Czcionka A- A A+

Stypendia i akademiki

Kontakt

Biuro Obsłu­gi StudiówDzi­ał Pomo­cy Mate­ri­al­nejUni­w­er­syte­tu Medy­cznego w ŁodziPlac Hallera 1, bud. nr 1B90–647 Łódźbytowy@umed.lodz.pl
piętro II, pok. 204–205

Wszys­tkie pyta­nia prosimy kierować na adres bytowy@umed.lodz.pl; tel.: 42 272–51-46; 799 092 102 lub bezpośred­nio do oso­by opieku­jącej się danym kierunk­iem.

 

 

 • Agata Gajdzińska
  Kierownik

  tel. 42 272 51 44 / pok. 205
  tel. 785 911 595
  agata.gajdzinska@umed.lodz.pl

   

 • Michał Agatka
  Specjalista ds. stypendiów

  Kierun­ki: Fizjoter­apia
  Stype­n­dia z Fun­duszu Włas­nego UMED
  Stype­n­dia Min­is­tra Zdrowia dla Cud­zoziem­ców (NAWA)

  +48 42 272 51 50 / pok. 204A
  michal.agatka@umed.lodz.pl

   

 • Marta Przybyłek
  Specjalista ds. Stypendiów

  Kierun­ki: Diete­ty­ka, Ratown­ict­wo medy­czne, Lekarsko – Den­tysty­czny, Tech­ni­ki den­tysty­czne
  e‑obiegówka – rozliczenia
  e‑kaucja – rozliczenia

  tel. 42 272 51 48 / pok. 205
  marta.przybylek@umed.lodz.pl

 • Patrycja Dacko
  Samodzielny referent ds. stypendiów

  Kierun­ki: Kos­me­tolo­gia, Anal­i­ty­ka medy­cz­na, Far­ma­c­ja, Zdrowie Pub­liczne

  +48 42 272 51 51 / pok. 205
  patrycja.dacko@umed.lodz.pl

   

 • Agnieszka Kosior-Oleśko
  Samodzielny referent ds. stypendiów

  Kierun­ki: Położnict­wo, Pielęg­niarst­wo

  +48 42 272 51 49 / pok. 204
  agnieszka.kosior-olesko@umed.lodz.pl

   

 • Agnieszka Kieszek
  Samodzielny referent ds. stypendiów

  Kierun­ki: Lekars­ki lata I‑III, Elek­tro­ra­di­olo­gia

  +48 42 272 51 47 / pok. 204a
  agnieszka.kieszek@umed.lodz.pl

 • Aneta GANDECKA
  SAMODZIELNY REFERENT DS. STYPENDIÓW

  Kierun­ki: Lekars­ki lata IV-VI, Wojskowo – lekars­ki VI rok, Biotech­nolo­gia

  +48 42 272 51 45 / pok. 204
  aneta.gandecka@umed.lodz.pl

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP