Czcionka A- A A+

Kontakt

marcinflorczak

mgr Marcin Florczak

tel.: 42 272–51-54
e‑mail: marcin.florczak@umed.lodz.pl
Pl. Hallera 1, pokój 209

justynawojtczak

mgr Justyna Wojtczak

tel. 785 911 608
e‑mail: justyna.wojtczak@umed.lodz.pl
Pl. Hallera 1, pokój 209

bb

prof. Elżbieta Brzezińska

Prze­wod­niczą­ca Uczel­ni­anego Zespołu
ds. Zapewnienia Jakoś­ci Ksz­tałce­nia
tel. 42 6779211
e‑mail: elzbieta.brzezinska@umed.lodz.pl

tkostka-250x250

prof. Tomasz Kostka

Prorek­tor ds. Ksz­tałce­nia
Nadzór nad pro­ce­sem wdraża­nia
Sys­te­mu Zapewnienia Jakoś­ci Ksz­tałce­nia
w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP