Aktualności

Pokaz filmu “Artykuł Osiemnasty”


Uwa­ga! 
Już za kil­ka dni będziemy obchodz­ić Między­nar­o­dowy Dzień Prze­ciw Homo­fo­bii, Trans­fo­bii i Bifo­bii (IDAHOT).
Chcesz pokazać, że nie zgadza­sz się na stosowanie prze­mo­cy i dyskrymi­nację ze wzglę­du na ori­en­tację sek­su­al­ną i tożsamość płciową? Zas­tanaw­iasz się jaki jest związek między IDAHOT, równoś­cią małżeńską, a służbą zdrowia? 
Obe­jrzyj z nami film i podysku­tuj.

Miejsce: Cen­trum Klin­iczno-Dydak­ty­czne Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego, ul. Pomors­ka 251, sala 01.12

Ter­min: 15.05 2017, godz. 18:00

Strona: https://www.facebook.com/events/274418319634405/?active_tab=about

  • Opublikowano: 12 maja 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP