Czcionka A- A A+

Doktoranci – stypendia

Strona główna » Student » Stypendia i akademiki » Doktoranci – stypendia » Stypendium Rektora dla doktorantów

Stypendium Rektora dla doktorantów

By otrzymać stypendium Rektora musisz łącznie spełnić trzy warunki:

1. uzyskanie co najmniej dobrych wyników z egzaminów objętych programem studiów doktoranckich
2. wykazać się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej;
3. podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię musisz wykazać się szczególnym zaangażowaniem w pracę dydaktyczną.

Wniosek składasz wraz dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia naukowe.

Pamiętaj też, że punktujemy prace przyjęte do druku – nie zaś opublikowane i to na Tobie spoczywa obowiązek dostarczenia potwierdzenia o dacie przyjęcia.

UWAGA!

Stypendium nie jest przyznawane w okresie przedłużenia odbywania studiów doktoranckich.

Sprawdź wysokość stypendium

  Rok studiów

  Ilośc punktów

  Wysokość stypendium: 800 zł

  Wysokość stypendium: 700 zł

  Wysokość stypendium: 600 zł

  Ilośc punktów

  Wysokość stypendium: 600 zł

  Wysokość stypendium: 500 zł

  Ilośc punktów

  Wysokość stypendium: 600 zł

  Wysokość stypendium: 500 zł

  godło Polski

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  Al. Kościuszki 4
  90-419 Łódź
  NIP 725 18 43 739
  REGON 473 073 308

  Znajdź nas!

  BIP