Aktualności

Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego przyznane!


12 lipca Zarząd Województwa Łódzkiego po raz siedemnasty przyznał nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim.

Do konkursu uczelnie zgłosiły 60 prac promujących łódzkie i prezentujących wyniki badań użyteczne dla rozwoju społecznego, gospodarczego oraz kulturalnego regionu. Obszary tematyczne zgłaszanych prac w większości dotyczyły obszaru nauk humanistycznych i społecznych (19), a następnie obszaru nauk: przyrodniczych i ścisłych (16), technicznych (12), o zdrowiu i medycznych (7) oraz sztuki (6). Nagrodzono jedną rozprawę habilitacyjną, dwie rozprawy doktorskie, dwie prace magisterskie oraz dwie prace dyplomowe.

Wśród siedmiu nagrodzonych znajdują się aż dwie reprezentantki naszej uczelni. Paulinę Klimkiewicz wyróżniono za rozprawę doktorską Zastosowanie metod kinezyterapii klasycznej, neurorozwojowej Bobath i proprioceptywnego nerwowo-mięśniowego torowania w neurorehabilitacji pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu. Mariola Alwingier otrzymała nagrodę za pracę magisterską Zarządzanie jakością jako strategia budowania pozycji rynkowej podmiotu leczniczego na przykładzie wybranego niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

  • Opublikowano: 15 lipca 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP