Doktoranci – stypendia

Stypendia Ministra, Samorządowe i inne

Od roku akademickiego 2019/2020 Dział ds. Bytowych Studentów i Doktorantów nie zajmuje się stroną formalną wniosków o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

Informacja o jednostce, do której należy składać wnioski zostaną podane w późniejszym terminie.

Wnioskodawcą jest Rektor Uczelni.
Wnioski złożone bezpośrednio do Ministerstwa nie będą rozpatrywane.

I termin składania wniosków: od 2 do 31 maja 2019 r.
II termin składania wniosków: od 1 do 31 grudnia 2019 r.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie MNiSW:

Informacja na temat stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w 2019 r.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!