Doktoranci – stypendia

Stypendia Ministra, Samorządowe i inne

Od roku akademickiego 2019/2020 Dział ds. Bytowych Studentów i Doktorantów nie zajmuje się stroną formalną wniosków o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!