HRS4R

Strona główna » HRS4R » Analiza wewnętrzna

Analiza wewnętrzna

Pierwszym etapem analizy wewnętrznej było przeprowadzenie anonimowej ankiety wśród pracowników naukowych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (od listopada 2017 r. do stycznia 2018 r.). Uzyskane wyniki posłużyły do porównanie stosowanych w uczelni praktyk i procedur z zapisami Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Stały się one również punktem wyjścia do analizy sytuacji pracowników naukowych oraz optymalizacji działań realizowanych przez UM (zebranych w Action Plan).

Poniżej prezentujemy raport z wyników ankiet przygotowany przez dr Izabelę Żakowską z Centrum Medycyny Rodzinnej i Społeczności Lokalnych.

Badanie 2021

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP