2022

Zarządze­nie 80/2021
z dnia 6 lip­ca 2021 r. w spraw­ie zasad per­son­al­i­zowa­nia i wydawa­nia dyplo­mu ukończenia studiów, jego odpisów i dup­likatów oraz sporządza­nia i wydawa­nia suple­men­tu do dyplo­mu, jego odpisów i dup­likatów

Zarządze­nie 81/2021
z dnia 6 lip­ca 2021 r. w spraw­ie wysokoś­ci opłat za usłu­gi eduka­cyjne związane z ksz­tałce­niem na stu­di­ach wyższych dla cyk­li ksz­tałce­nia rozpoczy­na­ją­cych się w roku aka­demickim 2021/2022 w spraw­ie wysokoś­ci opłat za usłu­gi eduka­cyjne związane z ksz­tałce­niem na stu­di­ach wyższych dla cyk­li ksz­tałce­nia rozpoczy­na­ją­cych się w roku aka­demickim 2021/2022

Zarządze­nie nr 82/2021
z dnia 7 lip­ca 2021 r. w spraw­ie zasad wylicza­nia opłat za usłu­gi eduka­cyjne związane z ksz­tałce­niem na stu­di­ach wyższych w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi oraz kwot podle­ga­ją­cych zwro­towi

Zarządze­nie 86/2021
z dnia 16 lip­ca 2021 r. w spraw­ie powoła­nia Cen­trum Dostęp­noś­ci i Wspar­cia Osób z Niepełnosprawnoś­cią w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi

Zarządze­nie 87/2021
z dnia 21 lip­ca 2021 r. w spraw­ie sys­te­mu bez­pieczeńst­wa blanki­etów i dyplomów ukończenia studiów w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi

Zarządze­nie 17/2021
z dnia 2 mar­ca 2021 r. w spraw­ie Reg­u­laminu pra­cy Komisji ds. Ksz­tałce­nia Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi

Zarządze­nie 24/2021
z dnia 16 mar­ca 2021 r. w spraw­ie Reg­u­laminu orga­ni­za­cji zajęć, zal­iczeń i egza­m­inów prowad­zonych z wyko­rzys­taniem metod i tech­nik ksz­tałce­nia na odległość w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi

Zarządze­nie 29/2021
z dnia 18 mar­ca 2021 w spraw­ie Reg­u­laminu pra­cy komisji rekru­ta­cyjnych Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi

Zarządze­nie 56/2021
z dnia 11 maja 2021 r. w spraw­ie Pro­ce­dury przeprowadza­nia w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi nos­try­fikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdza­nia ukończenia studiów na określonym poziomie

2020

Zarządze­nie nr 132/2020
z dnia 11 grud­nia 2020 r. w spraw­ie przeprowadza­nia egza­m­inów dyplo­mowych z wyko­rzys­taniem metod i tech­nik ksz­tałce­nia na odległość w związku z zapo­b­ie­ganiem, prze­ci­wdzi­ałaniem i zwal­czaniem rozprzestrzeni­a­nia się wirusa SARS–COV‑2 wśród członków społecznoś­ci Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi

Zarządze­nie nr 121/2020
z dnia 19 listopa­da 2020 r. w spraw­ie zmi­any zarządzenia nr 28/2019 z dnia 23 kwiet­nia 2019 r. Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie zasad pobiera­nia opłat na stu­di­ach wyższych w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi oraz try­bu i warunk­ów zwal­ni­a­nia z tych opłat oraz wprowadzenia tek­stu jed­no­litego zarządzenia

Zarządze­nie nr 120/2020
z dnia 19 listopa­da 2020 r. w spraw­ie real­iza­cji pro­gramów studiów w związku z prze­ci­wdzi­ałaniem rozprzestrzeni­a­n­iu się wirusa SARS-COV‑2 wśród członków społecznoś­ci Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi

Zarządze­nie nr 118/2020
z dnia 6 listopa­da 2020 r. w spraw­ie zmi­any zarządzenia nr 77/2020 z dnia 27 sierp­nia 2020 r. Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie dzi­ałal­noś­ci Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w związku z prze­ci­wdzi­ałaniem rozprzestrzeni­a­nia się wirusa SARS-CoV­‑2 wśród członków społecznoś­ci Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi oraz wprowadzenia tek­stu jed­no­litego zarządzenia

Zarządze­nie nr 116/2020
z dnia 5 listopa­da 2020 r. w spraw­ie zasad przyz­nawa­nia nagrody Rek­to­ra dla najlep­szych absol­wen­tów Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi oraz zasad sporządza­nia i ogłasza­nia list rankingowych 10% najlep­szych absol­wen­tów Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi uprawnionych do wys­tąpi­enia z wnioskiem o umorze­nie kredy­tu stu­denck­iego

Zarządze­nie nr 99/2020
z dnia 1 październi­ka 2020 r. w spraw­ie zmi­any zarządzenia nr 38/2019 z dnia 20 maja 2019 r. Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie wyty­cznych do tworzenia pro­gramów studiów w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi oraz wprowadzenia tek­stu jed­no­litego zarządzenia

Zarządze­nie nr 97/2020
z dnia 30 wrześ­nia 2020 r.
w spraw­ie przesyła­nia za pośred­nictwem oper­a­to­ra pocz­towego doku­men­tów potwierdza­ją­cych ukończe­nie studiów wyższych prowad­zonych w języku pol­skim w związku z prze­ci­wdzi­ałaniem rozprzestrzeni­a­n­iu się wirusa SARS-COV‑2 wśród członków społecznoś­ci Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi

Zarządze­nie nr 95/2020
z dnia 29 wrześ­nia 2020 r.
w spraw­ie zmi­any zarządzenia nr 82/2020 z dnia 7 wrześ­nia 2020 r. Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie wyty­cznych doty­czą­cych prowadzenia zajęć, zal­iczeń i egza­m­inów w siedz­i­bie Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w związku z prze­ci­wdzi­ałaniem rozprzestrzeni­a­n­iu się wirusa SARS-CoV­‑2 i wprowadzenia tek­stu jed­no­litego zarządzenia

Zarządze­nie nr 82/2020
z dnia 7 wrześ­nia 2020 r.
w spraw­ie wyty­cznych doty­czą­cych prowadzenia zajęć, zal­iczeń i egza­m­inów w siedz­i­bie Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w związku z prze­ci­wdzi­ałaniem rozprzestrzeni­a­n­iu się wirusa SARS-CoV­‑2

Zarządze­nie nr 76/2020
z dnia 31 lip­ca 2020 r.
w spraw­ie wysokoś­ci opłat za usłu­gi eduka­cyjne związane z ksz­tałce­niem na stu­di­ach wyższych dla cyk­li ksz­tałce­nia rozpoczy­na­ją­cych się w roku aka­demickim 2020/2021

Zarządze­nie nr 75/2020
z dnia 31 lip­ca 2020 r.
w spraw­ie rocznych kosztów ksz­tałce­nia na stu­di­ach stacjonarnych w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi w roku aka­demickim 2020/2021

Zarządze­nie nr 47/2020
z dnia 22 maja 2020 r.
w spraw­ie przeprowadza­nia egza­m­inów i zal­iczeń w związku z prze­ci­wdzi­ałaniem rozprzestrzeni­a­n­iu się wirusa SARS-CoV­‑2 wśród członków społecznoś­ci Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi

Zarządze­nie nr 44/2020
z dnia 18 maja 2020 r.
w spraw­ie zasad wylicza­nia opłat za usłu­gi eduka­cyjne związane z ksz­tałce­niem na stu­di­ach wyższych w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi oraz kwot podle­ga­ją­cych zwro­towi

Zarządze­nie nr 41/2020
z dnia 12 maja 2020 r.
w spraw­ie zmi­any zarządzenia nr 29/2020 z dnia 30 mar­ca 2020 r. Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie real­iza­cji pro­gramów studiów w związku z zapo­b­ie­ganiem, prze­ci­wdzi­ałaniem i zwal­czaniem rozprzestrzeni­a­nia się wirusa SARS-COV‑2 wśród członków społecznoś­ci Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi oraz wprowadzenia tek­stu jed­no­litego zarządzenia

Zarządze­nie nr 39/2020
z dnia 6 maja 2020 r.
w spraw­ie real­iza­cji zajęć prak­ty­cznych i prak­tyk zawodowych w związku z zapo­b­ie­ganiem, prze­ci­wdzi­ałaniem i zwal­czaniem rozprzestrzeni­a­nia się wirusa SARS–COV‑2 wśród członków społecznoś­ci Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi

Zarządze­nie nr 29/2020
z dnia 30 mar­ca 2020 r.
w spraw­ie real­iza­cji pro­gramów studiów w związku z zapo­b­ie­ganiem, prze­ci­wdzi­ałaniem i zwal­czaniem rozprzestrzeni­a­nia się wirusa SARS–COV‑2 wśród członków społecznoś­ci Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi

Zarządze­nie nr 24/2020
z dnia 17 mar­ca 2020 r.
w spraw­ie real­iza­cji pro­gramów studiów z zas­tosowaniem metod i tech­nik ksz­tałce­nia na odległość w związku z prze­ci­wdzi­ałaniem skutkom rozprzestrzeni­a­nia się wirusa SARS–COV‑2 wśród członków społecznoś­ci Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi

2019

Zarządze­nie nr 77/2019
z dnia 26 wrześ­nia 2019 r.
w spraw­ie zmi­any zarządzenia nr 31/2019 z dnia 24 kwiet­nia 2019 r. Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie zasad wylicza­nia opłat za usłu­gi eduka­cyjne związane z ksz­tałce­niem na stu­di­ach wyższych w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi oraz kwot podle­ga­ją­cych zwro­towi w przy­pad­ku rozwiąza­nia umowy o warunk­ach pobiera­nia opłat związanych z ksz­tałce­niem na stu­di­ach wyższych lub przyz­na­nia urlopu od zajęć

Zarządze­nie nr 76/2019
z dnia 26 wrześ­nia 2019 r.
w spraw­ie zmi­any zarządzenia nr 28/2019 z dnia 23 kwiet­nia 2019 r. Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie zasad pobiera­nia opłat na stu­di­ach wyższych w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi oraz try­bu i warunk­ów zwal­ni­a­nia z tych opłat oraz wprowadzenia tek­stu jed­no­litego zarządzenia nr 28/2019 r. z dnia 23 kwiet­nia 2019 r. Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie zasad pobiera­nia opłat na stu­di­ach wyższych w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi oraz try­bu i warunk­ów zwal­ni­a­nia z tych opłat

Zarządze­nie nr 56/2019
z dnia 15 lip­ca 2019 r.
w spraw­ie wzorów umów o warunk­ach pobiera­nia opłat na stu­di­ach wyższych prowad­zonych w języku pol­skim

Zarządze­nie nr 31/2019
z dnia 24 kwiet­nia 2019 r.
w spraw­ie zasad wylicza­nia opłat za usłu­gi eduka­cyjne związane z ksz­tałce­niem na stu­di­ach wyższych w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi oraz kwot podle­ga­ją­cych zwro­towi w przy­pad­ku rozwiąza­nia umowy o warunk­ach pobiera­nia opłat związanych z ksz­tałce­niem na stu­di­ach wyższych lub przyz­na­nia urlopu od zajęć

Zarządze­nie nr 30/2019
z dnia 24 kwiet­nia 2019 r.
w spraw­ie wysokoś­ci opłat za usłu­gi eduka­cyjne związane z ksz­tałce­niem na stu­di­ach wyższych dla cyk­li ksz­tałce­nia rozpoczy­na­ją­cych się w roku aka­demickim 2019/2020

Zarządze­nie nr 29/2019
z dnia 24 kwiet­nia 2019 r.
w spraw­ie rocznych kosztów ksz­tałce­nia na stu­di­ach stacjonarnych w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi w roku aka­demickim 2019/2020

Zarządze­nie nr 28/2019
z dnia 23 kwiet­nia 2019 r.
w spraw­ie zasad pobiera­nia opłat na stu­di­ach wyższych w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi oraz try­bu i warunk­ów zwal­ni­a­nia z tych opłat

2018

Zarządze­nie nr 45/2018
z dnia 12 lip­ca 2018
Zarządze­nie Rek­to­ra w spraw­ie wysokoś­ci opłat za usłu­gi eduka­cyjne związane z ksz­tałce­niem na stu­di­ach wyższych i pody­plo­mowych dla cyk­li ksz­tałce­nia rozpoczy­na­ją­cych się w roku aka­demickim 2018/2019

Zarządze­nie nr 44/2018
z dnia 10 lip­ca 2018
Zarządze­nie Rek­to­ra w spraw­ie rocznych kosztów ksz­tałce­nia na stu­di­ach stacjonarnych w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi w roku aka­demickim 2018/2019

Zarządze­nie nr 30/2018
z dnia 29 mar­ca 2018 r.
Zarządze­nie Rek­to­ra w spraw­ie wprowadzenia Reg­u­laminu pomo­cy psy­cho­log­icznej udzielanej stu­den­tom w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi

Zarządze­nie nr 13/2018
z dnia 20 lutego 2018 r.
Zarządze­nie Rek­to­ra w spraw­ie wprowadzenia Reg­u­laminu sys­te­mu bib­lioteczno-infor­ma­cyjnego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi

2017

Zarządze­nie nr 80/2017
z dnia 19 grud­nia 2017 r.
Zarządze­nie Rek­to­ra w spraw­ie wprowadzenia w roku aka­demickim 2017/2018 Reg­u­laminu konkur­su w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi — Wypełniona anki­eta? Wygraj table­ta

Zarządze­nie nr 78/2017
z dnia 5 grud­nia 2017 r.
Zarządze­nie Rek­to­ra w spraw­ie orga­ni­za­cji roku aka­demick­iego 2018/2019

Zarządze­nie nr 58/2017
z dnia 7 wrześ­nia 2017
Zarządze­nie Rek­to­ra w spraw­ie ogól­nych zasad przy­go­towywa­nia i oce­ny prac dyplo­mowych w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi oraz wyty­cznych dla rad wydzi­ałów, doty­czą­cych ustal­e­nia szczegółowych zasad przy­go­towywa­nia i oce­ny prac dyplo­mowych

Zarządze­nie nr 2/2017
z dnia 16 sty­cz­nia 2017
Zarządze­nie Rek­to­ra w spraw­ie zasad przyz­nawa­nia nagrody Rek­to­ra dla najlep­szych absol­wen­tów Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP