Aktualności

  • Opublikowano: 1 września 2017

Nowy kierunek studiów na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi!


Sytuacja demograficzna to największe wyzwanie XXI wieku. Konieczny jest zupełnie nowy system opieki nad osobami starszymi. Wymaga to nowatorskiego podejścia do problemów „siwiejącej populacji”, której potrzeby są często niedostrzegane. To tworzy olbrzymią niszę na rynku pracy i usług.

Chcemy wypełnić ją specjalistami, którzy będą wiedzieć jak projektować, wdrażać i efektywnie wykorzystywać nowe rozwiązania.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, trendom demograficznym i potrzebom rynku, stworzyliśmy nowy, unikalny kierunek studiów – koordynowana opieka senioralna (managed senior care).

  • unikatowy program studiów tworzony w ścisłej współpracy z pracodawcami
  • nauczanie poprzez praktykę
  • zagraniczne wymiany szkoleniowe
  • elastyczna ścieżka kształcenia (także dla osób pracujących)
Studia licencjackie realizowane w ramach projektu konkursowego EDUMED_SENIOR – nowy kierunek studiów licencjackich w zakresie koordynowanej opieki senioralnej dostosowany do potrzeb regionu łódzkiego definiowanych w RSI LORIS 2030, który uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 w ramach konkursu
1/NPK/ POWER/3.1/2016.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas na mapie