Doktoranci – stypendia

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium to jest przeznaczone dla doktorantów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Wniosek wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności złóż do Specjalisty ds. Osób Niepełnosprawnych wraz z własnoręcznym podpisem na wniosku oraz orzeczeniem potwierdzającym stopień niepełnosprawności.

Jeżeli orzeczenie zostało wydane na czas określony, stypendium jest wypłacane do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin jego ważności. By ponownie uzyskać stypendium, złóż wniosek raz jeszcze i przedstaw nowe orzeczenie.

Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia orzeczonej niepełnosprawności doktoranta.

Sprawdź wysokość stypendium

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stopień niepełnosprawności

Wysokość stypendium: 300 zł
Wysokość stypendium: 400 zł
Wysokość stypendium: 500 zł

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!