Czcionka A- A A+

Doktoranci – stypendia

Strona główna » Student » Stypendia i akademiki » Doktoranci – stypendia » Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium to jest przeznaczone dla doktorantów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Wniosek należy złożyć elektronicznie poprzez Wirtualną Uczelnię. Jeśli składasz wniosek po raz pierwszy lub posiadasz nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (poprzednie wygasło) zgłoś się w ciągu 7 dni wraz z oryginałem orzeczenia do Specjalisty ds. osób niepełnosprawnych (bez orzeczenia wniosek nie może być rozpatrzony).

Jeśli Twoje orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nadal jest aktualne i było już złożone wraz z wnioskiem w poprzednich latach akademickich, nie dostarczaj kolejnej kserokopii – złóż jedynie elektronicznie poprzez Wirtualną Uczelnię wniosek o stypendium.

Jeżeli orzeczenie zostało wydane na czas określony, stypendium jest wypłacane do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin jego ważności. By ponownie uzyskać stypendium, złóż wniosek raz jeszcze i przedstaw nowe orzeczenie.

Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia orzeczonej niepełnosprawności doktoranta.

Sprawdź wysokość stypendium

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stopień niepełnosprawności

Wysokość stypendium: 350 zł
Wysokość stypendium: 450 zł
Wysokość stypendium: 550 zł
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP