Aktualności

10th International Congress of Societas Humboldtiana Polonorum


W dniach 30 czerwca -02 lipca odbywał się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, w Auli Czerwonej, 10 Międzynarodowy Kongres Societas Humboldtiana Polonorum (Towarzystwa Naukowego, zrzeszającego polskich stypendystów niemieckiej Fundacji Alexandra von Humboldt), którego organizatorem był Oddział Łódzki Towarzystwa pod przewodnictwem prof. dr hab. Wiesławy Agnieszki Fogel z Zakładu Biochemii Hormonów naszego Uniwersytetu. Członkami Komitetu Honorego Kongresu byli JE Rolf Nikel, Ambasador Niemiec w Polsce, IM Rektorzy trzech uczelni, z których wywodzą się łódzcy humboldtczycy: prof. prof.  Włodzimierz Nykiel (UŁ), Stanisław Bielecki (PŁ), Paweł Górski (UM w Łodzi) oraz prof. Jurek Olszewski, Dziekan WWL UM. Patronami zas: p Hanna Zdanowska- Prezydent Miasta, p Zbigniew Rau- Wojewoda Łódzki oraz p Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego.

Kongres odbywał się pod hasłem: “ Longevity- a blessing or a curse?”; “Ein langes Leben – Segen oder Fluch?”; „Długowieczność – błogosławieństwo czy przekleństwo?”, a jego celem było ukazanie blasków i cieni sędziwego wieku. W 5 tematycznych sesjach, poświęconych aspektom: medycznemu, technologicznemu, kulturowemu, socjo-ekonomicznemu i prawnemu, pod auspicjami 20 zaproszonych wykładowców, światowej sławy specjalistów, z Niemiec i Polski, uczestnicy zgłębiali problemy, przed jakimi staje starzejące się społeczeństwo. Stronę niemiecką reprezentowali Profesor Klaus von Klitzing, Max-Planck-Institut für Festkörperforschung, Stuttgart, Laureat Nagrody Nobla (1985), oraz profesorowie: Michael Giersig, Freie Universität Berlin; Dirk Hofäcker, Universität Duisburg/Essen; – Christoph Horn, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn; Sebastian Knell, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn; – Ulrich Lüttge, Technische Universität Darmstadt; – Ingo Marsolek, Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin; Holger Stark, Heinrich-Heine-Universität Duesseldorf; stronę polską- profesorowie: Teresa Lipowicz UKSW, Warszawa; Ewa Bartnik, UW & PAN, Warszawa; Mirosława El Fray, ZUT, Szczecin; Joanna Drynda, UAM, Poznan: Stanisław Waltoś, UJ Kraków; Paweł Strumiłło PŁ, Łódź; Jerzy Nawrocki, Klinika Jasne Błonia, Łódź; Sławomir Magala, UJ/ Uniwersytet Erasmusa, Rotterdam; Z. Weigt, UŁ, Łódź.

Z różnych ośrodków naukowych w Polsce oraz z krajów sąsiednich (Estonia, Litwa, Ukraina) przyjechali do Łodzi młodzi badacze, potencjalni kandydaci do stypendium AvH. Swoje dokonania prezentowali w 49 krótkich komunikatach na 2 sesjach plenarnych, a następnie w ożywionych dyskusjach przy posterach. Łódzkich młodych medyków reprezentowala lek. Kalina Owczarek z Kliniki Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii WWL.

Na uroczystosci zamykającej Kongres uczestnicy mieli okazję wysłuchać kilku pieśni w wykonaniu członków naszego akademickiego chóru. Występ został nagrodzony długimi oklaskami.

Kongres został bardzo pozytywnie oceniony, o czym swiadczą nadchodzące codziennie z kraju z zagranicy listy pochwalne.

icshp-plkat

  • Opublikowano: 8 lipca 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP