Stypendia i akademiki

Akty prawne

Zarządzenie nr  7/2021
z dnia 28 stycznia 2021 r.
Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zmiany zarządzenia nr 77/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie działalności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz wprowadzenia tekstu jednolitego zarządzenia

Zarządzenie nr  92/2020
z dnia 25 września 2020 r.
w sprawie zmian w zakwaterowaniu w II Domu Studenta w roku akademickim 2020/2021 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS–COV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zarządzenie nr  91/2020
z dnia 23 września 2020 r.
w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta lub uczestnika studiów doktoranckich, uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stawek poszczególnych świadczeń z funduszu stypendialnego w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na rok akademicki 2020/2021

Zarządzenie nr 83/2020 (zawiera tekst jednolity)
z dnia 10 września 2020 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 46/2019 z dnia 9 lipca 2019 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie elektronicznej karty potwierdzeń w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz wprowadzenia tekstu jednolitego

Zarządzenie nr 80/2020 (zmiana kryteriów punktacji o stypendium Rektora)
z dnia 1 września 2020 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 53/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń z funduszu stypendialnego dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zarządzenie nr 46/2020
z dnia 21 maja 2020 r.
w sprawie zmiany terminów składania wniosków o zakwaterowanie w domu studenckim na rok akademicki 2020/2021 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS–COV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zarządzenie nr 75/2019
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Domu Studenta Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zarządzenie nr 62/2019 (zmiana treści oświadczenia w załącznikach)
z dnia 14 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 53/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń z funduszu stypendialnego dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zarządzenie nr 53/2019 (kryteria punktacji zmienione zarządzeniem 80/2020)
z dnia 15 lipca 2019 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń z funduszu stypendialnego dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zarządzenie nr 51/2019 (cennik opłat za zakwaterowanie)
Z dnia 9 lipca 2019 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 39/2019 z dnia 28 maja 2019 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad wnoszenia opłat oraz cennika opłat za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zarządzenie nr 46/2019 (zmienione zarządzeniem 83/2020)
z dnia 8 lipca 2019 r.
w sprawie elektronicznej karty potwierdzeń w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Zarządzenie nr 39/2019 (cennik zmieniony zarządzeniem 51/2019)
z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie zasad wnoszenia opłat oraz cennika opłat za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zarządzenie nr  59/2017
z dnia 25 września 2017 r.
w sprawie wprowadzenia kaucji gwarancyjnej w domach studenckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zarządzenie nr 50/2017 (zawiera tekst jednolity)
z dnia 17 lipca 2017 r.
Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie sprostowania błędu w treści zarządzenia nr 37/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wprowadzenia Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Zarządzenie nr 37/2017 (zmienione zarządzeniem 50/2017)
z dnia  13 czerwca 2017 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!