Doktoranci – stypendia

Stawki stypendiów

Stypendium socjalne Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie Miesięczna wysokość stypendium
Stypendium socjalne do 457 zł 650 zł
powyżej 457 zł do 650 zł 550 zł
powyżej 650 zł do 900 zł 450 zł
Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki do 457 zł 900 zł
powyżej 457 zł do 650 zł 800 zł
powyżej 650 zł do 900 zł 700 zł
Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki wraz z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem doktoranta do 457 zł 1150 zł
powyżej 457 zł do 650 zł 1050 zł
powyżej 650 zł do 900 zł 950 zł

 

 

Stypendium dla najlepszych doktorantów Ilość punktów Miesięczna wysokość stypendium
II – IV rok studiów doktoranckich

(po zaliczeniu I roku)

18 – 28 pkt 400 zł
29 – 39 pkt 500 zł
Minimum 40 pkt 600 zł
Doktoranci przyjęci na I rok 25,0 – 29,9 pkt 500 zł
Minimum 30 pkt 600 zł

Doktoranci przyjęci na I rok interdyscyplinarnych studiów doktoranckich współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.2 Studia Doktoranckie, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

26,0 – 29,9 pkt 500 zł
Minimum 30 pkt 600 zł

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych Miesięczna wysokość stypendium
Stopień niepełnosprawności lekki 250 zł
umiarkowany 350 zł
znaczny 450 zł

 

Zapomoga Maksymalna wysokość zapomogi wynosi 1 200,- zł

 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!