HRS4R

Wydarzenia

Uniwersytet Jagielloński wraz z partnerami projektu H2020 ACT organizuje w dniach 11-12 lutego 2021 roku konferencję wirtualną dotycząca równości płci w nauce.

Celem tej konferencji jest przedstawienie wkładu projektu H2020 ACT w rozwój równości płci w badaniach i innowacjach w UE. Podejście opracowane przez ACT opiera się na koncepcji budowania społeczności praktyków (CoP- Communities of Practice). ACT stworzył, opracował i wspierał osiem CoP, a także szereg narzędzi pomagających CoP działać na poziomie instytucjonalnym, międzyinstytucjonalnym i ogólnoeuropejskim, a także rozwijać najlepsze praktyki w zakresie równości płci w badaniach i innowacji.

Oczekiwanym rezultatem konferencji będą zalecenia dla Komisji Europejskiej, aby przyjęła CoP jako praktyczny mechanizm wspierania równości płci w badaniach i innowacji, zwłaszcza poprzez projekty i programy Horizon Europe, takie jak HRS4R.

Konsorcjum ACT zaprasza na konferencję liderów nauki i innowacji, decydentów, badaczy i praktyków gotowych do współpracy i współtworzenia równości płci w badaniach naukowych i innowacjach, chcących się dowiedzieć jak wypełniać misję UE dotyczącą równości płci w badaniach i innowacjach.

Agenda wydarzenia oraz rejestracja znajdują się na stronie: https://www.act-on-gender.eu/act-events/2nd-act-international-synergy-conference

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!