Biuro Nauki, Strategii i Rozwoju

Zgłoś projekt

pl
uk

For­mu­la­rz zgłoszeniowy doty­czą­cy pomysłów na pro­jek­ty

Zgłoś projekt

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP