Studenci-stypendia

Terminy

Termin składania wniosków na rok akademicki 2019/2020

AKADEMIKI

  • Do 07. czerwca 2019 r. – termin składania wniosków o akademik dla studentów II – V roku
  • Do 30. lipca 2019 r. – termin składania wniosków o akademik dla osób przyjętych na I rok studiów jednolitych magisterskich oraz studiów I stopnia.
  • Do 1. września – termin składania wniosków o akademik dla osób przyjętych na I rok studiów II stopnia.

UWAGA!
Wnioski osób przyjętych na studia w terminach przekraczających powyżej wymienione będą rozpatrywane w terminie późniejszym.

STYPENDIA

  • Od 05. września do 03. października – termin składania wniosków o stypendium Rektora (dotyczy studentów oraz doktorantów)
  • 11. października – kompletne wnioski o stypendium socjalne złożone do powyższego dnia zostaną rozpatrzone do końca listopada. Wnioski złożone po 11. października zostaną rozpatrzone w terminie późniejszym
  • do 20. września – termin składania wniosków o stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego (dla laureatów i finalistów olimpiad)
  • od 01. października do 25. października – termin składania wniosków o stypendia Ministra Zdrowia (dla studentów cudzoziemców)

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!