Czcionka A- A A+

Nasz dział

Nasz zespół

 

Dzi­ał Pro­jek­tów Między­nar­o­dowych
90–151 Łódź
ul. Jana Muszyńskiego 2

Cen­trum Infor­ma­cyjno-Bib­lioteczne
Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
p. II, pok. 3.03

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP