Czcionka A- A A+

Stypendia i akademiki

Akty prawne

Zarządzenie nr  97/2021
z dnia 14 września 2021 r.
w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta lub uczestnika studiów doktoranckich, uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stawek poszczególnych świadczeń z funduszu stypendialnego w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na rok akademicki 2021/2022

Zarządzenie nr 72/2021
z dnia 17 czerwca 2021 r.
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń z funduszu stypendialnego dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zarządzenie nr  7/2021
z dnia 28 stycznia 2021 r.
Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zmiany zarządzenia nr 77/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie działalności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz wprowadzenia tekstu jednolitego zarządzenia

Zarządzenie nr 83/2020 (zawiera tekst jednolity)
z dnia 10 września 2020 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 46/2019 z dnia 9 lipca 2019 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie elektronicznej karty potwierdzeń w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz wprowadzenia tekstu jednolitego

Zarządzenie nr 46/2019 (zmienione zarządzeniem 83/2020)
z dnia 8 lipca 2019 r.
w sprawie elektronicznej karty potwierdzeń w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Zarządzenie nr 50/2017 (zawiera tekst jednolity)
z dnia 17 lipca 2017 r.
Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie sprostowania błędu w treści zarządzenia nr 37/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wprowadzenia Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Zarządzenie nr 37/2017 (zmienione zarządzeniem 50/2017)
z dnia  13 czerwca 2017 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP