Studenci-stypendia

Ubezpiecznie zdrowotne

Uwaga studenci, którzy ukończyli 26 rok życia i chcą być ubezpieczeni przez Uczelnię
W związku z aktualną sytuacją epidemiczną prosimy o mailowe, z uczelnianego  studenckiego adresu, przesyłanie wypełnionych druków  ZUS ZZA  i oświadczenia do ubezpieczenia zdrowotnego (dostępne na stronie) na adresy mailowe anna.ujazdowska@umed.lodz.pl oraz agata.gajdzinska@umed.lodz.pl

Wypełnione i podpisane druki należy przesłać pocztą na adres:
Dział ds. Bytowych Studentów i Doktorantów UMED
Pl. Hallera 1, 90-647 Łódź.

Zasady te obowiązują do odwołania.

 

Obywatele RP
Studencie, pamiętaj, że aby mieć prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, musisz być zgłoszony do ubezpieczenia. Jeśli nie masz 26 lat do ubezpieczenia zgłaszają Cię Twoi rodzice, dziadkowie lub opiekunowie prawni – jako członka rodziny.

Jeżeli ukończyłeś już 26 rok życia i nikt Cię nie ubezpieczył (małżonek, pracodawca) zgłoś się do Działu ds. Bytowych  Studentów i Doktorantów.  Wypełnisz odpowiednie druki zostaniesz ubezpieczony przez Uczelnię.

Pamiętaj, że jeśli byłeś zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego a podczas wakacji podjąłeś pracę, to z chwilą jej zakończenia zostaniesz wyrejestrowany z ubezpieczenia. Utracisz prawo do świadczenia zdrowotnego także wtedy, gdy rodzice stracą lub zmienią pracę. W takich przypadkach musisz zostać ponownie zgłoszony.

Gdy ukończysz studia, lub zostaniesz skreślony z listy studentów i jeszcze nie podjąłeś pracy masz prawo do opieki zdrowotnej w ramach NFZ przez kolejne 4 miesiące.

Studenci obcokrajowcy posiadający ważną KARTĘ POLAKA
Studenci macie możliwość dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego refundowanego przez  Uczelnię.

Trzeba podpisać umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne z Narodowym Funduszem Zdrowia (w Łodzi, ul Kopcińskiego  58 ).  Musisz mieć przy sobie: ważną Kartę Polaka, legitymację studencką, aktualny paszport, oświadczenie potwierdzające zamieszkanie w Łodzi

W ciągu siedmiu dni od daty podpisania umowy dostarcz dokument do Działu ds. Bytowych Studentów i Doktorantów, wypełnisz odpowiednie druki i składka będzie opłacana przez Uczelnię.

 

 

Osobami prowadzącymi sprawy związane z  ubezpieczeniem zdrowotnym są: mgr Anna Ujazdowska – tel. +48 272 51 48, e-mail: anna.ujazdowska@umed.lodz.pl, mgr Agata Gajdzińska – tel. +48 272 51 44, e-mail: agata.gajdzinska@umed.lodz.pl.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!