Dział projektów międzynarodowych

Zrealizowane projekty

OPERACJA SUKCES

OPERACJA SUKCES – unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy.

Cele szczegółowe projektu:
– zmiana programowa i organizacyjna polegająca na rozwoju kształcenia zintegrowanego, opartego na modułach dydaktycznych poprawiających jakość kształcenia i przygotowująca do wdrożenia 2 stopniowego systemu studiów.
– rozwój kształcenia aktywnego (PBL)
– dostosowanie programu nauczania na WL do aktualnych przemian w kształceniu medycznym w Europie
– zintegrowanie procesu oraz efektów kształcenia z wymogami gospodarki (technologie)
– wzmocnienie oferty kształcenia ustawicznego
– wzmocnienie szans na uzyskanie tytułu lekarza studentów niepełnosprawnych
– poprawienie wyników UMED w rankingach uczelni wyższych

Okres realizacji

01.09.2009 – 30.06.2015

Wartość projektu

0

Program

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Wydział

Lekarski

QUALITY4UMED

QUALITY4UMED – Nowa jakość zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby społeczeństwa informacyjnego.

Cele szczegółowe projektu:
– usprawnienie i podniesienie efektywności procesów dydaktycznych poprzez wdrożenie i powszechne wykorzystanie modelu zarządzania procesami
– zwiększenie efektywności zarządzania w obszarze inwestycji dla dydaktyki
– poprawa efektywności zarządzania kapitałem ludzkim w uczelni
– usprawnienie zarządzania opartego o rzeczywiste dane pochodzące bezpośrednio z procesów

Okres realizacji

01.01.2013 – 31.12.2014

Wartość projektu

0

Program

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Wydział

bd

TeleNRsCare

TeleNRsCare – sieć telepielęgniarstwa dla zintegrowania opieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi.

Wsparcie budowy sieci wymiany wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych praktyk, dążącej do utworzenia ośrodka referencyjnego dla potrzeb telepielęgniarstwa ponad granicami, we współpracy z instytucją z Islandii, w celu poprawy jakości opieki i zwiększenia dostępności do świadczeń pielęgniarskich dla osób starszych i przewlekle chorych.

Okres realizacji

19.03.2014 – 30.06.2014

Wartość projektu

0

Program

Operator Progr.: MZ, Program PL07 – środki Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa

Wydział

Nauk o Zdrowiu

Wirtualny Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Budowa i wdrożenie kompleksowego systemu teleinformatycznego poprawiającego jakość funkcjonowania uczelni na poziomie administracyjnych i dydaktycznym.

Okres realizacji

01.10.2009 – 01.07.2013

Wartość projektu

0

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Wydział

Pozostałe projekt

Nazwa projektu Wartość projektuOkres realizacji
„Naukowe Centrum Analityczno-Diagnostyczne Chorób Cywilizacyjnych”  16 039 762,48 zł1.04.2009 – 30.04.2011
„Analiza struktury chemicznej i właściwości antyoksydacyjnych polifenoli zawartych w wyciągu z wiesiołka”15400001.11.2009 – 30.11.2011
„Tekstroniczny system do elektrostymulacji mięści”  1 176 950,00 zł2.11.2009 – 30.09.2012
„Centrum Analiz Genomicznych i Biostatycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”  8 202 471,00 zł01.11.2009 – 30.11.2012
„Zaawansowane Badania Biomedyczne w Diagnostyce Chorób Cywilizacyjnych”  43 568 683,26 zł1.04.2009 – 31.12.2013
Opracowanie innowacyjnych produktów i technologii dla ekologicznej uprawy roślin sadowniczych  1 768 740,98 zł23.02.2009 – 28.02.2014
Opracowanie metody wykrywania markerów wskazujących na predyspozycję do rozwoju insulinoporności  2 826 730,00 zł1.04.2009 – 31.03.2014
„Innowacyjne Labortorium do badań nad nowymi lekami stosowanymi w terapii chorób cywilizacyjnych”  6 455 692,22 zł1.07.2010 – 30.06.2011
„Zakażenia prenatalne i perinatalne ludzkim wirusem cytomegalii” 257 730,00 euro27.01.2010 – 30.04.2011
„Przygotowanie preparatów polifenolowych pochodzenia roślinnego o właściwościach przeciwpyłowych i kardioprotekcyjnych”  7 134 978,14 zł04.01.2010 – 31.12.2012
Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym  2 553 993,48 zł01.07.2010 – 30.06.2015
POMOST – Wsparcie dla kobiet w ciąży89202010
Glioblastoma cell culture: model of tumour in vitro or „culture of artifacts?41000001.01.2012 – 31.12.2014
„BIOPOP – poprawa atrakcyjności oferty edukacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi poprzez rozszerzenie możliwości kształcenia w zakresie nauk biomedycznych oraz kursów popularnonaukowych”4 916 868,20 PLN01.09.2009-31.12.2015
„CHEMBIOMED –  Międzyuczelniane Interdyscyplinarne Studia doktoranckie w zakresie biotechnologii medycznej i chemii dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy”11 433 466,46 PLN01.04.2010-31.12.2015
„Nowatorskie Nauczanie na Uniwersytecie Równych Szans – rozwój Uczelni poprzez dostosowanie programu nauczania do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy i likwidację barier społecznych”Brak informacji.01.09.2010-30.12.2015
„Innowacyjny student przedsiębiorczy doktorant- kreowanie postaw przedsiębiorczych przez UŁ i UM poprzez szkolenia z innowacyjności akademickiej”865 476,20 PLN01.01.2011-31.12.2012
„Zawodowe Studia Podyplomowe w zakresie Analityki Medycznej dla pracujących kadr przedsiębiorstw”1 011 735,60 PLN1.06.2011 – 30.11.2013
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP