Studenci-stypendia

Stypendium rektora

Jest to prestiżowe stypendium przyznawane przez Rektora, mające na celu wsparcie najzdolniejszych studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Jeśli zaliczyłeś w terminie poprzedni rok akademicki i uzyskałeś za niego wysoką średnią ocen lub posiadasz osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, złóż wniosek elektronicznie poprzez Wirtualną Uczelnię oraz dostarcz dokumenty potwierdzające Twoje osiągnięcia.

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej (poprzez Wirtualną Uczelnię) a dokumenty potwierdzające dodatkowe osiągnięcia należy dostarczyć do 4 października roku akademickiego, na który przyznawane jest stypendium. Nieudokumentowanie osiągnięć skutkować będzie przeliczeniem wniosku jedynie w oparciu o średnią ocen.

Jeżeli jesteś tegorocznym maturzystą i zostałeś przyjęty na pierwszy rok studiów możesz otrzymywać Stypendium Rektora pod warunkiem, że jesteś laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, jeśli profil olimpiady był zgodny z obszarem wiedzy, do którego przyporządkowany jest kierunek studiów.

Elektroniczna forma składania wniosków nie dotyczy nowoprzyjętych studentów oraz studentów rozpoczynających I rok studiów II stopnia.

Szczegółowe kryteria punktacji osiągnięć oraz wniosek znajdziesz na dole strony.

Sprawdź wysokość stypendium

Uprawnieni do otrzymania stypendium Rektora

Rodzaj stypendium

Wysokość stypendium: 650 zł
Wysokość stypendium: 450 zł

Rodzaj stypendium

Wysokość stypendium: 650 zł
Wysokość stypendium: 450 zł

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!