Studenci-stypendia

Stypendia Ministra, Samorządowe i inne

STYPENDIA MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

„Studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zainteresowanych stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019 informujemy, że wnioski wraz z pełną dokumentacją potwierdzającą wybitne osiągnięcia należy składać wyłącznie w Dziale ds. Bytowych Studentów i Doktorantów (Pl. Hallera 1, budynek 1; pok. 205 i 206) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2018 roku.

UWAGA
Z uwagi na zaplanowany termin posiedzenia Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu, studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu wnioski o styp. Ministra mogą składać najpóźniej do dnia 14 września 2018 roku.

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2018/2019

Osoby składające wnioski o stypendia Ministra zobowiązane są do dostarczenia kopii wniosku oraz jego załączników w wersji elektronicznej (wniosek – WORD, załączniki – PDF).”

 


STYPENDIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

2 stycznia 2018 roku rozpoczyna się XII edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci wszystkich kierunków studiów w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do 10.000 zł.

Wnioski o przyznanie stypendium wraz załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia (oryginały + kserokopie) należy składać w Dziale ds. Bytowych Studentów i Doktorantów (Plac Hallera 1, II piętro, pok. 205 – 206) terminie od 3 do 24 stycznia 2018 r.

Wszelkich informacji na temat stypendium udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:
Dorota Komar, tel. 042 291-98-30, dorota.komar@lodzkie.pl
Sylwia Skonka, tel. 042 291-98-29, sylwia.skonka@lodzkie.pl

Pliki do pobrania:

Regulamin
Wniosek student
Sprawozdanie


Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!