Aktualności

KUMPEL – nowy projekt mentorski Uniwersytetu Medycznego – zainaugurowany


Spotkaniem w Strefie Wiedzy i Innowacji rozpoczął się nowy projekt mentorski dla najzdolniejszej, łódzkiej młodzieży licealnej, której celem jest rozwój naukowy pod patronatem naszej Uczelni.

Projekt KUMPEL  (www.kumpel.umed.pl) powstał z potrzeby dzielenia się z młodymi ludźmi wiedzą i doświadczeniem naszych naukowców, chęci inspirowania i zachęcania uzdolnionych licealistów do rozwijania swoich talentów.

Do pierwszej edycji naszego projektu zaprosiliśmy uczniów  III LO, LO oo. Bernardynów, XXXIII LO, XXVI LO, XVIII LO, UŁ LO oraz I LO.

Przez rok Uczniowie będą  zapoznawać się z metodologią prowadzenia badań naukowych, nabędą wiedzę z zakresu obsługi sprzętu laboratoryjnego, a także znacznie poszerzą swoją wiedzę dzięki opiece  swoich Mentorów.  Dzięki asyście Studenta uczeń zdobędzie umiejętności poruszania się w środowisku akademickim, wiedzę z zakresu przedmiotu i specyfiki studiów.

Zespoły KUMPLA:

Zespół 1

Mentor: prof. Anna Zalewska-Janowska – Kierownik Zakładu Psychodermatologii

Opiekunowie: dr Alicja Ograczyk – Zakład Psychodermatologii, mgr Zofia Kabzińska – Zakład Psychodermatologii

Uczniowie: I LO im. Mikołaja Kopernika, LO w Konstantynowie Łódzkim

Temat: Opracowanie programu oddziaływań antystresowych na poziom stresu u uczniów liceum ogólnokształcącego

Zespól 2

Mentor: prof. Ewa Brzeziańska-Lasota – Kierownik Zakładu Molekularnych Podstaw Medycyny

Opiekun: dr Dorota Pastuszak-Lewndoska – Zakład Molekularnych Podstaw Medycyny

Uczniowie: III LO, LO oo Bernardynów

Temat: Poszukiwanie informatywnych markerów diagnostycznych o wartości różnicującej u pacjentów ze zdiagnozowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLC).

Zespół 3

Mentor: prof. Jakub Fichna – Kierownik Zakładu Biochemii

Opiekun: mgr inż. Julia Krajewska – Zakład Biochemii

Uczniowie: XXVI LO, XXXIII LO

Temat: Opracowanie nowej formy terapii choroby Leśniowskiego-Crohna w oparciu o liposomy

Zespół 4

Mentor: prof. Maciej Borowiec – Kierownik Katedry Genetyki Klinicznej i Laboratoryjnej

Opiekun: mgr Paulina Młudzik – Katedra Genetyki Klinicznej i Laboratoryjnej

Uczniowie: XVIII LO, LO UŁ

Temat: Identyfikacja genów zaangażowanych w patogenezę cukrzyc monogenowych.

  • Opublikowano: 11 października 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP