Czcionka A- A A+

Stypendia i akademiki

KREDYT STUDENCKI

Jest formą pożyczki udzielanej przez wybrane banki komercyjne, przyznawany na preferencyjnych warunkach, które są możliwe dzięki dopłatom z Funduszu Kredytów Studenckich i finansowane z budżetu państwa.

DLA KOGO?

Kredyt studencki może otrzymać:

  • osoba ubiegająca się o studia, jednak wypłata następuje po uzyskaniu statusu studenta;
  • student, który nie ukończył 30 roku życia;
  • doktorant, który nie ukończył 35 roku życia;
  • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, rezydenci długoterminowi Unii Europejskiej, uchodźcy oraz posiadacze Karty Polaka.

KIEDY?

O kredyt można ubiegać się  niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń stypendialnych przez cały rok, a wnioski są rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty ich złożenia.

Procedura składania wniosku jest jednorazowa, a kredyt będziesz mógł otrzymywać przez cały okres studiów.

GDZIE?

Wniosek o udzielenie kredytu można składać w następujących instytucjach:
1) PKO Bank Polski S.A.,
2) Bank PEKAO S.A.,
3) Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
4) SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

 

CO TRZEBA WIEDZIEĆ?

  • We wniosku należy wskazać jedną z dostępnych kwot kredytu. Miesięczna transza kredytu studenckiego może wynosić od 400 do 1000 zł. W trakcie pobierania kredytu możesz dokonać zmiany wysokości otrzymywanych środków, dostosowując je do aktualnych potrzeb.
  • Bądź przygotowany/a na konieczność wykazania składu i dochodu rodziny w trakcie ubiegania się o kredyt, ponieważ istnieje tutaj kryterium dochodowe na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym rok ubiegania się o kredyt, które nie może przekroczyć 3000 zł.
  • Kredyt może być w całości poręczony przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a więc nie musisz martwić się o to, czy dochody rodziców pozwolą na odpowiednie zabezpieczenie spłaty. Spłata kredytu może zostać również poręczona przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Spłata kredytu rozpoczyna się po upływie dwóch lat od terminu ukończenia studiów. Jest to czas na podjęcie pracy po studiach i ustabilizowanie sytuacji finansowej. Odsetki wynoszą jedynie połowę stopy redyskontowej weksli NBP, a okres spłaty rozkłada się na dwukrotności pobierania kredytu, a więc miesięcznie jako absolwent spłacasz połowę tego co otrzymywałeś miesięcznie na studiach. Przykładowo jeśli jako student pobierałeś miesięcznie 800 zł, to dwa lata po zakończeniu studiów będziesz spłacał około 400 zł miesięcznie.

W przypadku trudności ze spłatą kredytu przewidziane są narzędzia stanowiące realne udogodnienia w regulowaniu zobowiązania. Wysokość miesięcznej raty może być zmniejszona do 20% średniego miesięcznego dochodu kredytobiorcy, a w przypadku trudnej sytuacji życiowej można złożyć wniosek o zawieszenie na 12 miesięcy spłaty kredytu wraz z odsetkami. Jeżeli trudna sytuacja życiowa będzie uniemożliwiała spłatę kredytu, wówczas minister może umorzyć kredyt częściowo, a w szczególnych przypadkach nawet w całości.

WAŻNE: Jeśli ukończyłeś/łaś studia w grupie do 10% najlepszych studentów możesz uzyskać umorzenie nawet do 50% kredytu.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002468/O/D20182468.pdf

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP