Studenci-stypendia

Terminy

Termin składania wniosków na rok akademicki 2020/2021

AKADEMIKI
Wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim  należy przesłać do dnia  8 września 2020 r.
Do wniosku o akademik należy załączyć dokumenty o dochodzie: Wykaz dokumentów do akademika
Wniosek wraz z dokumentami  należy  przesłać w formie skanu na adres mailowy bytowy@umed.lodz.pl

STYPENDIA SOCJALNE
Wnioski o stypendium socjalne należy przesłać do dnia 4 października 2020 r.
Wnioski złożone po 4 października będą rozpatrywane w grudniu 2020 r.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty o dochodach zgodnie z poniższym wykazem.
Wykaz dokumentów do stypendium socjalnego

Wnioski wraz załącznikami należy przesłać w formie skanu na adres mailowy bytowy@umed.lodz.pl oraz w oryginałach pocztą/kurierem na adres:

Dział ds. bytowych studentów i doktorantów
Plac Hallera 1
Bud 1, pok. 204-206
90-647 Łódź

POZOSTAŁE STYPENDIA
Terminy składania wniosków o stypendium Rektora, stypendium socjalne i stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego,  stypendium Ministra Zdrowia (dla studentów cudzoziemców) zostaną podane w późniejszym czasie.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!