Doktoranci – stypendia

Stypendium dla najlepszych doktorantów

Jeśli uzyskałeś bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym możesz otrzymać stypendium dla najlepszych doktorantów już na pierwszym roku studiów doktoranckich. Wystarczy złożyć wniosek w Dziale ds. Bytowych Studentów i Doktorantów (II piętro, pok. 206).

By otrzymać stypendium w kolejnych latach musisz łącznie spełnić trzy warunki:

  1. zaliczyć rok studiów w terminie przewidzianym w regulaminie studiów uzyskując bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich;
  2. wykazać się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej;
  3. podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię musisz wykazać się szczególnym zaangażowaniem w pracę dydaktyczną.

Wniosek składasz wraz dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia naukowe.

Pamiętaj też, że punktujemy prace przyjęte do druku – nie zaś opublikowane i to na Tobie spoczywa obowiązek dostarczenia potwierdzenia o dacie przyjęcia.

Sprawdź wysokość stypendium

Rok studiów

Ilośc punktów

Wysokość stypendium: 600 zł
Wysokość stypendium: 500 zł
Wysokość stypendium: 400 zł

Ilośc punktów

Wysokość stypendium: 600 zł
Wysokość stypendium: 500 zł

Ilośc punktów

Wysokość stypendium: 600 zł
Wysokość stypendium: 500 zł

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!