Doktoranci – stypendia

Terminy

Termin składania wniosków w roku akademickim 2019/2020

  • od 05. września do 03. października – termin składania wniosków o stypendium dla doktorantów

  • 11. października – kompletne wnioski o stypendium socjalne złożone do powyższego dnia zostaną rozpatrzone do końca listopada. Wnioski złożone po 11. października zostaną rozpatrzone w terminie późniejszym

Okres przyznawania stypendiów:

W roku akademickim 2019/2020 stypendia będą przyznawane doktorantom Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na okres roku akademickiego i wypłacane przez okres dziewięciu miesięcy, tj od października 2019 r. do  czerwca 2020 r.

 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!