Stypendia i akademiki

Akademiki

Opłatę za zakwaterowanie w Domu Studenckim za październik oraz wpłatę jednorazowej kaucji gwarancyjnej (kaucja 500 zł), należy dokonać przed zakwaterowaniem się w akademiku:

  • Jeśli otrzymałeś miejsce w akademiku na rok akademicki 2019/2020 w czerwcu, musisz zapłacić za miesiąc październik do 1. sierpnia.
  • Jeśli otrzymałeś miejsce w akademiku na rok akademicki 2019/2020 w sierpniu, musisz zapłacić za miesiąc październik do 15. września.
  • Jeśli otrzymałeś miejsce w akademiku na rok akademicki 2019/2020 w późniejszym terminie, musisz zapłacić za miesiąc październik najpóźniej w dniu zakwaterowania

UWAGA!
Brak wpłaty w powyżej wymienionych terminach będzie jednoznaczny z rezygnacją z miejsca w akademiku w roku akademickim 2019/2020. Wpłat dokonujemy na konto akademika, w którym zostało Ci przyznane miejsce.

I Dom Studenta – 33 10501461 1000 0022 8237 8195ING Bank Śląski Łódź

II Dom Studenta – 88 10501461 1000 0022 8237 8369 ING Bank Śląski Łódź

IV Dom Studenta – 19 10501461 1000 0022 8237 8641 ING Bank Śląski Łódź

W kolejnych miesiącach opłata za akademik musi wpłynąć na konto DS. najpóźniej do końca danego miesiąca.

W tytule przelewu należy wpisać imię, nazwisko oraz numer albumu osoby mieszkającej w akademiku.

WAŻNE!!!

Jeśli rezygnujesz z przyznanego Ci miejsca w akademiku poinformuj nas o tym jak najszybciej – wielu innych studentów czeka na wolne miejsca. Możesz to zrobić przysyłając e-mail lub osobiście w Dziale ds. Bytowych Studentów i Doktorantów.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!