Studenci-stypendia

Terminy

Termin składania wniosków na rok akademicki 2020/2021

AKADEMIKI
Wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim  należy przesłać do dnia  8 września 2020 r.
Do wniosku o akademik należy załączyć dokumenty o dochodzie: Wykaz dokumentów do akademika
Wniosek wraz z dokumentami  należy  przesłać w formie skanu na adres mailowy bytowy@umed.lodz.pl

STYPENDIA SOCJALNE
Wnioski o stypendium socjalne należy przesłać do dnia 4 października 2020 r.
Wnioski złożone po 4 października będą rozpatrywane w grudniu 2020 r.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty o dochodach zgodnie z poniższym wykazem.
Wykaz dokumentów do stypendium socjalnego

Wnioski o stypendium socjalne należy przesłać wraz wymaganymi dokumentami (w oryginałach) zgodnie z wykazem dokumentów, Pocztą Polską/kurierem na adres:

Dział ds. bytowych studentów i doktorantów
Plac Hallera 1
Bud 1, pok. 204-206
90-647 Łódź

Stypendium Rektora
Wnioski należy złożyć do dnia 4 października 2020 r.
Termin ten jest terminem prawa materialnego i wnioski złożone po jego upływie nie wywołują skutków prawnych.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych
Wnioski należy przesłać do dnia 4 października 2020 r.
Wnioski złożone po 4 października będą rozpatrywane na kolejnych komisjach.

Własny Fundusz Stypendialny
Wnioski należy złożyć do dnia 4 października 2020 r.
Termin ten jest terminem prawa materialnego i wnioski złożone po jego upływie nie wywołują skutków prawnych.

Stypendium Ministra Zdrowia (dla studentów cudzoziemców)
Wnioski należy złożyć do dnia 23 października 2020 r.
Termin ten jest terminem prawa materialnego i wnioski złożone po jego upływie nie wywołują skutków prawnych.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!