Czcionka A- A A+

Pomysłodawczyniami, twórczyniami oraz głównymi realizatorkami projektu są Monika Osińska i Marta Pisarek — Witulska.

Energię Kobiet pomagają tworzyć:

 • Klau­dia Zakrzews­ka — “wymyśliła nas” graficznie i pięknie zwiz­ual­i­zowała, jest autorką pro­jek­tu naszych broszek MERLINEK, wspiera nas orga­ni­za­cyjnie
 • Justy­na Sekul­s­ka — Pod­si­adły — jest naszym face­book’owym oknem na świat, koor­dynu­je zapisy, wspiera orga­ni­za­cyjnie
 • Joan­na Mil­czarek — sprawdza nas, pil­nu­je umów, rozliczeń — nasza skarb­ni­ca wiedzy i dorad­ca
 • Joan­na Orłows­ka — wspiera nas radą, poma­ga orga­ni­za­cyjnie
 • Kamil Kost­elec­ki — autor wyjątkowej strony ENARGII KOBIET, koor­dynu­je zapisy na wydarzenia
 • Mag­dale­na Macjon — koor­dynu­je nasze umowy
 • Anna Piele­siek — Kiel­ma — wspiera orga­ni­za­cyjnie
 • Julia Wrocławska — wspiera orga­ni­za­cyjnie, pisze o nas na uczel­ni­anym FB
 • Rena­ta Kielan — wspiera orga­ni­za­cyjnie
 • Mar­lena Duczek — wspiera orga­ni­za­cyjnie
 • Mar­ty­na Gierłows­ka — Chmielews­ka — wspiera orga­ni­za­cyjnie
 • Marzena Rucińs­ka — wspiera orga­ni­za­cyjnie
 • Mał­gorza­ta Mędrec­ka — wspiera orga­ni­za­cyjnie
 • Moni­ka Mierze­jew­s­ka — wspiera orga­ni­za­cyjnie
 • Edy­ta Bajer — wspiera orga­ni­za­cyjnie
 • Katarzy­na Gajek — wspiera orga­ni­za­cyjnie
 • Dag­mara Jał­muż­na — wspiera orga­ni­za­cyjnie
 • Anna Rykiert — wspiera orga­ni­za­cyjnie
 • Iwona Kasperkow­icz — Nowak — wspiera graficznie
 • Karoli­na Staroń — wspiera orga­ni­za­cyjnie
 • Ewa Godek — wspiera orga­ni­za­cyjnie w kwestii przestrzeni w CD
 • Graży­na Kon­czews­ka — wspiera orga­ni­za­cyjnie
 • Krzysztof Olszewicz — koor­dynu­je dostawy i trans­port
 • Adam Mikin­ka — obsłu­ga tech­nicz­na, wiz­ja i fonia, aranżac­ja sce­ny — autor scenografii na 8 mar­ca
 • Zbig­niew Sten­cel — obsłu­ga tech­nicz­na, wiz­ja i fonia, aranżac­ja sce­ny, real­iza­c­ja sce­nar­iusza na 8 mar­ca
 • Jakub Janocha — obsłu­ga tech­nicz­na, wiz­ja i fonia, aranżac­ja sce­ny
 • Adam Michal­s­ki — wspiera tech­nicznie i orga­ni­za­cyjne
 • Mar­ta Cichoń — wspiera orga­ni­za­cyjnie

Współorganizatorzy

Sponsorzy

Partnerzy

Projekt realizowany pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP