Stypendia i akademiki

Akty prawne

Zarządzenie nr 58/2019
z dnia 18 lipca 2019 r.
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta i uczestnika studiów doktoranckich, uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stawek poszczególnych świadczeń z funduszu stypendialnego w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na rok akademicki 2019/2020

Zarządzenie nr 53/2019
z dnia 15 lipca 2019 r.
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń z funduszu stypendialnego dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zarządzenie nr 39/2019
z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie zasad wnoszenia opłat oraz cennika opłat za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zarządzenie nr 59/2018
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stawek poszczególnych świadczeń pomocy materialnej w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na rok akademicki 2018/2019

Zarządzenie nr 58/2018
z dnia 28 sierpnia 2018 r.
w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stawek poszczególnych świadczeń pomocy materialnej  w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na rok akademicki 2018/2019

Zarządzenie nr 57/2018
z dnia 20 sierpnia 2018 r.
w sprawie ustalania okresu, na który studentom i doktorantom Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przyznawane są stypendia: socjalne, Rektora dla najlepszych studentów, dla najlepszych doktorantów oraz specjalne dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie nr 52/2018
z dnia 24 lipca 2018 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 61/2017 z dnia 28 września 2017 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zarządzenie nr 51 /2018
z dnia 24 lipca 2018 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 30/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zarządzenie nr 40/2018
z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 38/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad wnoszenia opłat oraz cennika opłat za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zarządzenie nr 38/2018 (Zmienione Zarządzeniem nr 40/2018)
z dnia 11 czerwca 2018 r.

w sprawie zasad wnoszenia opłat oraz cennika opłat za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zarządzenie nr 35/2018
z dnia 5 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 30/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zarządzenie nr 61/2017
z dnia 28 września 2017 r. 
w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zarządzenie nr 59/2017
z dnia 25 września 2017 r.
w sprawie wprowadzenia kaucji gwarancyjnej w domach studenckich  Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zarządzenie nr 55/2017
z dnia 28 sierpnia 2017 r.
w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stawek poszczególnych świadczeń pomocy materialnej w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na rok akademicki 2017/2018

Zarządzenie nr 54 /2017
z dnia 22 sierpnia 2017 r.
w sprawie ustalania okresu, na który studentom i doktorantom Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi przyznawane są stypendia: socjalne, Rektora dla najlepszych studentów, dla najlepszych doktorantów oraz specjalne dla  osób niepełnosprawnych  w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie nr 53/2017
z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta, uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne i stawek poszczególnych świadczeń pomocy materialnej oraz stawek stypendiów dla najlepszych studentów w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na rok akademicki 2017/2018

Zarządzenie nr 50/2017
z dnia 17 lipca 2017 r.
w sprawie sprostowania błędu w treści zarządzenia nr 37/2017  z dnia 13 czerwca 2017 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wprowadzenia Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Zarządzenie nr 37/2017 (Zmienione Zarządzeniem nr 50/2017)
z dnia 13 czerwca 2017 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego  w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Zarządzenie nr 30/2017 (wchodzi w życie z dniem 1 października 2017)
z dnia 21 kwietnia 2017 r.
w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

z dnia 8 lutego 2017 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 21/2016 z dnia 30 maja 2016 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stawek poszczególnych świadczeń pomocy materialnej w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi  na rok akademicki 2016/2017

Zarządzenie Nr 33/2016
z dnia 23 czerwca 2016
w sprawie zasad wnoszenia opłat oraz cennika opłat za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Zarządzenie Nr 19/2016 

z dnia 19 maja 2016
w sprawie Regulaminu przyznawania prawa do zamieszkania w domu studenckim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zarządzenie nr 11/2017 – wersja archiwalna
w sprawie zmiany zarządzenia nr 22/2016 z dnia 30 maja 2016 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stawek poszczególnych świadczeń pomocy materialnej w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi  na rok akademicki 2016/2017

Zarządzenie nr 10 /2017 – wersja archiwalna
w sprawie zmiany zarządzenia nr 21/2016 z dnia 30 maja 2016 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stawek poszczególnych świadczeń pomocy materialnej w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi  na rok akademicki 2016/2017

Zarządzenie nr 51/2017 uchylone zarządzeniem nr 59/2017
z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 30/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wprowadzenia kaucji gwarancyjnej  w domach studenckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zarządzenie nr 49/2016 – wersja archiwalna
w sprawie ustalania okresu, na który studentom i doktorantom Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przyznawane są stypendia: socjalne, Rektora dla najlepszych studentów, dla najlepszych doktorantów oraz specjalne dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie Nr 30/2016 uchylone zarządzeniem nr 59/2017
z dnia 22 czerwca 2016
w sprawie wprowadzenia kaucji gwarancyjnej w domach studenckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Resolution No.30/2016 uchylone zarządzeniem nr 59/2017
of 22 June, 2016 of the Rector of the Medical University of Lodz
Regarding implementation of the guarantee deposit for accommodation in the Halls of Residence of the Medical University of Lodz

Zarządzenie Nr 31/2016 (uchylone zarządzeniem 30/2017 r.)

w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
załączniki: obowiązujące na rok akademicki 2016/2017

Zarządzenie Nr 37/2015 (uchylone zarządzeniem 61/2017 r.)
w sprawie zmiany zarządzenia nr 69/2014 z dnia 29 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Załączniki:

Zarządzenie Nr 36/2015 wersja archiwalna
z dnia 11 czerwca 2015
w sprawie zmiany zarządzenia nr 68/2014 z dnia 29 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Załączniki: obowiązujące w latach akademickich 2014/2015 i 2015/2016

Zarządzenie Nr 22/2016 – wersja archiwalna
w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta, uprawniającego do ubiegania się
o stypendium socjalne oraz stawek poszczególnych świadczeń pomocy materialnej w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na rok akademicki 2016/2017

Zarządzenie Nr 21/2016 – wersja archiwalna
w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta, uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stawek poszczególnych świadczeń pomocy materialnej w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na rok akademicki 2016/2017

Zarządzenie Nr 55/2015 wersja archiwalna
z dnia 18 września 2015
w sprawie ustalania okresu, na który studentom i doktorantom Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przyznawane są stypendia: socjalne, Rektora dla najlepszych studentów, dla najlepszych doktorantów oraz specjalne dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2015/2016

Zarządzenie Nr 28/2015 wersja archiwalna
z dnia 19 maja 2015
w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta, uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stawek poszczególnych świadczeń pomocy materialnej w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na rok akademicki 2015/2016

Zarządzenie Nr 27/2015 wersja archiwalna
z dnia 19 maja 2015
w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta, uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stawek poszczególnych świadczeń pomocy materialnej w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na rok akademicki 2015/2016

Zarządzenie Nr 69/2014  (uchylone zarządzeniem 61/2017 r.)
w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Załączniki:
Załączniki:

Zarządzenie Nr 68/2014 (uchylone zarządzeniem 31/2016 r.)
w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zarządzenie Nr 67/2014 wersja archiwalna
z dnia 26 września 2014
w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stawek poszczególnych świadczeń pomocy materialnej w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na rok akademicki 2014/2015

Zarządzenie Nr 63/2014 wersja archiwalna
z dnia 23 września 2014
w sprawie ustalania okresu, na który studentom i doktorantom Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przyznawane są stypendia: socjalne, Rektora dla najlepszych studentów, dla najlepszych doktorantów oraz specjalne dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2014/2015

Zarządzenie Nr 62/2014 wersja archiwalna
z dnia 23 września 2014
w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta, uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne, stawek poszczególnych świadczeń pomocy materialnej oraz stawek stypendium Rektora dla najlepszych studentów w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na rok akademicki 2014/2015

Zarządzenie Nr 55/2014 uchylone zarządzeniem Nr 33/2016
z dnia 12 sierpnia 2014
w sprawie: wprowadzenia cennika opłat za zamieszkanie w Domach Studenckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Zarządzenie Nr 39/2014 uchylone zarządzeniem Nr 62/2014
z dnia 9 czerwca 2014
w sprawie: wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta, uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne i stawek poszczególnych świadczeń pomocy materialnej oraz kryteriów punktacji osiągnięć studentów ubiegających się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na rok akademicki 2014/2015

Zarządzenie Nr  64/2013 uchylone zarządzeniem Nr 69/2014
z dnia 18 września 2013
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 80/2012 z dnia 17 września 2012 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zarządzenie Nr  56/2013 wersja archiwalna
z dnia 20 sierpnia 2013
w sprawie: ustalenia okresu, na który doktorantom Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przyznawane są stypendia socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendia dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2013/2014

Zarządzenie Nr  55/2013 wersja archiwalna
z dnia 20 sierpnia 2013
w sprawie: ustalenia okresu, na który studentom Uniwersytetu medycznego w łodzi przyznawane są stypendia socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2013/2014

Zarządzenie Nr  52/2013 wersja archiwalna
z dnia 24 lipca 2013
w sprawie: wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stawek poszczególnych świadczeń pomocy materialnej w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na rok akademicki 2013/2014

Zarządzenie Nr  46/2013 wersja archiwalna
z dnia 2 lipca 2013
w sprawie: wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta, uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stawek poszczególnych świadczeń pomocy materialnej w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na rok akademicki 2013/2014

Zarządzenie Nr  38/2013 uchylone zarządzeniem Nr 68/2014
z dnia 7 czerwca 2013
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zarządzenie Nr  34/2013 uchylone zarządzeniem Nr 32/2016
z dnia 9 maja 2013
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 77/2012 z dnia 11 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku podpisywania umów najmu przez osoby zakwaterowane w domach studenckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zarządzenie Nr  33/2013 uchylone zarządzeniem Nr 19/2016
z dnia 9 maja 2013
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania prawa do zamieszkania w domu studenta Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zarządzenie Nr  80/2012 uchylone zarządzeniem Nr 69/2014
z dnia 17 września 2012
w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zarządzenie Nr  77/2012 uchylone zarządzeniem Nr 32/2016
z dnia 11 września 2012
w sprawie: obowiązku podpisywania umów najmu przez osoby zakwaterowane w domach studenckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zarządzenie Nr  57/2012 uchylone zarządzeniem Nr 55/2014
z dnia 29 czerwca 2012
w sprawie: wprowadzenia cennika opłat za zamieszkanie w Domach Studenckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!