Aktualności

Kompulsywne objadanie się — praca z klientem


Warsz­tat skierowany jest do stu­den­tów i absol­wen­tów diete­ty­ki i psy­chologii, osób z zaburzeni­a­mi odży­wia­nia oraz wszys­t­kich, którzy opieku­ją się lub mają sty­czność z osoba­mi z zaburzeni­a­mi odży­wia­nia.

Orga­ni­za­tor: Cen­trum Ter­apii Zaburzeń Odży­wia­nia

Miejsce: Cen­trum Klin­iczno-Dydak­ty­czne Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego, ul. Pomors­ka 251

Ter­min: 03.06.2017, godz. 9:00–18:00

Strona: https://www.facebook.com/events/1940343192862618/

  • Opublikowano: 12 maja 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP