Aktualności

12 laureatów stypendiów Marszałka WŁ


Marsza­łek Wojew­ództ­wa Łódzkiego już po raz siedem­nasty nagrodz­ił uczniów i stu­den­tów z regionu łódzkiego za znaczące osiąg­nię­cia na polu nau­ki przyz­na­jąc im jed­no­ra­zowe stype­n­dia naukowe.

W tegorocznej edy­cji w kat­e­gorii „stu­dent” wpłynęło 40 wniosków złożonych przez 4 uczel­nie. Na 23 przyz­nane stype­n­dia, aż 12 trafi do stu­den­tów kierunku lekarskiego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Poz­na­jmy listę lau­re­atów:

 • Weroni­ka Lusa, V rok
 • Katarzy­na Kwas, VI rok
 • Nicol Zielin­s­ka, V rok
 • Adri­an Bal­cerzak, V rok
 • Michał Kanak, VI rok
 • Joan­na Foryc­ka, VI rok
 • Szy­mon Turkiewicz, V rok
 • Kacper Koś­ciel­ny, VI rok
 • Natalia Cegiel­s­ka, V rok
 • Weroni­ka Frąk, VI rok
 • Michał Gol­berg, VI rok
 • Karoli­na Haren­darz, VI rok

Serdecznie grat­u­lu­je­my!

 • Opublikowano: 21 kwietnia 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP