Stypendia i akademiki

KREDYT STUDENCKI

KREDYT STUDENCKI jest niskooprocentowaną formą pożyczki udzielanej przez wybrane banki komercyjne. Dzięki opłaceniu części oprocentowania z budżetu państwa, kredyt studencki stanowi istotny czynnik wsparcia dla studentów i doktorantów, których sytuacja materialna w przypadku braku możliwości zaciągnięcia taniej pożyczki, nie pozwoliłaby na podjęcie studiów.

DLA KOGO?

– O pożyczkę lub kredyt studencki mogą ubiegać się studenci, doktoranci oraz kandydaci na studia i studia doktoranckie, którzy rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia.
– Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia/studia doktoranckie od października 2016 mogą składać wnioski o kredyt pod warunkiem przedstawienia dokumentu potwierdzającego udział w rekrutacji lub przyjęcie na studia.
– Umowa kredytowa może być zawarta jedynie po uzyskaniu statusu studenta.
– W roku akademickim 2018/2019 pożyczkę lub kredyt studencki może otrzymać osoba, której miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 2500 zł.
– Student lub doktorant może otrzymać tylko jedną pożyczkę lub kredyt. Oznacza to, że jeśli korzystałeś już z tej formy wsparcia finansowego, nie możesz zrobić tego ponownie.

KIEDY?

Wniosek o kredyt studencki możesz złożyć w terminie od 15 lipca do 20 października w placówce wybranego banku.

GDZIE?

Niskooprocentowanych kredytów studenckich udzielają:

1) PKO Bank Polski S.A.,
Więcej informacji

2) Bank PEKAO S.A.,
Więcej informacji

3) Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
Więcej informacji

4) SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).
Więcej informacji

Wniosek złożysz w siedzibie wybranego banku, gdzie również uzyskasz szczegółowe informacje o dokumentach niezbędnych do ubiegania się o kredyt.

CO TRZEBA WIEDZIEĆ?

W roku akademickim 2018/2019 wysokość miesięcznej raty pożyczki lub kredytu studenckiego wynosi:
1) 600 zł – rata podstawowa
2) 800 zł albo 1000 zł – rata podwyższona
3) 400 zł – rata obniżona

– Bądź przygotowany/a na konieczność wykazania składu i dochodu rodziny w trakcie ubiegania się o kredyt oraz konieczność potwierdzania statusu studenta dwa razy w roku w czasie pobierania kredytu. Konieczny jest również poręczyciel lub poręczyciele – o szczegóły pytaj w placówkach wymienionych wyżej banków.

– Kredyt przyznawany jest na okres trwania studiów (maksymalnie 6 lat) lub studiów doktoranckich (maksymalnie 4 lata) i wypłacany przez 10 miesięcy w roku – od października do lipca.

– Spłata kredytu rozpoczyna się po upływie dwóch lat od terminu ukończenia studiów albo terminu, w którym zgodnie z ostatnim przedstawionym zaświadczeniem o odbywaniu studiów kredytobiorca powinien ukończyć studia – w zależności od tego, który termin nastąpił wcześniej.

– Liczba rat spłaty kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat, co w praktyce oznacza, że masz możliwość spłaty kredytu w czasie dwukrotnie dłuższym niż go otrzymywałeś.

– W przypadku trudności ze spłatą kredytu spowodowaną udokumentowaną trudną sytuacją materialną spłata może zostać zawieszona lub umorzona.

WAŻNE: Jeśli ukończyłeś/łaś studia w grupie do 10% najlepszych absolwentów uczelni lub studiów doktoranckich, możesz uzyskać umorzenie nawet do 50% kredytu. W zależności od miejsca które zajmujesz w rankingu najlepszych absolwentów przewidziano możliwość umorzenia 20%, 35% lub 50% kredytu. Wniosek o umorzenie wraz z wymaganymi zaświadczeniami należy złożyć w terminie 30 dni od dnia uzyskania tego potwierdzenia.

Więcej informacji na: http://www.nauka.gov.pl/kredyty-studenckie/

Załączniki:
1) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich
2) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich
3) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!