Czcionka A- A A+

KOBIETA W MOCY — JOGA

Kobi­eta w mocy

3 lip­ca zaprasza­my do Akademii Body Men­tal na spec­jal­ną, łagod­ną jogę — by usłyszeć i doświad­czyć swo­jej włas­nej wewnętrznej mocy i sub­tel­noś­ci.

Starożytne tech­ni­ki oparte o odd­ech i dźwięk pomogą się na chwilę zatrzy­mać, zre­lak­sować zmęc­zone ciało i uspokoić chaos umysłu.

Czego możesz się spodziewać:

* pobudze­nie energii, by zaan­gażować ją do trans­for­ma­cji tego co już nie służy;

* tech­ni­ka odd­e­chowa uwal­ni­a­ją­ca od lęku;

* mantra;

* głębo­ki prowad­zony relaks;

* dźwię­ki gongów i mis dla przy­wróce­nia har­monii w ciele i umyśle.

Zaję­cia odbędą się w środę, 3 lip­ca o godzinie 15:45 w #Akademia Body Men­tal, ul. Łąkowa 11, 90–001 Łódź

Prosimy o wypełnie­nie for­mu­la­rza zgłoszeniowego.

 

ZAREJESTRUJ SIĘ:

KOBIETA W MOCY - JOGA

 • W zajęciach może wziąć udział max. 60 osób.
  Jeśli nie jesteś pewien, czy będziesz brać udział w spotkaniu, nie bloku miejsca innym.
  Zainteresowanie udziałem w spotkaniach jest bardzo duże, dlatego prosimy o przemyślane zapisy.
  Jeśli posiadasz kartę sportową zabierz ją ze sobą.
  Czas trwania zajęć 1:15 minut.
  Prosimy o przybycie 15 minut przed zajęciami.
 • Hidden

Współorganizatorzy

Sponsorzy

Partnerzy

Projekt realizowany pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP