Studenci-stypendia

Stawki stypendiów

Stypendium socjalne Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie Miesięczna wysokość stypendium
Stypendium socjalne do 457 zł 650 zł
powyżej 457 zł do 650 zł 450 zł
powyżej 650 zł do 900 zł 300 zł
Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki do 457 zł 900 zł
powyżej 457 zł do 650 zł 700 zł
powyżej 650 zł do 900 zł 550 zł
Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki wraz z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta do 457 zł 1150 zł
powyżej 457 zł do 650 zł 950 zł
powyżej 650 zł do 900 zł 800 zł

 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów Kategoria Miesięczna wysokość stypendium
Stypendium Rektora dla obecnych studentów I stopień – 30% uprawnionych studentów 550 zł
II stopień – 70% uprawnionych studentów 350 zł
Studenci przyjęci na I rok w roku złożenia egzaminu maturalnego laureaci olimpiad 550 zł
finaliści olimpiad 350 zł

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych Miesięczna wysokość stypendium
Stopień niepełnosprawności lekki 250 zł
umiarkowany 350 zł
znaczny 450 zł

 

Zapomoga Maksymalna wysokość zapomogi wynosi 1 200,- zł

 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!