Studenci-stypendia

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium to jest przeznaczone dla studentów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Wniosek wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności złóż elektronicznie poprzez Wirtualną Uczelnię i w ciągu 7 dni roboczych  złóż własnoręczny podpis na wniosku oraz dostarcz do Specjalisty ds.. Osób Niepełnosprawnych orzeczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności.

Jeżeli orzeczenie zostało wydane na czas określony, stypendium jest wypłacane do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin jego ważności. By ponownie uzyskać stypendium, złóż wniosek raz jeszcze i przedstaw nowe orzeczenie.

Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia orzeczonej niepełnosprawności studenta.

Sprawdź wysokość stypendium

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stopień niepełnosprawności

Wysokość stypendium: 250 zł
Wysokość stypendium: 350 zł
Wysokość stypendium: 450 zł

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!