Doktoranci – stypendia

Stypendia Ministra, Samorządowe i inne

STYPENDIA MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zainteresowanych stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019 informujemy, że wnioski wraz z pełną dokumentacją potwierdzającą wybitne osiągnięcia należy składać wyłącznie w Dziale ds. Bytowych Studentów i Doktorantów (Pl. Hallera 1, budynek 1; pok. 206) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2018 roku.

UWAGA
Z uwagi na zaplanowany termin posiedzenia Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu, doktoranci Wydziału Nauk o Zdrowiu wnioski o styp. Ministra mogą składać najpóźniej do dnia 14 września 2018 roku.

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2018/2019

Osoby składające wnioski o stypendia Ministra zobowiązane są do dostarczenia kopii wniosku oraz jego załączników w wersji elektronicznej (wniosek – WORD, załączniki – PDF).

WAŻNE DLA DOKTORANTÓW !!!
Doktoranci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w przypadku ujęcia we wniosku publikacji naukowych, których są współautorami, zobowiązani są do dostarczenia wraz z wnioskiem i załącznikami dotyczącymi publikacji zaświadczenia od opiekuna naukowego potwierdzającego wkład procentowy doktoranta w każdą z publikacji naukowych zawartych we wniosku.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!