Studenci-stypendia

Ubezpiecznie zdrowotne

Studencie, pamiętaj, że aby mieć prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, musisz być zgłoszony do ubezpieczenia. Jeśli nie masz 26 lat do ubezpieczenia zgłaszają Cię Twoi rodzice, dziadkowie lub opiekunowie prawni – jako członka rodziny.

Jeżeli ukończyłeś już 26 rok życia i nikt Cię nie ubezpieczył (małżonek, pracodawca) zgłoś się do nas. Wypełnisz odpowiednie druki zostaniesz ubezpieczony przez Uczelnię.

Pamiętaj, że jeśli byłeś zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego a podczas wakacji podjąłeś pracę, to z chwilą jej zakończenia zostaniesz wyrejestrowany z ubezpieczenia. Utracisz prawo do świadczenia zdrowotnego także wtedy, gdy rodzice stracą lub zmienią pracę. W takich przypadkach musisz zostać ponownie zgłoszony.

Gdy ukończysz studia, lub zostaniesz skreślony z listy studentów i jeszcze nie podjąłeś pracy masz prawo do opieki zdrowotnej w ramach NFZ przez kolejne 4 miesiące.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!