Doktoranci – stypendia

Terminy

Termin składania wniosków w roku akademickim 2018/2019

3 października 2018 r. jest terminem porządkowym do składania wniosków
o przyznanie świadczeń z funduszu pomocy materialnej czyli:
– stypendium dla najlepszych doktorantów;
– stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
– stypendium socjalnego / socjalnego w podwyższonej wysokości

Okres przyznawania stypendiów:
W roku akademickim 2018/2019 stypendia będą przyznawane doktorantom Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na okres roku akademickiego i wypłacane przez okres dziewięciu miesięcy, tj od października 2018 r. do  czerwca 2019 r.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!