HRS4R

Strona główna » HRS4R » Wydarzenia

Wydarzenia

W grudniu 2020 r. odbyło się spotkanie informacyjne inicjatywy HR Excellence in Research, które otworzyła prof. Lucyna Woźniak, Prorektor ds. Rozwoju Nauki i Współpracy Międzynarodowej. Następnie kierownicy wybranych jednostek (Biura Kadr, Centrum Informacyjno-Bibliotecznego, Biura Nauki, Strategii i Rozwoju) omówili działania wdrożonych w ramach realizacji uczelnianej strategii HR dla naukowców i zapowiedzieli plany na najbliższy rok. Spotkanie, w którym uczestniczyli członkowie Komitetu Sterującego, pracownicy i doktoranci było okazją do dyskusji na temat planów i priorytetów oraz planowanej na kolejny rok ewaluacji.
Wydarzenie odbyło się w formule zdalnej.

Agenda spotkania

Relacja ze spotkania dostępna jest w poniższym linku:

 


 

Uniwersytet Jagielloński wraz z partnerami projektu H2020 ACT organizuje w dniach 11-12 lutego 2021 roku konferencję wirtualną dotycząca równości płci w nauce.

Celem tej konferencji jest przedstawienie wkładu projektu H2020 ACT w rozwój równości płci w badaniach i innowacjach w UE. Podejście opracowane przez ACT opiera się na koncepcji budowania społeczności praktyków (CoP- Communities of Practice). ACT stworzył, opracował i wspierał osiem CoP, a także szereg narzędzi pomagających CoP działać na poziomie instytucjonalnym, międzyinstytucjonalnym i ogólnoeuropejskim, a także rozwijać najlepsze praktyki w zakresie równości płci w badaniach i innowacji.

Oczekiwanym rezultatem konferencji będą zalecenia dla Komisji Europejskiej, aby przyjęła CoP jako praktyczny mechanizm wspierania równości płci w badaniach i innowacji, zwłaszcza poprzez projekty i programy Horizon Europe, takie jak HRS4R.

Konsorcjum ACT zaprasza na konferencję liderów nauki i innowacji, decydentów, badaczy i praktyków gotowych do współpracy i współtworzenia równości płci w badaniach naukowych i innowacjach, chcących się dowiedzieć jak wypełniać misję UE dotyczącą równości płci w badaniach i innowacjach.

Agenda wydarzenia oraz rejestracja znajdują się na stronie: https://www.act-on-gender.eu/act-events/2nd-act-international-synergy-conference

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP