HRS4R

Strona główna » HRS4R » Wydarzenia

Wydarzenia

Dzień Otwarty: Międzynarodowa mobilność w nauce – od doktoranta do profesora

24 listopada 2022 r.(czwartek), godz. 13.00-15.45

Centrum Informacyjno-Biblioteczne ul. Muszyńskiego 2, Łódź, I p., patio

Chcesz wzbogacić swoje doświadczenie zawodowe?

Jesteś ciekawy/a, jak pracują naukowcy zagranicą?

Poszukujesz stypendium na wyjazd naukowy?

Przyjdź na spotkanie:

 • Posłuchaj osób, które skorzystały już z możliwości wyjazdu,
 • Poznaj inicjatywy finansowane przez instytucje krajowe – Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA), Narodowe Centrum Nauki (NCN), Fundacja Systemu Rozwoju Edukacji (FSRE m.in. odpowiedzialna za Erasmus+),
 • Dowiedz się, jak przygotować wniosek wyjazdowy, w czym pomogą przedstawiciele Horyzontalnego Punktu Kontaktowego.

Zapraszamy wszystkich pracowników badawczych , na każdym etapie ścieżki zawodowej.

FORMULARZ REJESTRACYJNY: https://forms.office.com/r/RS1Xz4HAC3

W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną możliwości wyjazdowe zarówno dla młodych pracowników, w tym doktorantów, jak i tych doświadczonych. Uczestnicy poznają inicjatywy finansowe przez takie instytucje krajowe jak: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA), Narodowe Centrum Nauki (NCN), Fundacja Systemu Rozwoju Edukacji (FSRE m.in. odpowiedzialna za Erasmus+)

W trakcie spotkania o swoich doświadczeniach wyjazdowych opowiedzą uczestnicy wymian i stypendiów zagranicznych. Do dyspozycji uczestników będą również przedstawiciele Uniwersytetu Łódzkiego oraz Horyzontalnego Punktu Kontaktowego, którzy podzielą się z wskazówkami na temat przygotowania wniosków wyjazdowych.

 

Program spotkania:

13:00 – 13:15

Korzyści płynące z uzyskania wyróżnienia HR Excellence in Research. Wprowadzenie do mobilności naukowej.

Dział Projektów Międzynarodowych

13:15 – 13:25

Wystąpienie prof. dr hab. n.med. Jakuba Fichny (Zakład Biochemii UM) na temat wyjazdu w ramach stypendium Fullbrighta i Erasmus+

13:25 – 13:50

Jak być częścią światowej nauki?  Jak rozwijać swoją karierę za granicą i jak wspierać przyjazdy zagranicznych badaczy na UMED ze środków programu Horyzont Europa? –  m.in. EURAXESS, JRC

Horyzontalny Punkt Kontaktowy, Uniwersytet Łódzki

13:50-14:00

Wystąpienie dr n.med. Karoliny Czarneckiej-Chrebelskiej (Zakład Biomedycyny i Genetyki UM) na temat wyjazdu finansowanego przez grant MSCA

14:00 – 14:40

Mobilność ERASMUS+ – dostępne oferty i konkursy dla wyjeżdżających

Dział Współpracy Zagranicznej UM

14:40- 14:50

Wystąpienie dr hab. n.med. Edyty Borkowskiej (Zakład Genetyki Klinicznej UM) na temat wyjazdu finansowanego w ramach NAWA i Erasmus+

14:50-15:30

Informacje o wymogach konkursowych NAWA (tbc)

15:30-15:45

Pytania i odpowiedzi


OPEN ACCESS WEEK 2022 w Centrum Informacyjno-Bibliotecznym

Tegoroczny temat OAW będzie okazją do dyskusji czy otwarta nauka może przyczynić się do łagodzenia skutków kryzysu klimatycznego. Motto Tygodnia „Otwarci na sprawiedliwość klimatyczną” ma zachęcać do nawiązywania kontaktów i współpracy między ruchem klimatycznym a międzynarodową otwartą społecznością. Jak co roku Centrum Informacyjno-Biblioteczne włącza się w cykl seminariów i warsztatów przybliżających tę tematykę.

Seminarium:

27 października 2022 r., 12.00-14:00

Centrum Informacyjno-Biblioteczne, I piętro – Patio, ul. Muszyńskiego 2, Łódź.

Program:

 1. Otwarcie – mgr inż. Witold Kozakiewicz, Dyrektor Centrum Informacyjno-Bibliotecznego UM w Łodzi
 2. Blaski i cienie publikacji w formie Otwartego Dostępu (Open Access) – dr hab. n.med. Michał Polguj, Pełnomocnik ds. Otwartego Dostępu
 3. Otwarta nauka a zrównoważony rozwój – czy to się opłaca? – mgr inż. Witold Kozakiewicz, Dyrektor Centrum Informacyjno-Bibliotecznego UM w Łodzi
 4. Plan Zarządzania Danymi – Zero Waste w projektach naukowych – Agnieszka Goszczyńska, Starszy bibliotekarz, Centrum Informacyjno-Biblioteczne UM w Łodzi
 5. Pierwsze kroki w Open Access – bazy, aplikacje i narzędzia dla studentów – lic. Anna Sikorska
 6. Od witaminy D do sztucznej inteligencji w medycynie. Publikowanie naukowe w UMedical Reports – mgr Magdalena Kokosińska, Starszy bibliotekarz Centrum Informacyjno-Bibliotecznego UM w Łodzi

Webinarium:

28 października 2022 r., 9.00 – 10.00, platforma ZOOM

Centrum Informacyjno-Biblioteczne UM w Łodzi oraz firma Elsevier zapraszają na szkolenie „Open Access – publikowanie artykułów naukowych.

Celem szkolenia jest omówienie koncepcji otwartego dostępu (Open Access) w szerszym kontekście wdrażania otwartości w nauce (Open Science). Przedstawione zostaną różne modele otwartości w oparciu o przykłady oraz z ujęciem aspektów praktycznych istotnych dla autorów publikacji naukowych. W trakcie spotkania zostaną poruszone następujące zagadnienia:

 • Otwarty dostęp a otwarta nauka
 • Modele otwartego dostępu ze szczególnym uwzględnieniem Gold OA oraz Green OA
 • Otwarty dostęp na przykładzie Elsevier
 • Otwarty dostęp na przykładzie UMED
 • Licencje prawnoautorskie w Open Access
 • Umowy transformacyjne. Publikowanie otwarte w Elsevier w ramach polskiej umowy

Pod koniec szkolenia przewidziana jest sesja pytań i odpowiedzi.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Uczestnicy otrzymają certyfikaty udziału.

Prowadząca: Paulina Milewska, Elsevier (p.milewska@elsevier.com), gość: Magdalena Kokosińska, CIB UM w Łodzi, UMedical Reports

REJESTRACJA: https://elsevier.zoom.us/webinar/register/3416654811605/WN_kX7hZofzSQGibAlO7RuHFg


W grudniu 2020 r. odbyło się spotkanie informacyjne inicjatywy HR Excellence in Research, które otworzyła prof. Lucyna Woźniak, Prorektor ds. Rozwoju Nauki i Współpracy Międzynarodowej. Następnie kierownicy wybranych jednostek (Biura Kadr, Centrum Informacyjno-Bibliotecznego, Biura Nauki, Strategii i Rozwoju) omówili działania wdrożonych w ramach realizacji uczelnianej strategii HR dla naukowców i zapowiedzieli plany na najbliższy rok. Spotkanie, w którym uczestniczyli członkowie Komitetu Sterującego, pracownicy i doktoranci było okazją do dyskusji na temat planów i priorytetów oraz planowanej na kolejny rok ewaluacji.
Wydarzenie odbyło się w formule zdalnej.

Agenda spotkania

Relacja ze spotkania dostępna jest w poniższym linku:

 


 

Uniwersytet Jagielloński wraz z partnerami projektu H2020 ACT organizuje w dniach 11-12 lutego 2021 roku konferencję wirtualną dotycząca równości płci w nauce.

Celem tej konferencji jest przedstawienie wkładu projektu H2020 ACT w rozwój równości płci w badaniach i innowacjach w UE. Podejście opracowane przez ACT opiera się na koncepcji budowania społeczności praktyków (CoP- Communities of Practice). ACT stworzył, opracował i wspierał osiem CoP, a także szereg narzędzi pomagających CoP działać na poziomie instytucjonalnym, międzyinstytucjonalnym i ogólnoeuropejskim, a także rozwijać najlepsze praktyki w zakresie równości płci w badaniach i innowacji.

Oczekiwanym rezultatem konferencji będą zalecenia dla Komisji Europejskiej, aby przyjęła CoP jako praktyczny mechanizm wspierania równości płci w badaniach i innowacji, zwłaszcza poprzez projekty i programy Horizon Europe, takie jak HRS4R.

Konsorcjum ACT zaprasza na konferencję liderów nauki i innowacji, decydentów, badaczy i praktyków gotowych do współpracy i współtworzenia równości płci w badaniach naukowych i innowacjach, chcących się dowiedzieć jak wypełniać misję UE dotyczącą równości płci w badaniach i innowacjach.

Agenda wydarzenia oraz rejestracja znajdują się na stronie: https://www.act-on-gender.eu/act-events/2nd-act-international-synergy-conference

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP