Czcionka A- A A+

Stypendia i akademiki

KREDYT STUDENCKI

Jest formą pożyczki udzielanej przez wybrane banki komercyjne, przyznawany na preferencyjnych warunkach, które są możliwe dzięki dopłatom z Funduszu Kredytów Studenckich i finansowane z budżetu państwa.

DLA KOGO?

Kredyt studencki może otrzymać:

  • osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia, jednak wypłata następuje po uzyskaniu statusu studenta;
  • student, który nie ukończył 30 roku życia;
  • doktorant, który nie ukończył 35 roku życia;
  • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, rezydenci długoterminowi Unii Europejskiej, uchodźcy oraz posiadacze Karty Polaka.

KIEDY?

O kredyt można ubiegać się  niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń stypendialnych przez cały rok, a wnioski są rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty ich złożenia.

Procedura składania wniosku jest jednorazowa, a kredyt będziesz mógł otrzymywać przez cały okres studiów.

GDZIE?

Wniosek o udzielenie kredytu można składać w następujących instytucjach:

1) PKO Bank Polski S.A.,
2) Bank PEKAO S.A.,
3) Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
4) SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

CO TRZEBA WIEDZIEĆ?

  • We wniosku należy wskazać jedną z dostępnych kwot kredytu. Miesięczna transza kredytu studenckiego może wynosić od 400 do 1000 zł. W trakcie pobierania kredytu możesz dokonać zmiany wysokości otrzymywanych środków, dostosowując je do aktualnych potrzeb.
  • Bądź przygotowany/a na konieczność wykazania składu i dochodu rodziny w trakcie ubiegania się o kredyt, ponieważ istnieje tutaj kryterium dochodowe na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym rok ubiegania się o kredyt, które nie może przekroczyć 3000 zł.
  • Kredyt może być w całości poręczony przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a więc nie musisz martwić się o to, czy dochody rodziców pozwolą na odpowiednie zabezpieczenie spłaty. Spłata kredytu może zostać również poręczona przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Spłata kredytu rozpoczyna się po upływie dwóch lat od terminu ukończenia studiów. Jest to czas na podjęcie pracy po studiach i ustabilizowanie sytuacji finansowej.

W przypadku trudności ze spłatą kredytu przewidziane są narzędzia stanowiące realne udogodnienia w regulowaniu zobowiązania. Wysokość miesięcznej raty może być zmniejszona do 20% średniego miesięcznego dochodu kredytobiorcy, a w przypadku trudnej sytuacji życiowej można złożyć wniosek o zawieszenie na 12 miesięcy spłaty kredytu wraz z odsetkami. Jeżeli trudna sytuacja życiowa będzie uniemożliwiała spłatę kredytu, wówczas minister może umorzyć kredyt częściowo, a w szczególnych przypadkach nawet w całości.

WAŻNE: Jeśli ukończyłeś/łaś studia w grupie do 10% najlepszych studentów możesz uzyskać umorzenie nawet do 50% kredytu.

Więcej informacji znajdziesz stronie gov.pl

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP