Czcionka A- A A+

Studenci-stypendia

Terminy

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów – od 18 września do 5 października 2023 r. – termin ten jest terminem prawa materialnego i wnioski złożone po jego upływie nie wywołują skutków prawnych. Przed wysłaniem wniosku upewnij się, zę wszystkie Twoje oceny zostały wprowadzone do Elektronicznego Indeksu.

Stypendium socjalne – od 1 września do 5 października 2023r. – jest to termin porządkowy – wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną rozpatrzone najwcześniej w grudniu br. akademickiego. Wnioski o stypendium socjalne student może złożyć także w trakcie roku akademickiego, jeżeli sytuacja dochodowa jego rodziny uległa pogorszeniu. Stypendium przyznawane jest od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z pełną dokumentacją dochodową rodziny.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych – od 01 września do 5 października 2023r.– jest to termin porządkowy – wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną rozpatrzone najwcześniej w grudniu br. akademickiego.

Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych student może złożyć także w trakcie roku akademickiego przedstawiając Specjaliście ds. osób niepełnosprawnych orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Stypendium przyznawane jest od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność.

Zapomoga – wnioski o zapomogę student może złożyć dwa razy w roku akademickim. Uwaga – wniosek złożony do 30 września 2023r. będzie rozpatrywany na rok akademicki 2022/2023. Jeśli chcesz złożyć wniosek o zapomogę na rok akademicki 2023/2024 poczekaj z jego wypełnieniem do 1 października 2023r. Pamiętaj, że wniosek musi zostać złożony najpóźniej w terminie do 3 miesięcy od daty zaistnienia zdarzenia uprawniającego do otrzymania zapomogi.

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP