Czcionka A- A A+

Studenci-stypendia

Stypendium rektora

Jest to prestiżowe stypendium przyznawane przez Rektora, mające na celu wsparcie najzdolniejszych studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Jeśli zaliczyłeś w terminie poprzedni rok akademicki i uzyskałeś za niego wysoką średnią ocen lub posiadasz osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, złóż wniosek elektronicznie poprzez Wirtualną Uczelnię oraz dołącz do wniosku dokumenty potwierdzające Twoje osiągnięcia.

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej. Formularz jest dostępny na koncie studenta w zakładce „Stypendia”. Pamiętaj by podczas składania wniosku dołączyć potwierdzenia dodatkowych osiągnięć wykazanych we wniosku.

Nieudokumentowanie osiągnięć skutkować będzie przeliczeniem wniosku jedynie w oparciu o średnią ocen.

Jeżeli jesteś tegorocznym maturzystą i zostałeś przyjęty na pierwszy rok studiów możesz otrzymywać Stypendium Rektora pod warunkiem, że jesteś laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty; medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie

Szczegółowe kryteria punktacji osiągnięć oraz wniosek znajdziesz na dole strony.

Sprawdź wysokość stypendium

Uprawnieni do otrzymania stypendium Rektora

Rodzaj stypendium

Wysokość stypendium: 800 zł
Wysokość stypendium: 600 zł

Rodzaj stypendium

Wysokość stypendium: 800 zł
Wysokość stypendium: 600 zł
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP