Czcionka A- A A+

Stypendia i akademiki

Strona główna » Student » Stypendia i akademiki » Doktoranci – stypendia

Doktoranci – stypendia

Wszystkie stypendia przyznawane są wyłącznie na Twój wniosek, który składasz wraz dokumentacją w Dziale ds. Bytowych Studentów i Doktorantów.

Jeśli jesteś uczestnikiem studiów doktoranckich na kilku uczelniach lub kilku specjalnościach w ramach jednej uczelni możesz otrzymywać świadczenie danego rodzaju wyłącznie na jednym wskazanym przez Ciebie kierunku specjalizacyjnym studiów doktoranckich.

Każde stypendium jest oddzielnym świadczeniem i nie wyklucza możliwości pobierania innego. Jeśli więc spełniasz określone kryteria dla każdego ze świadczeń, możesz otrzymywać je łącznie.

Jeśli uzyskałeś już stopień naukowy doktora, nie możesz ubiegać się o stypendia i zapomogę.

Jeżeli pobierasz stypendium i:

  • ukończysz studia doktoranckie w terminie wcześniejszym niż przewidziany tokiem studiów;
  • zostaniesz skreślony z listy doktorantów;
  • uzyskasz stypendium/zapomogę na podstawie nieprawdziwych danych;
  • uzyskasz analogiczną pomoc materialną na innym kierunku lub uczelni;
  • zrezygnujesz z otrzymywanego świadczenia

tracisz prawo do pobierania świadczeń z ostatnim dniem miesiąca, w którym miały miejsce ww. zdarzenia.

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP