Czcionka A- A A+

Dział projektów międzynarodowych

Strona główna » Nauka » Dział projektów międzynarodowych » Zgłoś swój pomysł na projekt

Zgłoś swój pomysł na projekt

For­mu­la­rz, który iden­ty­fiku­je pomysły i potrze­by odnośnie roz­wo­ju pro­jek­tów między­nar­o­dowych w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi.

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP