Czcionka A- A A+

Doktoranci – stypendia

Terminy

Stypendium Rektora dla doktorantów – od 1 września do 14 października – termin ten jest terminem prawa materialnego i wnioski złożone po jego upływie nie wywołują skutków prawnych.

Stypendium socjalne – 23 sierpnia do 5 października –  jest to termin porządkowy – wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną rozpatrzone najwcześniej w grudniu br. akademickiego.
Wnioski o stypendium socjalne doktorant może złożyć także w trakcie roku akademickiego, jeżeli sytuacja dochodowa jego rodziny uległa pogorszeniu. Stypendium przyznawane jest od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z pełną dokumentacją dochodową rodziny.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych – od 23 sierpnia do 5 października –  jest to termin porządkowy – wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną rozpatrzone najwcześniej w grudniu br. akademickiego.
Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych doktorant może złożyć także w trakcie roku akademickiego przedstawiając Specjaliście ds. osób niepełnosprawnych orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Stypendium przyznawane jest od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność.

Zapomoga – wnioski o zapomogę student może złożyć dwa razy w roku akademickim.

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP