Studenci-stypendia

Stypendia Ministra, Samorządowe i inne

STYPENDIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

7 stycznia 2019 roku rozpoczyna się XIII edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci wszystkich kierunków studiów w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do 10.000 zł.

Wnioski o przyznanie stypendium wraz załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia (oryginały + kserokopie) należy składać wyłącznie w Dziale ds. Bytowych Studentów i Doktorantów (Plac Hallera 1, II piętro, pok. 205 – 206) terminie od 7 do 31 stycznia 2019 r.

Wszelkich informacji na temat stypendium udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:

Dorota Komar, tel. 042 291-98-30, dorota.komar@lodzkie.pl
Karolina Krupa, tel. 042 291-98-30, karolina.krupa@lodzkie.pl

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.lodzkie.pl:
https://www.lodzkie.pl/edukacja/konkursy/stypendia/2019-rok-xiii-edycja-jednorazowych-stypendi%C3%B3w-naukowych-marsza%C5%82ka-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego

 


STYPENDIA MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

„Studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zainteresowanych stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019 informujemy, że wnioski wraz z pełną dokumentacją potwierdzającą wybitne osiągnięcia należy składać wyłącznie w Dziale ds. Bytowych Studentów i Doktorantów (Pl. Hallera 1, budynek 1; pok. 205 i 206) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2018 roku.

UWAGA
Z uwagi na zaplanowany termin posiedzenia Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu, studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu wnioski o styp. Ministra mogą składać najpóźniej do dnia 14 września 2018 roku.

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2018/2019

Osoby składające wnioski o stypendia Ministra zobowiązane są do dostarczenia kopii wniosku oraz jego załączników w wersji elektronicznej (wniosek – WORD, załączniki – PDF).”


Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!